Författare: Vivi-Anne Nordström

Viktig information och fritidsplanering vecka 47

Hej alla familjer☀️

Nu ligger anmälan till jullovet här på fritidsbloggen. Sista dag för anmälan är måndag 27/11. Nytt för denna gång är att länken stängs efter sista anmälningsdagen, därefter går det inte längre att använda länken.

OBS! Onsdagen den 10 januari har all pedagogisk personal på skolan planeringsdag. De som inte på egen hand kan lösa behov av omsorg den dagen måste anmäla det till bitr.rektor Ingrid Bäckström.

Den sista tiden har vi på Tegelbo upplevt att vi får alltmer telefonsamtal från familjerna, framför allt på eftermiddagarna då vi vill ägna oss så mycket det bara går åt barnen, tillsynen och omsorgen om dem samt dagens fritidsaktiviteter.

Mycket personaltid går åt till att svara i telefon, ta meddelanden, söka efter barn, sammankoppla barn och vårdnadshavare på olika platser, ordna med skolväskor och gympapåsar etc.

Ibland blir det så mycket att göra så att vi missar en del saker, tyvärr..

Meddelanden som rör barnen och deras dag går utmärkt att ge oss muntligt på morgonen när ni lämnar barnet, eller skriftligt på en lapp.

Barn som vill leka med varandra hemma efter skolan/fritids hemma tycker vi är toppen, men vi vill att ni vårdnadshavare tar ansvar för att ordna med det. Gärna dagen innan.

Vi kommer framöver nedprioritera telefonvakt under vissa tider på dagen och ägna oss mer åt verksamheten. Däremot ska vi bli mer noga att lyssna av telefonsvararna. Det gör vi kl 8.00 och kl. 16.00.

Vi hoppas på ert samarbete och tackar på förhand!

Vänligen,  Tegelbopersonalen.

Sista chansen! Höstlovsanmälan!

Fyll i närvaro/ledighet på höstlovet här på fritidsbloggen. Klicka på Lovlapp och fyll i.

Fyll i även om ert/era barn ska vara lediga. För att säkerställa att ert barn har tillsyn på höstlovet måste Ni fylla i lovanmälan senast i morgon måndag 16/10

Det är viktigt för oss att veta för att kunna planera höstlovet och det är viktigt för köket att veta hur mycket mat de ska laga.
Ha en fortsatt fin söndag☀️🍁

Höstlovsanmälan🍁

Hej alla familjer☀️

Nu har det blivit dags att anmäla hur ert behov av fritids ser ut på höstlovet! Det gör ni genom att klicka på knappen LOVLAPP i bloggens menyrad, fyll i de efterfrågade uppgifterna i formuläret som dyker upp och klicka på skicka. Gärna så snart som möjligt, men absolut senast måndagen den 16 oktober. OBS! Gör det även om ditt barn ska vara ledigt hela höstlovet, så vi vet att ni har tagit del av den här informationen och inte bara missat/glömt att anmäla behov av fritids!

Tack för ert samarbete!

Mandalasaga

I dag har vi haft mandalasaga med högläsning.

Utdrag ur Lgr 11 rev 2016

“Undervisningen i fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan även genom att erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och välbefinnande”

“Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer”