Författare: Cecilia

Snickis

I en mindre grupp får eleverna prova på snickarverkstad. En mycket uppskattad aktivitet hos era barn! Barnen får välja själv vad de vill göra och de som behöver tips får hjälp av Göran.

Syften, bygg och konstruktion, teknik, samarbete, få prova nya saker, gå ifrån idé till genomförande, matematik, motorik, fantasi och kreativitet, självförtroende att våga och lära känna barn i andra klasser.

Utflykt

Utflykt till Vättersparken med mellanmål 1c1 och 1c2.

Syften, lära känna nya vänner, fysiskt aktivitet och motorikträning, fantasi, kreativitet, leka i olika miljöer, lång lektid och nya gruppkonstellationer.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Lgr 11 sida 9

Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Lgr 11 sida 9

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande. Lgr 11 sida 25

ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila, Lgr 11 sid a 25

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande. Lgr 11 sida 25

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet. Lgr 11 sida 27

Välkomna Love och Gustaf!

Vi vill informera er vårdashavare om att vi har utökat personalstyrkan på Bakgården med två heltidsanställda.

Vi är också två extra pedagoger på morgonfritids. 7.30 är vi två och vid 7.45 är vi fyra, två på varje sida av korridoren.

Här är Gustaf som främst arbetar i 1c2, samt med alla klasser på fritids.

Här är Love som främst jobbar i 0c2 och med alla klasser på fritids.

Trevlig helg!

Utflykt till Kärrtorp

 

Idag har 0c1 och 1c1 åkt på utflykt till Kärrtorp. Vi åkte först buss till Gullmarsplan och sedan tunnelbana till Kärrtorp. Era barn var mycket duktiga på att åka kollektivtrafik!

Barnen tyckte att det var roligt att leka i en lekpark eftersom vi har varit mycket i skogen. Vi åt även mellanmål i parken.

 

 

Syften, lära känna nya vänner, fysiskt aktivitet och motorikträning, fantasi, kreativitet, leka i olika miljöer, lång lektid och nya gruppkonstellationer.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Lgr 11 sida 9

Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Lgr 11 sida 9

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande. Lgr 11 sida 25

ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila, Lgr 11 sid a 25

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande. Lgr 11 sida 25

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet. Lgr 11 sida 27

Sista dagen att anmäla jullovet IDAG!

Idag är det sista dagen att anmäla närvaro/frånvaro för lovet, sedan stängs sidan ner!

Fritidsverksamheten under jullovet kommer troligtvis och till största delen vara förlagd på Tegelbo.
Sista dag för anmälan är måndagen den 27 november, därefter stängs denna sida.

OBS! Onsdagen den 10 januari har all pedagogisk personal på skolan planeringsdag. De som inte på egen hand kan lösa behov av omsorg den dagen måste anmäla det till bitr. rektor ingrid.backstrom@stockholm.se

Vårterminen börjar torsdagen den 11 januari

Jullovsanmälan

 

Spa

Idag har vi haft spa på fritids. Eleverna i ettan har fått vara med och planera samt deltagit i genomförandet av aktiviteten. Många har vuxit några extra centimetrar av ansvaret. Förskoleklasselever och övriga ettor har fått gå på aktiviteter så som tatueringar, nagellacksmålning, massage och mattetävling . Stämning har varit på topp!

 

 

Syften, gemenskap och göra saker tillsammans, lära känna nya vänner, ansvar, entreprenörskap genom att gå från idé till handling, prova på något nytt, vila och rekreation. Integritet, vi har innan massagen pratat i samtliga klasser om rätten till den egna kroppen. Att massage kan kännas bra men om det inte känns bra så ska man säga till. Om massagen tex är för hård, lös, kittlas eller på annat sätt inte känns bra så säger man till. Den som masserar måste lyssna. Genus och Normkreativitet, alla får gå på alla aktiviteter, man bestämmer själv om man vill eller inte vill.

 

 

Jullovsanmälan sista dagen på måndag

Hej!

Nu är det dags att anmäla hur ert behov av fritids ser ut under jullovet.
För att kunna planera aktiviteter, mat och personal behöver vi veta om ert barn kommer till fritids eller är ledigt.

Fritidsverksamheten under jullovet kommer troligtvis och till största delen vara förlagd på Tegelbo.

Sista dag för anmälan är måndagen den 27 november, därefter stängs sidan.

OBS! Onsdagen den 10 januari har all pedagogisk personal på skolan planeringsdag. De som inte på egen hand kan lösa behov av omsorg den dagen måste anmäla det till bitr. rektor ingrid.backstrom@stockholm.se

Vårterminen börjar torsdagen den 11 januari

Jullovsanmälan