Category Archives: Diverse

Rast

Bilder från gårdagens förmiddagsrast. Vi lekte under hökens vingar på grönan för alla som ville.

Några elever letade höstlöv som de sorterade i högar efter färg.

syften

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Lgr 11 sida 9

Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Lgr 11 sida 9

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande. Lgr 11 sida 25 Continue reading

Planering v.39

Måndag:

0c1 och 0c2 bjuder över Sörgården och Tegelbos förskoleklasser till Bakgården.

1c1 och 1c2 är på stora gården.

Tisdag: 

Röris, alla som vill, fritidsrummet

Skapande

Onsdag:

Spelhåla

Bollskola

Schack för de ettor som har anmält. Vi fixar med mellanmål och en pedagog lämnar och hämtar eleverna, 14-15.

Torsdag:

Uftlykt 6 barn/klass, 14 till ca 16.00. Vi väljer ut elever på onsdagen och lägger ut på bloggen. Vi skriver vart vi går på aktivitetstavlorna. Vi tar med mellanmål som vi äter på utflykten.

Pärlplatteverkstad

Fredag:

Disco

 

Spa

Idag har vi haft spa på fritids. Eleverna i ettan har fått vara med och planera samt deltagit i genomförandet av aktiviteten. Många har vuxit några extra centimetrar av ansvaret. Förskoleklasselever och övriga ettor har fått gå på aktiviteter så som tatueringar, nagellacksmålning, massage och yoga. Stämning har varit på topp!

Syften, gemenskap och göra saker tillsammans, lära känna nya vänner, ansvar, entreprenörskap genom att gå från idé till handling, prova på något nytt, vila och rekreation. Integritet, vi har innan massagen pratat i samtliga klasser om rätten till den egna kroppen. Att massage kan kännas bra men om det inte känns bra så ska man säga till. Om massagen tex är för hård, lös, kittlas eller på annat sätt inte känns bra så säger man till. Den som masserar måste lyssna. Genus och Normkreativitet, alla får gå på alla aktiviteter, man bestämmer själv om man vill eller inte vill.

 

Spa imorgon fredag

Välkomna till Bakgårdens Spa!

På fredag 22/9 har hela Bakgården spa mellan 15-16.
I år är det ettorna tillsammans med Cecilia som planerar och genomför aktiviteten.

Vi kommer ha nagellacksmålning i 1c1.

Massage/ Vila i orangea.

Enklare tatueringar som tex ett hjärta på handen i 0c1 av ansiktsmålning.

Yoga och slappis i fritidshemmet.

Välkomna!

Syften, delaktighet, gemenskap, skrivträning och bokstavsarbete, vila och rekreation, fantasi, kreativitet, pröva och utveckla ider samt genomförande. Ansvar genom aktivt deltagande.

 

Utflykt

Idag har fem elever från varje klass gått iväg på utflykt. Ettorna fick hålla i ett förskoleklassbarn. Barnen byggde kojor lagade mat och lekte familj. Vi åt även mellanmål i skogen vilket barnen tyckte var riktigt mysigt.  Vi kommer i fortsättningen gå på utflykt på torsdagar, mer info om upplägget kommer inom kort.

Syften, lära känna nya vänner, fysiskt aktivitet och motorikträning, fantasi, kreativitet, leka i olika miljöer, lång lektid och nya gruppkonstellationer.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Lgr 11 sida 9

Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Lgr 11 sida 9

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande. Lgr 11 sida 25

ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila, Lgr 11 sid a 25

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande. Lgr 11 sida 25

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet. Lgr 11 sida 27

 

Planering v.38

MÅNDAG:

0c1 och 0c2 – närliggande park. Mellis i matsalen.

1c1 och 1c2 – Vi firar att vi har gått i skolan i 200 dagar. Vi går till en närliggande park där vi kommer grilla korv och leka lekar alla ettor som går på skolan.Tillbaka i skolan ca 15.30.

TISDAG:

Skapande – 4/klass

Röris – 5/klass

ONSDAG:

Utflykt – 5/klass, åter ca 16.00, mellis på utflykten.

Bollskola – 5/klass

TORSDAG:

Pärlplatteverkstad – alla

Spelhåla – 5/klass

FREDAG:

Spa

 

Fritidsevent onsdag

Hej alla föräldrar på Sörgården Tegelbo Bakgården och Norrgården!
På onsdag eftermiddag är det Fritidsevent som Stockholm stad ordnar som inspirationstillfälle för alla som arbetar på fritids i staden.
Vi har vädjat till er som kan att hämta barnen tidigare, men har ni inte möjlighet ordnar vi det på bästa sätt.
i dag har färre än 15 föräldrar hört av sig till mig och meddelat att de kommer senare än 14.30.
Det är fantastiskt om alla ni andra lyckats lösa detta, men jag är orolig för att vi har väldigt många fler barn här på onsdag eftermiddag och att den personalstyrka som finns på plats inte är anpassad till det faktiska barnantalet.
Ni som inte kan hämta era barn innan 14.30 på onsdag måste meddela mig i dag!

Hälsningar Ingrid Bäckström

Ingrid Bäckström
Bitr.rektor
Årstaskolan
08 50846205
ingrid.backstrom@stockholm.se