Author Archives: Cecilia

Vinterfriluftsdag 20/2 klockan 8.00

Vinterfriluftsdagen onsdag 20/2 klockan 8.00. 

Vi vill påminna om att Bakgården kommer att ha en gemensam utflyktsdag tillsammans onsdagen den 20/2.

Barnen har fått välja mellan att åka skridskor eller att leka i en närliggande park. Det går inte att ändra valet av aktivitet då vi redan gjort grupper.

Alla kommer grilla tillsammans i parken. Skolan ordnar med matsäck och dryck denna dag. 

Alla elever behöver vara på skolan senast klockan 8.00 den här dagen. Det är jätteviktigt att ni kommer i tid den här dagen.

Vi räknar med att vara tillbaka på skolan senast 13.30.

Packlista

 • Skridskor
 • Hjälm
 • Varm dryck om man vill
 • Kläder efter väder, mössa och vantar.

Vi ser fram emot en härlig heldagsutflykt!

Personalen på Bakgården

Stjärnfredag!

Den här veckan har vi avslutat med stjärnfredag! Elever från 1E var konferencierer den här gången. Barnen som uppträdde bjöd på dans, roliga historier, egen skriven rappsång och dans med sång. Som alltid var stämningen på topp! Publiken var också helt fantastisk och klappade glatt med! Bra jobbat alla!

Under våren/sommaren kommer vi att ha stjärnfredag ute på grönan (fotbollsplanen). Då hoppas vi att vi även kan bjuda in er föräldrar att komma och vara publik. Mer information kommer när det är dags.

Vi önskar alla en riktigt trevlig helg!

Fritidsråd

För att öka elevernas engagemang och inflytande på fritids har vi regelbundna fritidsråd. Fritidsråden går till så att alla klasser först har ett eget möte där aktiviteter utvärderas, förslag på nya aktiviteter tas upp samt övrig information eller frågor diskuteras. Sedan väljer alla klasser ut två representanter var som träffas på ett fritidsråd tillsammans med oss pedagoger. På mötet brukar vi servera enklare fika vilket uppskattas av eleverna. Det gör också att mötet känns lite extra viktigt och att eleverna sträcker lite extra på sig. De vet att vuxna ibland har fika på sina möten, vilket gör att det känns mera på riktigt. Vi brukar inte heller locka med fika utan detta blir en trevlig överraskning. Det bästa med att gå på mötet är att få representera sin klass samt att göra sin och sina klasskompisars röster hörda.

Vi vuxna förklarar vad ett fritidsråd är samt vad syftet med mötet är. Sedan går vi igenom alla klassers protokoll och gör sedan ett nytt gemensamt dokument. Detta tar vi vuxna sedan med oss när vi planerar för fritids. Efter att vi vuxna har haft vårat möte så återkopplar vi tillsammans med klassrepresentanterna om vad som har tagits upp samt beslut som tagits.

Läs gärna protokollet som sitter uppe vid valtavlorna i hallarna.

 

Basket – elevledda aktiviteter och elevinflytande

Basket

Några elever i årskurs två går på basket på fritiden. De ville väldigt gärna leda basket som en aktivitet på fritids. Förslaget kom upp när klassen hade fritidsråd, frågan gick sedan vidare till det gemenesamma fritidsrådet och slutligen pedagogernas fritidsmöte. Där det beslutades att de fick leda basket tillsammans med en pedagog.

Barnen hade ett möte där de planerade upp aktiviteten och sedan gick vi igenom den tillsammans. De fick sedan leda aktiviteten med hjälp och stöttning av mig. Efter första passet utvärderade vi upplägget och gjorde en del ändringar. Ledarna kom t.ex. fram till att det var väldigt stor variation på barnens nivå. De beslutade då att dela in barnen i två grupper. En lite lättare nivå och en svårare nivå. På Bakgården går det barn i förskoleklass, ettan och tvåan.

Upplägget på aktiviteten har sett ut ungefär så här:

 • Samling i ring med en namn lek
 • Uppvärmingslek t.ex. cola, fanta, sprite
 • Indelning av nivå 1 och 2
 • två till tre stationer med basketövningar
 • en eller två avslutningslekar
 • samling med utvärdering där de som ville fick svara på frågorna: vad har varit roligt och var det något som var svårt?

Inför varje pass hade vi avstämningsmöten där vi gick igenom föregående pass, asvarsfördelningen vem/vilka som gjorde vad, saker att förändra och planerade nästa veckas pass. De fick även feedback från mig om saker som fungerade bra och tips på saker att tänka på inför nästa gång.

Ledarna har tagit sitt uppdrag på största allvar och de har varit oberört engagerade! De har också lärt sig massor och verkligen utvecklats.

 • De har utvecklats i sin samarbetsförmåga
 • Lärt sig hur man kan göra en planering, ansvarfördelning samt att även vara flexibel i sin planering. Ibland har de t.ex. lagt till en extra lek för att det fanns tid eller ändrat om tiden för vissa moment som varit för korta eller för långa. Ibland har någon varit sjuk och då har de behövt ändra ansvarfördelningen.
 • Vi har pratat mycket om ledarskap och vad som är viktigt att tänka på när man ska leda andra, framförallt barn. Vikten av att ha en tydlig genomtänk planering men även hur man samlar en grupp, när funkar “klappen” och när är det bättre med visselpipa. Hur förklarar man aktiviteterna så att alla förstår med t.ex. tydliga exempel och testrundundor. Att t.ex. fråga om någon har någon fråga istället för att fråga har alla förstått. Då finns det nämligen risk att barnen inte vågar säga att de inte har förstått. Hur delar man in barnen i olika grupper på ett tydligt sätt, t.ex. att ledaren tydligt med hjälp av ögonkontakt säger 1 och även visar med sina fingrar och ber barnen att hålla upp ett finger.
 • Feedback, ledarna ville gärna ha återkoppling från barnen om hur det var att gå på basket. Vi diskuterade då olika upplägg för det. Att t.ex. ställa frågan hur har det varit på basket idag kan vara en ganska stor fråga för många barn. En del kan då t.ex. säga roligt eller tråkigt men inte mera konkret om vad som var kul eller vad som var tråkigt. Då kan barnet mena att en viss lek var rolig eller ett visst moment var svårt. Vi formulerade därför ut två frågor som ledarna kände sig bekväma med, dessa var. Vad tyckte du var roligt och finns det något som var svårt?
 • Gått från ide till genomförende samt att tro på sig själv och sin egen förmåga
 • Tagit ansvar, enskilt och som grupp

Barnen som har gått på basket har verkligen uppskattat aktiviteten och många har gått flera gånger. De har också fått mycket hjälp av ledarna som har kunnat hjälpa till mycket. Barn lär sig också av varandra och de inspirerar varandra att våga samt även hjälpa till hur de kan göra i de olika momenten.

Leken tandborsten

Vinterfriluftsdag 20/2

Vinterfriluftsdagen onsdag 20/2

Bakgården kommer att ha en gemensam utflyktsdag tillsammans onsdagen den 20/2.

Barnen får då välja mellan att åka skridskor eller att leka i en närliggande park. De som väljer att åka skridskor behöver ha lite förkunskaper. De behöver inte vara proffs men det får inte heller vara första gången som de åker. Detta för att vi ska hinna med att hjälpa alla.

Ni behöver anmäla till respektive klasslärare/fritidspedagog vad ert barn vill göra senast fredagen den 1/2. Vi kommer sedan att dela upp barnen i skridsko och parken grupper. Om vi inte har fått in er anmälan så kommer ert barn att vara i parken. Det kommer inte heller att gå att ändra grupper efter 1/2.

Alla kommer grilla tillsammans i parken. Skolan ordnar med matsäck och dryck denna dag. 

Alla elever behöver vara på skolan senast klockan 8.00 den här dagen. Vi räknar med att vara tillbaka på skolan senast 13.30.

Packlista

 • Skridskor
 • Hjälm
 • Varm dryck om man vill
 • Kläder efter väder, mössa och vantar.

 

Vi ser fram emot en härlig heldagsutflykt!

Personalen på Bakgården

 

Information från fritids inför jullovet

Information från fritids inför jullovet

27/12-4/1 Alla enheter kommer att vara på Tegelbo 6.30-18.00. 

7/1 -8/1 Alla är på sina egna enheter.

6.30-7.30 öppning på Tegelbo. 

7.30 -17.00 är alla på sina enheter.

17.00-18.00 stängning på Tegelbo.

Den 7/1 mellan kl 9.30 och 16.00 har Tegelbos personal planering. Tegelbos barn kommer då att vara på Bakgården, Sörgården och Norrgården. 

9/1

Jourfritids på Tegelbo 6.30-18.00 för de barn som har anmält omsorg.

Sjuk- och lediganmälan.

Om ditt barn blir sjukt eller ledigt då ni har anmält att ni behöver omsorg måste ni ringa och anmäla det till oss, senast kl. 9.00 (se numren nedan). Vi vet av erfarenhet att ett relativt stort antal anmälda barn inte dyker upp för man fick andra planer och förutsättningar. Det tar alltför stor del av personalens arbetstid att kontrollringa de som inte dykt upp.

Därför måste ni föräldrar vara noga med att kontakta oss om barnet blivit ledigt.

Personalen kommer inte ringa till de anmälda barn som inte dyker upp.

Observera att under lovet ska ni inte göra sjuk- eller lediganmälan via skol-webben. Ni ringer alltså till avdelningen, se numer nedan.

Kläder

Vi kommer att vara ute varje dag så kläder efter väder behövs samt extra kläder.

Varje morgon har vi en samling med barnen där vi går igenom dagen samt aktiviteter. 

Telefonnummer

Sörgårdens övervåning 08-508 46 227

Sörgårdens undervåning 08-508 46 225

Tegelbo 08-508 46 229

Bakgården 08-508 46 231 eller 08-508 46 233

Norrgården 08-508 462 19

Ikaros 08-508 46 224

Vi önskar alla en riktigt god och ett gott nytt år!

 

Skattjakt!

I fredags hade vi en efterlängtad aktivitet som barnen har önskat på flera fritidsråd, nämligen skattjakt!

Barnen blev indelade små grupper med ungefär sex barn i varje. Förskoleklasserna, ettorna och tvåorna blandades i grupperna.

De fick sedan ledtrådar på platser de skulle ta sig till. Vid varje plats väntade ett uppdrag. För att klara uppdraget behövde de samarbeta och hjälpas åt. När de klarade uppdraget fick de en pusselbit som senare ledde dem till skatten. De fick också en ny ledtråd på nästa ställe där ett nytt uppdrag väntade.

Första uppdraget var i fritidsrummet där de skulle bygga torn med hjälp av kapplastavlar.

Andra uppdraget var på grönan på Bakgården där de skulle ställa sig i led efter namn. Utan att prata med varandra och de hade endast två minuter på sig.

Tredje uppdraget var på stora skolgården i lusthuset. Där väntade sant eller falsk frågor om barnkonventionen.

Det fjärde uppdraget var i Bibblioteket där barnen fick läsa en text där det smugit sig in fel. Barnen skulle hitta alla fel för att få sin pusselbit och den sista ledtråden.

Sista uppdraget var i klass 5B. Där fick de lösa gåtor för att få den sista pusselbiten som ledde dem till skatten.

Skatten gömde sig i 1D klassrum. Där hittade barnen en skattkista fylld med guldpengar av choklad och klubbor för de som inte inte tålde guldpengarna.

Aktiviteten blev en succé och det har varit fantiaskt att se barnen engagemang och samarbete. Detta är också ett bra sätt för barnen att lära känna andra barn som går i de andra klasserna på Bakgården. Genom att göra roliga och spännande saker tillsammans så får vi även en mer meningsfull verksamhet med bra samanhållning.