Snickis

I en mindre grupp får eleverna prova på snickarverkstad. En mycket uppskattad aktivitet hos era barn! Barnen får välja själv vad de vill göra och de som behöver tips får hjälp av Göran.

Syften, bygg och konstruktion, teknik, samarbete, få prova nya saker, gå ifrån idé till genomförande, matematik, motorik, fantasi och kreativitet, självförtroende att våga och lära känna barn i andra klasser.

Utflykt

Utflykt till Vättersparken med mellanmål 1c1 och 1c2.

Syften, lära känna nya vänner, fysiskt aktivitet och motorikträning, fantasi, kreativitet, leka i olika miljöer, lång lektid och nya gruppkonstellationer.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Lgr 11 sida 9

Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Lgr 11 sida 9

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande. Lgr 11 sida 25

ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila, Lgr 11 sid a 25

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande. Lgr 11 sida 25

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet. Lgr 11 sida 27

Välkomna Love och Gustaf!

Vi vill informera er vårdashavare om att vi har utökat personalstyrkan på Bakgården med två heltidsanställda.

Vi är också två extra pedagoger på morgonfritids. 7.30 är vi två och vid 7.45 är vi fyra, två på varje sida av korridoren.

Här är Gustaf som främst arbetar i 1c2, samt med alla klasser på fritids.

Här är Love som främst jobbar i 0c2 och med alla klasser på fritids.

Trevlig helg!