Category Archives: Diverse

Höstlovet vecka 44

Skapande

Idag har eleverna kunnat välja på två stationer. De kunde göra figurer av kastanjer, eller Pokémonbollar av papptalrikar.

image

Syften, prova något nytt, fantasi, kreativitet, lära sig nya tekniker, finmotorik, lära känna nya vänner.

Fritidsråd

Den 11/10 hade vi Bakgårdens första fritidsråd. Vi var 2 barn från varje klass. Vi utvärderade alla aktiviteter vi haft de senaste veckorna. Barnen berättade att de var väldigt nöjda med aktiviteterna 😃. Vi tog upp barnens önskemål på nya aktiviteter. Förslag på nya aktiviteter var tex Loombands, pingisturnering, mangamålning, cykeldag, legobygge och pokemonjakt. Nästa fritidsråd blir den 29/11.

Fredagslek

På fredagar leker vi på grönan på förmiddagsrasten. Idag lekte vi svanskull. En uppskattad lek där alla kan vara med och ingen åker ut. Det är lätt att hoppa in i leken och lätt att lämna.

collage-2016-10-14-09_42_44-2

Syften, gemenskap, leka tillsammans, lära flera lekar, använda grönan till mer än fotboll, lekregler, lära känna nya vänner, kondition och att ha roligt på rasten.

Skapande

Idag har eleverna fått göra höskransar, några gjorde även hösthattar. Vi klippte ut insidan av en papptalrik, sedan fick de välja löv som de klistrade på.

image

Syften, gemenskap, lära känna nya vänner, prova något nytt, skapande efter årstider, finmotorik, lära sig nya tekniker.