Matematik – Python3 uppgift 1

Den här veckan tränar vi på att använda tre saker: Strängar, Heltal och Variabler.

str = string (SV: sträng)

 • text som ska visas i ditt program.
 • markeras med ” ” samt är gröna i din kod.
 • har inget matematiskt värde. 153 betyder t.ex. bara en etta, en femma och en trea. Inte 100+50+3!
 • strängen kan få versal/stor bokstav genom att skriva capitalize eller få bara gemener/små bokstäver genom att skriva lower.

int = integer (SV: heltal)

 • har ett matematiskt värde.
 • markeras med blå färg i din kod.
 • inga decimaler (för att spara minne i programmet).
 • alla räknesätt funkar på dem.
 • måste göras om till en sträng för att skrivas ut.

variabler

 • kan variera.
 • kan “laddas” med olika värden.
 • värdet kan vara antingen en sträng eller ett heltal.
 • bestäms med hjälp av =
 • svart färg i din kod.

Inför NP – Argumenterande text

Under svensklektionerna övar vi inför den skriftliga delen av Nationella Proven i svenska. Flera texttyper kan testas under proven. En av dem en argumenterande text.

En argumenterande text handlar om att presentera en åsikt (kallas tes) och sedan bygga upp den med argument.

 • Klargör din tes – Bestäm den genom att i första meningen skriva t.ex. ”Jag anser att…”. Håll den meningen kort. Kom ihåg att titta noga på vad uppgiften är.
 • Formulera argument – Bestäm vad som stödjer din åsikt. Försök också fundera ut vad som är motargument mot det du tycker och argumentera mot dem.
 • Underbygg åsikten med flera argument, men inte för många. Lägg hellre ned tid på 3 st bra än 10 st slarviga.
 • Problematisera – Försök se ämnet och frågan ifrån flera perspektiv t.ex. genom att skriva ”Å ena sidan… Å andra sidan” eller något liknande.
 • Argumentera gärna utifrån Etos – Patos – Logos.
 • Avslut – Upprepa tesen igen och skriv gärna en vass punch line.

 

 

So, vecka 5

Hej på er alla!

Vi tar en liten paus vad gäller frågorna och slänger helt enkelt in en annan läxa denna vecka. Jag vill att samtliga elever tittar på Geografens testamente, avsnitt 5 till nästa veckas första So-lektion. Länk till avsnittet finns här nedan. Skulle det strula med detta finns hela serien på urskola.se

https://urskola.se/Produkter/198711-Geografens-testamente-Europa-Den-stora-on-i-Atlanten

Vi kör två frågor som avslutning på detta arbetsområde vecka 6 istället. Frågorna slänger jag upp redan nu och de är som följer:

 • Vilka problem följer i spåren av jakten på större skördar i världen? (Begrepp som kan användas: Avverkning. Erosion. Konstgödsel. Bekämpningsmedel. Konstbevattning.)
 • Redogör för varför det vore så bra om vi kunde äta lite mindre kött än vad vi gör idag. (Begrepp: Miljö. Växthusgaser. Klimat. Åkermark. Djurfoder. Sjukdomar.)
 • Sidor att läsa inför vecka 6 blir 68-75

Engelskaprov vecka 5 eller 7

Skriftligt prov i engelska vecka 5 eller 7?

6B 30/1 eller 13/2
6A 31/1 eller 14/2
6CD 1/2 eller 15/2.

ATT FÖRBEREDA INNAN PROVTILLFÄLLET:
Välj ut en plats som du tycker om. Skriv ner stödord eller gör en tankekarta som svar på frågorna i uppgiften.

VID PROVTILLFÄLLET:
Ta med dig dina anteckningar som ex. stödord, tankekarta och bilder.
Du har 55 minuter på dig att skriva.
Det är din förmåga att följa instruktionen och formulera dig skriftligt på engelska som prövas.

Svenska vecka 3-4-5

Under årets tre första skolveckor repeterar vi olika monemnt inför de nationella prov i svenska som vi ska skriva den 6/2 och 8/2.

De förmågor som prövas på proven är:
Att kunna läsa och tolka olika texter samt att kunna visa sin förståelse. Prov B1 och B2.
Att kunna följa en instruktion och skriva olika typer av texter. Prov C1 och C2.

Just nu arbetar vi med att läsa och skriva berättande-, instruerande och argumenterande texter.

Exempel på provuppgift (gammalt nationellt prov).