Arbetsplan för Ikaros 2017/2018

Vi kommer arbeta efter Årstaskolans arbetsplan för fritidshem kommande läsår. Ikaros har för närvarande ca 175 elever inskrivna. På Ikaros jobbar just nu 8 pedagoger. Verksamheten riktar sig till elever i åk 4 och 5. Aktiviteterna förläggs efter skoldagens slut fram till kl. 17, samt 8-17 under lovdagar. Ikaros personal är även ute i rastverksamheten.

Trygghet: Vi jobbar för en trygg miljö på Ikaros genom att:

Vi har tydliga regler, är konsekventa, vi pedagoger är delaktiga i barnens aktiviteter och föregår med gott exempel.

Konflikter tar vi tag i direkt, vi samtalar med barnen och kontaktar vårdnadshavare vid behov.

Vi arbetar alltid för att öka samarbetet mellan nya och gamla elever och klasserna sinsemellan. Det kan vi t.ex. göra genom olika turneringar, gemensamma fredagsaktiviteter och både fria och riktade aktiviteter. Vi försöker tänka på att blanda ålder och kön i största möjligaste mån.

Det är viktigt att man känner sig trygg och sedd hos oss!

Meningsfull fritid: Vi erbjuder olika aktiviteter så att eleverna ska få prova olika och nya saker.

På Ikaros har vi t.ex. följande återkommande aktiviteter:

Idrott/Lek- Vi vill att eleverna ska vara fysiskt aktiva och prova på olika sporter/ lekar. Vi ska ta hänsyn till elevernas önskningar och behov och göra en planering för idrottsturneringar och erbjuda lekmaterial för utelek.

Sällskapsspel/Turneringar – Vi vill att eleverna ska lära sig spela traditionella spel, träna sin uthållighet, hålla sig till regler, samarbeta och ha ett socialt samspel med varandra.

Skapande – Vi vill att eleverna ska utveckla sin kreativitet och fantasi och lära sig hantera och ta ansvar för verktyg och material.

Ikarosråd – Vi vill att eleverna ska medverka och påverka verksamheten.

Föräldrasamverkan: Vi önskar utveckla och förbättra kontakten med elevernas vårdnadshavarna och medvetandegöra dem om vår verksamhet. Vi försöker blogga regelbundet och visa i ord och bild vad som händer i vår verksamhet. Vi involverar barnen i bloggandet, så deras bild av Ikaros blir synlig.