Author Archives: Berit Ghavidel Rostami

Fritidsplanering för vecka 22

Måndag 27 maj

Alla fritidsenheterna genomför tillsammans det numera traditionella springloppet Årstaruset vid Årstalidens lekplats. Samling för start på gräsmattan vid lekparken kl. 14.00. Målgång på samma ställe. Efter loppet serveras mellis. Tillbaka på skolan senast  16.00.

Tisdag 28 maj

15.00-16.00 Fritidsgympa

Onsdag 29maj

Troll-tema

Torsdag 30 maj

Lovdag (Kristi himmelsfärdsdag), skolan och fritids stängt

Fredag 31 maj

“Klämdag”, skolan stängd, fritids öppet på Tegelbo för dem som redan anmält behov av det.

Planering för fritids vecka 21

Måndag 20 maj

Bandyturnering för åk 1-3 på alla enheterna under eftermiddagen. Välkommen att heja på lagen!

Tisdag 21 maj

Avslutning av bandyturnering för åk 1-3 på alla enheterna under eftermiddagen. Välkommen att heja på lagen!

Onsdag 22 maj

Troll-tema

Torsdag 23 maj

14.30-15.45 Gemensamma aktiviteter för hela Sörgården:

  • Pärlverkstad på övervåningen
  • Skogsaktiviteter i Snokenskogen, t.ex. lära sig tälja med kniv
  • Leksamling på övervåningen
  • Utelek på skolgården

Fredag 24 maj

Fritt val av aktiviteter lite beroende på vädret

Fritidsplanering för vecka 20

Måndag 13 maj

Övervåningen går till Dansbaneskogen efter mellanmålet. Tillbaka senast 16.00

Tisdag 14 maj

FRITIDSHEMMENS DAG, 14.00-15.30

Alla enheterna bjuder på olika fritidsaktiviteter på skolgården

Onsdag 15 maj

Troll-tema

Torsdag 16 maj

14.30-15.45 Gemensamma aktiviteter för hela Sörgården:

  • Pärlverkstad på övervåningen
  • Skogsaktiviteter i Snokenskogen, t.ex. lära sig tälja med kniv
  • Leksamling på övervåningen
  • Utelek på skolgården

Fredag 17 maj

14.30- ca 15.30 BINGO