Category Archives: Diverse

Vinterfriluftsdag 20/2 klockan 8.00

Vinterfriluftsdagen onsdag 20/2 klockan 8.00. 

Vi vill påminna om att Bakgården kommer att ha en gemensam utflyktsdag tillsammans onsdagen den 20/2.

Barnen har fått välja mellan att åka skridskor eller att leka i en närliggande park. Det går inte att ändra valet av aktivitet då vi redan gjort grupper.

Alla kommer grilla tillsammans i parken. Skolan ordnar med matsäck och dryck denna dag. 

Alla elever behöver vara på skolan senast klockan 8.00 den här dagen. Det är jätteviktigt att ni kommer i tid den här dagen.

Vi räknar med att vara tillbaka på skolan senast 13.30.

Packlista

  • Skridskor
  • Hjälm
  • Varm dryck om man vill
  • Kläder efter väder, mössa och vantar.

Vi ser fram emot en härlig heldagsutflykt!

Personalen på Bakgården

Stjärnfredag!

Den här veckan har vi avslutat med stjärnfredag! Elever från 1E var konferencierer den här gången. Barnen som uppträdde bjöd på dans, roliga historier, egen skriven rappsång och dans med sång. Som alltid var stämningen på topp! Publiken var också helt fantastisk och klappade glatt med! Bra jobbat alla!

Under våren/sommaren kommer vi att ha stjärnfredag ute på grönan (fotbollsplanen). Då hoppas vi att vi även kan bjuda in er föräldrar att komma och vara publik. Mer information kommer när det är dags.

Vi önskar alla en riktigt trevlig helg!

Planering v.8

MÅNDAG:

0E och 2B hemma på Bakgården.

1D och 1E till närliggande park, tillbaka ca 15.45.

2C till närliggande park, tillbaka ca 15.45.

TISDAG:

Breaking News

Yoga

Syverkstad

ONSDAG:

Skapande

Bakning

How to draw

TORSDAG:

Fritidsgympa

Miniklubb för 0E

Programmering

FREDAG:

Vinterdisco på stora gården med alla enheter.

Fritidsråd

För att öka elevernas engagemang och inflytande på fritids har vi regelbundna fritidsråd. Fritidsråden går till så att alla klasser först har ett eget möte där aktiviteter utvärderas, förslag på nya aktiviteter tas upp samt övrig information eller frågor diskuteras. Sedan väljer alla klasser ut två representanter var som träffas på ett fritidsråd tillsammans med oss pedagoger. På mötet brukar vi servera enklare fika vilket uppskattas av eleverna. Det gör också att mötet känns lite extra viktigt och att eleverna sträcker lite extra på sig. De vet att vuxna ibland har fika på sina möten, vilket gör att det känns mera på riktigt. Vi brukar inte heller locka med fika utan detta blir en trevlig överraskning. Det bästa med att gå på mötet är att få representera sin klass samt att göra sin och sina klasskompisars röster hörda.

Vi vuxna förklarar vad ett fritidsråd är samt vad syftet med mötet är. Sedan går vi igenom alla klassers protokoll och gör sedan ett nytt gemensamt dokument. Detta tar vi vuxna sedan med oss när vi planerar för fritids. Efter att vi vuxna har haft vårat möte så återkopplar vi tillsammans med klassrepresentanterna om vad som har tagits upp samt beslut som tagits.

Läs gärna protokollet som sitter uppe vid valtavlorna i hallarna.

 

Information till alla vårdnadshavare med barn på fritids och/eller fritidsklubben Ikaros!

Här kommer lite information kring jourfritids, det vill säga när den ordinarie personalen har stormöten eller studiedagar. Ni har inför dessa tillfällen möjlighet att anmäla närvaro för ert/era barn via den länk som finns på alla enheters bloggar. Inför dessa tillfällen räknar jag ihop hur många barn som är anmälda och tillsätter vikarier utifrån detta antal.
När det blir många barn som kommer utan att vara anmälda i förväg får det konsekvenser för verksamheten och barnen riskerar att inte få den trygghet, omsorg och verksamhet som de har rätt till. Dessutom kan arbetssituationen för de vikarier som arbetar bli mycket stressig. I onsdags den 6 februari när det var stormöte, vilket innebar vikarier från kl 15.15, var det ca 40 barn som inte var anmälda i förväg som var kvar på jourfritids. Om jag vetat detta så hade jag självklart tagit in fler vikarier, för det är ju så att vi på skolan vill att barnen ska ha en bra och trygg verksamhet även vid dessa tillfällen.

Jag har förståelse för att det kan vara mycket för er vårdnadshavare att hålla reda på, men försök att komma ihåg att anmäla om ni behöver omsorg vid dessa tillfällen!

Påminner också om att anmäla närvaro på lovfritids på SPORTLOVET som infaller vecka 9, den 25 februari till och med den 1 mars. Länken för anmälan stänger nu på söndag 15 februari.

Vänligen
Nina Park
Biträdande rektor

Planering v.7

MÅNDAG:

1E hemma på Bakgården

1D och 2B till närliggande park, tillbaka senast 15.45.

0E och 2C till närliggande park, tillbaka senast 15.45.

TISDAG:

Experiment

Syverkstad

Skapande

Skridskor beroende på väder.

ONSDAG:

Snickis för 2B och 2C

Miniklubb för 0E

Bakning

How to draw

Skridskor beroende på väder.

TORSDAG:

Snickis för 2B och 2C

Programmering

Fritidsgympa

Spelhåla

Skridskor beroende på väder.

FREDAG: 

Stjärnfredag

Planering v.6

MÅNDAG:

0E och 1D hemma på Bakgården.

1E, 2B och 2C till närliggande park, tillbaka senast 15.45.

TISDAG:

Skapande

Experiment

Syverkstad

Skridskor på stora gården (för de som har egna skridskor och hjälm)

ONSDAG:

Inga aktiviteter pga fortbildning för personalen.

TORSDAG:

Fritidsråd

Spelhåla

Programmering

Snickis för 1D och 1E

Skridskor på stora gården (för de som har egna skridskor och hjälm)

FREDAG:

Leksdagsdag