Utflykt fadderträff

Idag har vi gått på utflykt till Grynkvarnsparken 0c1 och 1c1. Barnen hade väldigt rolig i det vackra höstvädret. Vi åt också mellanmål tillsammans i parken.

Syften, lära känna nya vänner, fysiskt aktivitet och motorikträning, fantasi, kreativitet, leka i olika miljöer, lång lektid och nya gruppkonstellationer.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Lgr 11 sida 9

Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Lgr 11 sida 9

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande. Lgr 11 sida 25

ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila, Lgr 11 sid a 25

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande. Lgr 11 sida 25

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet. Lgr 11 sida 2

Planering v.42

MÅNDAG:

0c1 och 1c1 närliggande park. Tillbaka ca 16.00.

0c2 och 1c2 närliggande park. Tillbaka 14.20.

TISDAG:

Kahoot – för de som vill.

Kör – för de som vill kl.14.50-15.30 på Tegelbo.

Dans – för 1:or med danslärare Johanna kl.15-16.

ONSDAG:

Snickis – 2 barn/klass.

Fritidsgympa – 5 barn/klass.

Schack för de 1:or som anmält sig kl.14-15.

TORSDAG:

Bakning – 4 barn/klass

Pärlplatteverkstad – för alla som vill.

FREDAG:

Musikquiz

Höstlovsanmälan

Nu har det blivit dags att anmäla hur ert behov av fritids ser ut på höstlovet! Det gör ni genom att klicka på knappen lovanmälan i bloggens menyrad, fyll i de efterfrågade uppgifterna i formuläret som dyker upp och klicka på skicka.

Gärna så snart som möjligt, men absolut senast måndagen den 16 oktober.

OBS! Gör det även om ditt barn ska vara ledigt hela höstlovet, så vi vet att ni har tagit del av den här informationen och inte bara missat/glömt att anmäla behov av fritids!

Tack för ert samarbete!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6SZn45RNd0q-YdRZf0rNAtj-UzS3kEpMm5rLMga0_ZxURUcxRDVCUldQOEY5SklOUENMTkxHU1lBQS4u

Neyla och Esters hinderbana

Idag har två elever i ettan lett en rastlek. De byggde olika stationer på Grönan. Alla elever som ville fick vara med. De fick göra stationer så som hoppa hopprep, gå på styltor, hoppa över hinder och så vidare. Många var delaktiga och hade väldigt roligt. Bra jobbat till de som ledde aktiviteten och bra jobbat alla som deltog!

 

Syften,

Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Lgr 11 sida 9

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande. Lgr 11 sida 25

ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila, Lgr 11 sid a 25

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande. Lgr 11 sida 25

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet. Lgr 11 sida 27

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Lgr 11 sida 9

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Lgr 11 sida 9

I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. Lgr 11 sida 26

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling, Lgr 11 sida 25

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt, Lgr 11 sida 25

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas. Lgr 11 sida 26

Leken kan bidra till att skapa meningsfullhet för eleverna och den har en central plats i fritidshemmets verksamhet. I leken kan eleverna bland annat bearbeta intryck, utveckla fantasi och kreativitetet och utveckla sin samarbets- och kommunikationsförmåga. Leken ger även eleverna möjlighet att öva sig i turtagning, samförstånd, koncentration och uthållighet. Det här är erfarenheter och förmågor som i förlängningen kan bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna. Allmänna råd tör fritidshemmet sida 34

 

 

 

 

 

 

 

Tisdagens utflykt

Idag har sex elever från varje klass gått iväg på utflykt. Ettorna fick hålla i ett förskoleklassbarn. Barnen byggde kojor lagade mat och lekte familj. Vi åt även mellanmål i skogen vilket barnen tyckte var riktigt mysigt.

 

 

Syften, lära känna nya vänner, fysiskt aktivitet och motorikträning, fantasi, kreativitet, leka i olika miljöer, lång lektid och nya gruppkonstellationer.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Lgr 11 sida 9

Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Lgr 11 sida 9

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande. Lgr 11 sida 25

ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila, Lgr 11 sid a 25

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande. Lgr 11 sida 25

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet. Lgr 11 sida 2

Utflykt

Hej,

Imorgon kommer några elever gå på utflykt mellan 14-16. Vi kommer även äta mellanmål på utflykten och vara i närområdet. Vi skriver ut på aktivitetstavlorna vart vi går. Dessa elever kommer gå på utflykten.

0c1, Boje, Sigge, Elena, Tindra, Alexander.

0c2, Alicia, Amanda S, Colin, Melker, Hanna, Amanda P.

1c1,Stig, Ester, Nico, Sten, Asta, Yasmina.

1c2, Joline, Julian, Moa L, Ronja.

Planering v.41

MÅNDAG:

1c1 och 1c2 bjuder över Sörgårdens 1:or till Bakgården.

0c1 och 0c2 är på stora gården.

TISDAG:

Kör på Tegelbo för de som vill 14.50-15.30.

Utflykt till närliggande park. 6 barn/klass. Kl. 14-16.

ONSDAG:

Bollskola 5 barn/klass.

Röris för de som vill.

Schack för de 1:or som anmält sig. Kl 14-15.

TORSDAG:

Pärlplatteverkstad för alla som vill.

Skapande 4 barn/klass.

FREDAG:

Stjärnfredag kl. 14.50-15.50 i fritidsrummet.