Basket – elevledda aktiviteter och elevinflytande

Basket

Några elever i årskurs två går på basket på fritiden. De ville väldigt gärna leda basket som en aktivitet på fritids. Förslaget kom upp när klassen hade fritidsråd, frågan gick sedan vidare till det gemenesamma fritidsrådet och slutligen pedagogernas fritidsmöte. Där det beslutades att de fick leda basket tillsammans med en pedagog.

Barnen hade ett möte där de planerade upp aktiviteten och sedan gick vi igenom den tillsammans. De fick sedan leda aktiviteten med hjälp och stöttning av mig. Efter första passet utvärderade vi upplägget och gjorde en del ändringar. Ledarna kom t.ex. fram till att det var väldigt stor variation på barnens nivå. De beslutade då att dela in barnen i två grupper. En lite lättare nivå och en svårare nivå. På Bakgården går det barn i förskoleklass, ettan och tvåan.

Upplägget på aktiviteten har sett ut ungefär så här:

 • Samling i ring med en namn lek
 • Uppvärmingslek t.ex. cola, fanta, sprite
 • Indelning av nivå 1 och 2
 • två till tre stationer med basketövningar
 • en eller två avslutningslekar
 • samling med utvärdering där de som ville fick svara på frågorna: vad har varit roligt och var det något som var svårt?

Inför varje pass hade vi avstämningsmöten där vi gick igenom föregående pass, asvarsfördelningen vem/vilka som gjorde vad, saker att förändra och planerade nästa veckas pass. De fick även feedback från mig om saker som fungerade bra och tips på saker att tänka på inför nästa gång.

Ledarna har tagit sitt uppdrag på största allvar och de har varit oberört engagerade! De har också lärt sig massor och verkligen utvecklats.

 • De har utvecklats i sin samarbetsförmåga
 • Lärt sig hur man kan göra en planering, ansvarfördelning samt att även vara flexibel i sin planering. Ibland har de t.ex. lagt till en extra lek för att det fanns tid eller ändrat om tiden för vissa moment som varit för korta eller för långa. Ibland har någon varit sjuk och då har de behövt ändra ansvarfördelningen.
 • Vi har pratat mycket om ledarskap och vad som är viktigt att tänka på när man ska leda andra, framförallt barn. Vikten av att ha en tydlig genomtänk planering men även hur man samlar en grupp, när funkar “klappen” och när är det bättre med visselpipa. Hur förklarar man aktiviteterna så att alla förstår med t.ex. tydliga exempel och testrundundor. Att t.ex. fråga om någon har någon fråga istället för att fråga har alla förstått. Då finns det nämligen risk att barnen inte vågar säga att de inte har förstått. Hur delar man in barnen i olika grupper på ett tydligt sätt, t.ex. att ledaren tydligt med hjälp av ögonkontakt säger 1 och även visar med sina fingrar och ber barnen att hålla upp ett finger.
 • Feedback, ledarna ville gärna ha återkoppling från barnen om hur det var att gå på basket. Vi diskuterade då olika upplägg för det. Att t.ex. ställa frågan hur har det varit på basket idag kan vara en ganska stor fråga för många barn. En del kan då t.ex. säga roligt eller tråkigt men inte mera konkret om vad som var kul eller vad som var tråkigt. Då kan barnet mena att en viss lek var rolig eller ett visst moment var svårt. Vi formulerade därför ut två frågor som ledarna kände sig bekväma med, dessa var. Vad tyckte du var roligt och finns det något som var svårt?
 • Gått från ide till genomförende samt att tro på sig själv och sin egen förmåga
 • Tagit ansvar, enskilt och som grupp

Barnen som har gått på basket har verkligen uppskattat aktiviteten och många har gått flera gånger. De har också fått mycket hjälp av ledarna som har kunnat hjälpa till mycket. Barn lär sig också av varandra och de inspirerar varandra att våga samt även hjälpa till hur de kan göra i de olika momenten.

Leken tandborsten

3 tankar om “Basket – elevledda aktiviteter och elevinflytande

 1. Profilbild
  Cecilia says:

  Hej Sarah och Doris,
  Vi har haft basket ca fyra gånger och nu kommer vi istället ha fritidsgympa. Som det ser ut nu kommer vi inte ha basket på fritids, men man vet aldrig längre fram.

 2. Profilbild
  Sarah says:

  Hej. Jag och Doris undrar om det stämmer att ni ska sluta med basketen som aktivitet? Eller kommer den komma tillbaka senare som aktivitet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *