Fritidsråd

Vi på bakgårdens fritids tycker att det är otroligt viktigt att barnen “äger sin fria tid”. Fritids är en viktig arena för lärande och utveckling under barnens första år, och möjligheterna är i princip oändliga. Det är med hjälp av barnen som vi i personalen kan erbjuda en så varierande och stimulerande verksamhet som möjligt – därför bjuder vi en gång varannan månad in barnen på fritidsråd.

Det hela börjar med att barnen tillsammans klassvis går igenom och utvärderar tiden som varit från föregående möte med hjälp av ett protokoll. Vad har vi haft för olika aktiviteter? Vill vi behålla aktiviteterna eller ska vi byta ut mot nya? Vad har vi för förslag på nya aktiviteter? Hur har fredagsaktiviteterna varit? Kan något förändras eller förbättras? Vad finns det för förslag på utflyktsmål i klasserna? Har vi övriga önskemål eller synpunkter (t.ex. ute-/innemiljö, inköp)

Nästa steg är att vi väljer ut två frivilliga representanter från varje klass att medverka på fritidsrådet. Vi ser till att variera så att alla som vill ges möjlighet att delta. Representanterna möts tillsammans med två ur personalen under en eftermiddag och går igenom vad som sagts under varje fritidsråd i klasserna. Det brukar bli en mysig och lugn stund tillsammans med lite fika. Representanterna visar stor mognad och stort ansvarstagande under denna stund.

Efter mötets avslutande får barnen med sig de nya protokollen och har som uppgift att tillsammans med en vuxen presentera och återkoppla till klassen vad som sagts.

 

Men vad händer sedan? Vi i personalen tar det vidare genom att under våra fredagsmöten gå igenom fritidsrådet med barnens utvärderingar, synpunkter och önskemål. Detta är grunden till hur vi sedan planerar upp kommande veckors verksamhet. Vi försöker att se till allas önskemål, men är tydliga med att alla önskemål inte är genomförbara. Ledorden inflytande och delaktighet är något som genomsyrar vår verksamhet.

Är ni nyfikna på att läsa våra dokumentet från fritidsrådet? Vi kommer att sätta upp en kopia vid varje valtavla för alla att beskåda.

 

/Personalen på Bakgården

2 tankar om “Fritidsråd

  1. Profilbild
    Åsa Gustafsson says:

    Tack för en intressant läsning , fint att få ta del av det viktiga arbete som görs på Bakgårdens fritids! Super när elever inkluderas och får vara med och på erna sin vardag på fritids.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *