Den personal som arbetar på fritidshem lyder under skollagen, Lgr 11, och allmänna råd, kvalitet på fritidshem.

I de allmänna råden är fritidshemmet beskrivet som; en pedagogisk verksamhet för skolbarn till och med 12 års ålder där barnen är inskrivna. Fritidshem kan bedrivas som helt fristående verksamhet men är oftast i varierande grad integrerad med förskoleklassen och den obligatoriska skolan.

Fritidshemspersonalens uppdrag är enligt allmänna råden följande; Det är viktigt att personalen

utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids och innehållsmässigt,

erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens behov och intressen och

förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella sociala och emotionella utveckling.