Planering v 17

Måndag

Städdag på Årsta torg. Eleverna kommer att hjälpa till att plocka skräp tillsammans med sina faddrar/fadderbarn och oss vuxna.

 

Tisdag

Kör på Tegelbo för alla som vill 14.45-15.30.

Sagostund

Skate

Onsdag

Programmering

Fritidsgympa

Torsdag

Rit och pysselstudio

walking

Snickis

Fredag

Vår-disco ute på Bakgården

 

Sommarlov Bakgården 2018

Sommarlov Bakgården 2018
Hej Familjer! Nu är det dags att anmäla om ert barn behöver fritidsomsorg på sommarlovet. Under hela juli månad samt första veckan i augusti, dvs. v. 27,28,29,30 och 31, är alla fritidsenheterna tillsammans på Tegelbo. Övriga veckor är verksamheten öppen på respektive enheter. Öppettiderna är 06.30-18.00 alla dagar på sommarlovet. Observera dock att måndag och tisdag 13-14 augusti är det studiedagar för all ordinarie personal och den som behöver plats på jourfritids den dagen måste anmäla det VIA MEJL till vår nya biträdande rektor för fritids, Nina Park, christina.park@stockholm.se Höstterminen startar måndagen de 20 augusti. För att fritids och köket ska kunna planera verksamhet, personals semestrar och maten behöver vi få in era anmälningar senast söndagen den 20 maj. Observera att efter det datumet stängs anmälningslänken på bloggarna. Anmäl även om ert barn ska vara ledigt, så vi vet att ni nåtts av denna information och inte heller gömt bort det.

Walking

I torsdags hade vi en ny aktivitet på fritids nämligen walking. Vi går då på promenad tillsammans, vi lyssnade även på musik vilket barnen tyckte var toppen!

Syften: rörelse och fysisk aktivitet, komma ifrån skolgården och göra något annat, vara ute i naturen, se efter vårtecken, social träning med kompisarna och kunskap om trafikregler.

Anmälan för klämdagarna

Hej,

Nu är det snart dags för ett par klämdagar, dvs Valborg och Kristi himmelfärd.

30/4 och den 11/5, vi kommer förmodligen att vara på Tegelbo dessa dagar. 

Dessa dagar behöver ni meddela ert behov av omsorg för ert barn.

Skicka ett mail till cecilia.minnegal@stockholm.se och meddela vilka tider ni har behov av omsorg eller om ert barn är ledigt.

Om vi inte får ett mail från er tänker vi att ert barn är ledigt, vilket gör att vi inte ringer er om ert barn inte kommer till fritids.

Senaste måndagen den 23/4 behöver vi få in er anmälan.

Anmäl närvaro/frånvaro Klämdagarna

Hej,

Nu är det snart dags för ett par klämdagar, dvs Valborg och Kristi himmelfärd.

30/4 och den 11/5, vi kommer förmodligen att vara på Tegelbo dessa dagar. 

Dessa dagar behöver ni meddela ert behov av omsorg för ert barn.

Skicka ett mail till cecilia.minnegal@stockholm.se och meddela vilka tider ni har behov av omsorg eller om ert barn är ledigt.

Om vi inte får ett mail från er tänker vi att ert barn är ledigt, vilket gör att vi inte ringer er om ert barn inte kommer till fritids.

Senaste måndagen den 23/4 behöver vi få in er anmälan.

Utflykt 1c1 och 1c2 Storsjöparken

Idag har 1c1 och 1c2 varit på en längre utflykt till Storsjöparken. Barnen har klättrat på klättervägg, klättrat på klätterställning, hoppat på studsmattorna, spelade kortspel, parkour, draksystrar, gungade i hängmattorna och mycket mer. Vi åt även mellanmål i parken.

Syften, lära känna nya vänner, fysiskt aktivitet och motorikträning, fantasi, kreativitet, leka i olika miljöer, lång lektid och nya gruppkonstellationer.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Lgr 11 sida 9

Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Lgr 11 sida 9

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande. Lgr 11 sida 25

ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila, Lgr 11 sid a 25

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande. Lgr 11 sida 25

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet. Lgr 11 sida 27

Planering vecka 16

Måndag

0c2 och 0c1 hemma.

1c1 och 1c2 går till närliggande park, åter ca 15.45.

Tisdag

Kör på Tegelbo för alla som vill 14.45-15.30.

Sagostund

Skate

Onsdag

Programmering

Fritidsgympa

Fritidsråd

Torsdag

Rit och pysselstudio

walking

Snickis

Fredag

Stjärnfredag för barnen. Ej föräldrar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmäla närvaro/frånvaro 30/4 och 11/5

Hej,

Nu är det snart dags för ett par klämdagar, dvs Valborg och Kristi himmelfärd.

Dessa dagar behöver ni meddela ert behov av omsorg för ert barn!

Skicka ett mail till cecilia.minnegal@stockholm.se och meddela vilka tider ni har behov av omsorg eller om ert barn är ledigt.

Om vi inte får ett mail från er tänker vi att ert barn är ledigt, vilket gör att vi inte ringer er om ert barn inte kommer till fritids.

Senaste måndagen den 23/4 behöver vi få in er anmälan.