Fritidsplanering v. 8

Måndag: 2A och OB till Snokenskogen. OA och OB till Valla torg.

Tisdag: 1 A göra klart toapyssel. Vi andra pysslar med olika saker.

Onsdag: Vi börjar med NTA temat jord. 10 från varje klass.

Torsdag: Pärlverkstad, högläsning, spelhåla och ute. Hela Sörgården tillsammans.

Fredag: Vinterdisco ute på skolgården tillsammans med övriga enheter på låg.

Vi på Sörgården

Information till alla vårdnadshavare med barn på fritids och/eller fritidsklubben Ikaros!

Här kommer lite information kring jourfritids, det vill säga när den ordinarie personalen har stormöten eller studiedagar. Ni har inför dessa tillfällen möjlighet att anmäla närvaro för ert/era barn via den länk som finns på alla enheters bloggar. Inför dessa tillfällen räknar jag ihop hur många barn som är anmälda och tillsätter vikarier utifrån detta antal.
När det blir många barn som kommer utan att vara anmälda i förväg får det konsekvenser för verksamheten och barnen riskerar att inte få den trygghet, omsorg och verksamhet som de har rätt till. Dessutom kan arbetssituationen för de vikarier som arbetar bli mycket stressig. I onsdags den 6 februari när det var stormöte, vilket innebar vikarier från kl 15.15, var det ca 40 barn som inte var anmälda i förväg som var kvar på jourfritids. Om jag vetat detta så hade jag självklart tagit in fler vikarier, för det är ju så att vi på skolan vill att barnen ska ha en bra och trygg verksamhet även vid dessa tillfällen.

Jag har förståelse för att det kan vara mycket för er vårdnadshavare att hålla reda på, men försök att komma ihåg att anmäla om ni behöver omsorg vid dessa tillfällen!

Påminner också om att anmäla närvaro på lovfritids på SPORTLOVET som infaller vecka 9, den 25 februari till och med den 1 mars. Länken för anmälan stänger nu på söndag 15 februari.

Vänligen
Nina Park
Biträdande rektor

Fritidsplanering v. 7

Måndag 11/2: 2A och 0B går till Snokenskogen, 0A och 1A går till Trollskogen.efter mellis, tillbaka ca 15.30.

Tisdag 12/2: Spontana aktiviteter.

Onsdag 13/2: Olika aktiviteter på Sörgården. Pärlor, mandalasaga, spelhåla och uteaktivitet.

Torsdag 14/2: Alla hjärtansdagpyssel.

Fredag 15/2: Kahoot.

 

Fritidsplanering v 6

Måndag 4 februari:Skridskor på skolgården. Egna skridskor och hjälm medtages. OBS! Viktigt att ha bra vantar som skyddar fingrarna vid en omkullåkning! Träna gärna hemma på att själv sätta på och knyta sina skridskor!

Tisdag 5 februari: Pärlverkstad.

Onsdag 6 februari: Ingen aktivitet pga Stormöte,  jourfritids efter 15.15.

Torsdag 7 februari:14.30 Skapande. Fritids stänger 16.50 pga APT, jourfritids.

Fredag 8 februari: SPA  Elever planerar och genomför.