fredagsfråga 15

Judendom och Kristendom är lika i många avseenden, men också väldigt olika.

Ge ett exempel där de två religionerna är lika.

Besvara: Hur judendom och kristendom tänker om:

  • Mat
  • Gud
  • Urkunder
  • Påsk

För den som satsar på högre betyg: ska det finnas ett underbyggt resonemang om varför skillnaderna finns. (Underbyggt = inte bara ”jag tror det är så här” utan ”jag tror det är så här på grund av… och så räkna upp argument)

Se också: Varför firar vi påsk? https://www.youtube.com/watch?v=UulxPOS_Ylw

 

Bild från Pixabay, https://pixabay.com/photos/easter-easter-bunny-egg-hare-3204589/

 

 

Fredagsfråga vecka 14

För alla:

1. Den kristna urkunden (skriftliga källan) är framför allt Bibeln.

Besvara: Vilka är de främsta judiska urkunderna?

2. De kristnas vilodag är söndag. Det är då man går till kyrkan och det är då de flesta är lediga.

Besvara: vilken dag är den judiska vilodagen?

3. Kristendomen ser Jesus som guds son.

Besvara: hur ser den judiska religionen på Jesus)

Fakta har ni jobbat med under vecka 13 och 14.

För dem som vill mer:

Sabbath hela veckan spelar klezmer. Klezmer: (http://miriamoldenburg.se/Klezmerforeningen/sve-VadArKlezmer.htm)

Lyssna till exempel på: https://www.youtube.com/watch?v=Ozrm2B7Ow4E&list=PLavGCNhVLRD4dyRhBxOBZKHvk6elQHeeD

Besvara: vad tror du vill få oss att tänka när de valt ett sådant bandnamn?

Fredagsfråga vecka 13

Kosher är viktigt för en troende jude.

Besvara:

  • Vad är kosher?
  • Varför tror du att Gud tycker det är viktigt vad vi äter eller hur vi tillagar maten? Om du inte är troende själv, svara på: varför tror du att de troende tror att Gud tycker det är viktigt av vad vi äter eller hur vi tillagar maten?

Fakta hittar du i religionsboken på sidan 44.

Bilden från Pixabay

 

Fredagsfråga vecka 12

Tänk dig att du är vän med krukmakaren Abraham hemma i Ur, i Mesopotamien. De grälar hemma hos Abraham, du hör hur Abrahams farsa vrålar ”Sluta tjata om EN gud!” Du har hört Abraham prata om att en gud vill att han ska bli dess profet och avsvära sig alla andra. Något liknande har du aldrig hört talas om förut.

Besvara: Vad tänker du om det Abraham säger. Hur skulle du ha reagerat?

Fakta: Abraham (om han levde) levde för ca 4000 år sedan, i Mesopotamien.

Tips: Tänk efter vad du vet om vad man trodde där och då och om hur viktig religionen var för samhället innan du svarar.

Tips: tänk efter vad i texten ovan som innehåller information du behöver och vad som bara är litterär utfyllnad.

7b och 7c, tisdag 12 februari

Titta på sidan 50 i samhällsboken, där de medborgerliga skyldigheterna listas.
Välj två andra är skolplikten.

Frågan: Vad skulle det få för konsekvenser för samhället om de skyldigheterna inte fanns?
Sträva efter att tänka i flera led.

Svara på bloggen. Det är bara om din iPad är på reparation som du kan lämna in på papper.

Ex skolplikten: om det inte fanns skolplikt skulle en del unga aldrig lära sig de färdigheter som gör att de kan gå vidare till gymnasium och högskola.
Det leder i sin tur till att de kommer att få jobb med lägre löner.
För samhället kan konsekvensen bli att det blir brist på kvalificerad arbetskraft, att det inte finns folk som kan fylla behovet av läkare, lärare, tekniker, ingenjörer etc.
Det kommer i sin tur att leda till att välfärden och samhällsservicen blir sämre.

OBS: Om man jobbar ihop, och kommer fram till samma sak så ska ändå varje person göra ett eget inlägg, där man skriver med egna ord. Inget kopierande av någon annans svar.

Svaren ska vara inne tisdag 12 februari, eller på papper, lämnas på lektionen den 13:e

fredagsfråga vecka 4

Den dominerande romerska religionen liknade den grekiska. Den största skillnaden vi kan se idag är att gudarna hade andra namn. Men romarna var rätt toleranta mot olika religioner. Det finns belägg för romare som dyrkade egyptiska gudar och den persiska Mithraskulten var utbredd. Däremot funkade det inte alls att vara romare och kristen. Se bara på våra nyssjungna julvisor om Staffan stalledräng och sankta Lucia – bägge var undersåtar i Rom och blev ihjälmarterade för sin tro.

Frågan: varför var man så emot kristendomen?

Fakta på sid 56 i historieboken.

Mer fakta:

Mithraskult https://sv.wikipedia.org/wiki/Mithras

Sankt Staffan https://sv.wikipedia.org/wiki/Stefanos

Sankta Lucia https://sv.wikipedia.org/wiki/Lucia_(helgon)

 

Bilden: Neptunus,

fredagsfråga vecka 49

Bild: By WolfgangRieger – Marisa Ranieri Panetta (ed.): Pompeji. Geschichte, Kunst und Leben in der versunkenen Stadt. Belser, Stuttgart 2005, ISBN 3-7630-2266-X, p. 207, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6219549

Redan de gamla grekerna …” gjorde det ena eller det andra, brukar man säga. De klagade på ungdomen till exempel.

Våra dagars ungdom älskar lyx. Den uppträder ohövligt, föraktar auktoriteter, har ingen respekt för äldre människor och pratar när den borde arbeta. De unga reser sig inte längre upp när äldre personer kommer in i ett rum.”

Berätta om två saker vi har idag som har sitt ursprung i antiken. Förklara gärna hur det utvecklats och förändrats.

Obs! Berätta inte om gamla byggnader som finns kvar. Berätta om idéer eller företeelser.

 

Obs! i kommentarsfältets namnfråga anger du en pseudonym, inte ditt riktiga namn. e-postadressen ska vara en där ditt namn ingår.

 

 

 

 

 

 

 

fredagsfråga vecka 48

Många av det antika Greklands myter har levt kvar till vår tid, även om man inte tror på dem längre. Många myter har som syfte att förklara eller lära sina åhörare något.

En av myterna handlar om kung Midas. Frågan du ska besvara: vad vill myten lära oss?

Du hittar berättelsen på den här länken: http://www.ungafakta.se/grekiskmytologi/manniskorna/kung-midas/kung-midas.asp