Category Archives: Diverse

Experiment

I arbetet med barnens inflytande och delaktighet ges de stora möjligheter att forma fritidshemsverksamheten och vad för aktiviteter som erbjuds. Under föregående fritidsråd var experiment ett önskemål från många av barnen – något vi tog till oss och har genomfört under några veckor.

 

Vi experimenterar, reflekterar, diskuterar och försöker hitta förklaringar och samband till vad det är som händer och varför. Det är nyfikna och glada barn som deltar vid experimenten varje tisdag!

 

 

Basket – elevledda aktiviteter och elevinflytande

Basket

Några elever i årskurs två går på basket på fritiden. De ville väldigt gärna leda basket som en aktivitet på fritids. Förslaget kom upp när klassen hade fritidsråd, frågan gick sedan vidare till det gemenesamma fritidsrådet och slutligen pedagogernas fritidsmöte. Där det beslutades att de fick leda basket tillsammans med en pedagog.

Barnen hade ett möte där de planerade upp aktiviteten och sedan gick vi igenom den tillsammans. De fick sedan leda aktiviteten med hjälp och stöttning av mig. Efter första passet utvärderade vi upplägget och gjorde en del ändringar. Ledarna kom t.ex. fram till att det var väldigt stor variation på barnens nivå. De beslutade då att dela in barnen i två grupper. En lite lättare nivå och en svårare nivå. På Bakgården går det barn i förskoleklass, ettan och tvåan.

Upplägget på aktiviteten har sett ut ungefär så här:

 • Samling i ring med en namn lek
 • Uppvärmingslek t.ex. cola, fanta, sprite
 • Indelning av nivå 1 och 2
 • två till tre stationer med basketövningar
 • en eller två avslutningslekar
 • samling med utvärdering där de som ville fick svara på frågorna: vad har varit roligt och var det något som var svårt?

Inför varje pass hade vi avstämningsmöten där vi gick igenom föregående pass, asvarsfördelningen vem/vilka som gjorde vad, saker att förändra och planerade nästa veckas pass. De fick även feedback från mig om saker som fungerade bra och tips på saker att tänka på inför nästa gång.

Ledarna har tagit sitt uppdrag på största allvar och de har varit oberört engagerade! De har också lärt sig massor och verkligen utvecklats.

 • De har utvecklats i sin samarbetsförmåga
 • Lärt sig hur man kan göra en planering, ansvarfördelning samt att även vara flexibel i sin planering. Ibland har de t.ex. lagt till en extra lek för att det fanns tid eller ändrat om tiden för vissa moment som varit för korta eller för långa. Ibland har någon varit sjuk och då har de behövt ändra ansvarfördelningen.
 • Vi har pratat mycket om ledarskap och vad som är viktigt att tänka på när man ska leda andra, framförallt barn. Vikten av att ha en tydlig genomtänk planering men även hur man samlar en grupp, när funkar “klappen” och när är det bättre med visselpipa. Hur förklarar man aktiviteterna så att alla förstår med t.ex. tydliga exempel och testrundundor. Att t.ex. fråga om någon har någon fråga istället för att fråga har alla förstått. Då finns det nämligen risk att barnen inte vågar säga att de inte har förstått. Hur delar man in barnen i olika grupper på ett tydligt sätt, t.ex. att ledaren tydligt med hjälp av ögonkontakt säger 1 och även visar med sina fingrar och ber barnen att hålla upp ett finger.
 • Feedback, ledarna ville gärna ha återkoppling från barnen om hur det var att gå på basket. Vi diskuterade då olika upplägg för det. Att t.ex. ställa frågan hur har det varit på basket idag kan vara en ganska stor fråga för många barn. En del kan då t.ex. säga roligt eller tråkigt men inte mera konkret om vad som var kul eller vad som var tråkigt. Då kan barnet mena att en viss lek var rolig eller ett visst moment var svårt. Vi formulerade därför ut två frågor som ledarna kände sig bekväma med, dessa var. Vad tyckte du var roligt och finns det något som var svårt?
 • Gått från ide till genomförende samt att tro på sig själv och sin egen förmåga
 • Tagit ansvar, enskilt och som grupp

Barnen som har gått på basket har verkligen uppskattat aktiviteten och många har gått flera gånger. De har också fått mycket hjälp av ledarna som har kunnat hjälpa till mycket. Barn lär sig också av varandra och de inspirerar varandra att våga samt även hjälpa till hur de kan göra i de olika momenten.

Leken tandborsten

Planering v.4

MÅNDAG:

Fadderträff för 0E och 1D, vi går till närliggande park. Tillbaka senast 15.45.

1E hemma.

2B och 2C till närliggande park, tillbaka senast 15.45.

TISDAG:

Experiment

Syverkstad

Skapande

ONSDAG:

Snickis

Miniklubb för 0E

Bakning

How to draw

TORSDAG:

Inga aktiviteter denna dag pga Öppet Hus. Klockan 16.00-17.00 är vi ute på stora gården och närvarolistorna kommer att ligga vid Lusthuset. Viktigt att ni säger till en vuxen när ni hämtar ert barn. 17.00-18.00 är det som vanligt fritids på Tegelbo.

FREDAG:

Pyjamasmys. Man får byta om till pyjamas efter skolans slut och ha med ett gosedjur om man vill.

Information om studiedag och vårens stormöten

Hejsan alla familjer på Årstaskolan!

Hoppas ni har haft en skön julledighet!
Jag vill påminna er om att det är studiedag tisdagen den 29 januari för all personal, vilket innebär att det då är jourfritids bemannat med vikarier.

Jag vill också redan nu flagga för våra stormöten som gäller för all personal på skolan. Dessa kommer att inträffa tre gånger under vårterminen. Följande datum gäller; onsdag 6 februari, tisdag 26 mars och tisdag 7 maj, då fritids är bemannat av vikarier från klockan 15.15.

Ni kan redan nu gå in och anmäla om ni behöver omsorg dessa dagar för ert/era barn via länken ANMÄLAN TILL LOV- OCH JOURFRITIDS som finns i det övre röda fältet på denna sida.

Tack för gott samarbete!
Med vänlig hälsning
Nina Park, biträdande rektor

Vinterfriluftsdag 20/2

Vinterfriluftsdagen onsdag 20/2

Bakgården kommer att ha en gemensam utflyktsdag tillsammans onsdagen den 20/2.

Barnen får då välja mellan att åka skridskor eller att leka i en närliggande park. De som väljer att åka skridskor behöver ha lite förkunskaper. De behöver inte vara proffs men det får inte heller vara första gången som de åker. Detta för att vi ska hinna med att hjälpa alla.

Ni behöver anmäla till respektive klasslärare/fritidspedagog vad ert barn vill göra senast fredagen den 1/2. Vi kommer sedan att dela upp barnen i skridsko och parken grupper. Om vi inte har fått in er anmälan så kommer ert barn att vara i parken. Det kommer inte heller att gå att ändra grupper efter 1/2.

Alla kommer grilla tillsammans i parken. Skolan ordnar med matsäck och dryck denna dag. 

Alla elever behöver vara på skolan senast klockan 8.00 den här dagen. Vi räknar med att vara tillbaka på skolan senast 13.30.

Packlista

 • Skridskor
 • Hjälm
 • Varm dryck om man vill
 • Kläder efter väder, mössa och vantar.

 

Vi ser fram emot en härlig heldagsutflykt!

Personalen på Bakgården

 

Planering v.3

MÅNDAG:

0E och 1D fadderträff på Bakgården.

1E, 2B och 2C till närliggande park, tillbaka senast 15.45.

TISDAG:

Skapande

Bakning

Experiment

ONSDAG:

Pärlplatteverkstad

Bibblan

Snickis för 1D och 1E

TORSDAG:

Programmering

Snickis för 1D och1E

Basket i gympasalen

FREDAG:

Bingo

Information från fritids inför jullovet

Information från fritids inför jullovet

27/12-4/1 Alla enheter kommer att vara på Tegelbo 6.30-18.00. 

7/1 -8/1 Alla är på sina egna enheter.

6.30-7.30 öppning på Tegelbo. 

7.30 -17.00 är alla på sina enheter.

17.00-18.00 stängning på Tegelbo.

Den 7/1 mellan kl 9.30 och 16.00 har Tegelbos personal planering. Tegelbos barn kommer då att vara på Bakgården, Sörgården och Norrgården. 

9/1

Jourfritids på Tegelbo 6.30-18.00 för de barn som har anmält omsorg.

Sjuk- och lediganmälan.

Om ditt barn blir sjukt eller ledigt då ni har anmält att ni behöver omsorg måste ni ringa och anmäla det till oss, senast kl. 9.00 (se numren nedan). Vi vet av erfarenhet att ett relativt stort antal anmälda barn inte dyker upp för man fick andra planer och förutsättningar. Det tar alltför stor del av personalens arbetstid att kontrollringa de som inte dykt upp.

Därför måste ni föräldrar vara noga med att kontakta oss om barnet blivit ledigt.

Personalen kommer inte ringa till de anmälda barn som inte dyker upp.

Observera att under lovet ska ni inte göra sjuk- eller lediganmälan via skol-webben. Ni ringer alltså till avdelningen, se numer nedan.

Kläder

Vi kommer att vara ute varje dag så kläder efter väder behövs samt extra kläder.

Varje morgon har vi en samling med barnen där vi går igenom dagen samt aktiviteter. 

Telefonnummer

Sörgårdens övervåning 08-508 46 227

Sörgårdens undervåning 08-508 46 225

Tegelbo 08-508 46 229

Bakgården 08-508 46 231 eller 08-508 46 233

Norrgården 08-508 462 19

Ikaros 08-508 46 224

Vi önskar alla en riktigt god och ett gott nytt år!