Information inför utvecklingssamtal

Hej!

Under vårterminen i åk 9 är det inte alla som brukar vara i behov av samtal. Med anledning av detta kommer du som vårdnadshavare att inom kort få en enkätförfrågan. I enkäten fyller du i ditt barns namn, klass och kryssar i om ni vill komma på samtal eller ej. När vi ser hur många som vill komma på samtal skickar vi mentorer ut tider på samma sätt som inför höstterminen.

OBS! Om en elev av någon anledning har F eller streck i något eller flera ämnen kommer vi, oavsett om samtal ej efterfrågas eller ej, att kalla till ett samtal.

Mvh

/Mentorerna enhet 9.

God Jul & Gott Nytt År!

Tack för den här terminen!

Augusti känns fjärran, men det var bara fyra månader sedan terminen började. Den nya skolbyggnaden var försenad och det dröjde innan vi fick flytta in och allt var på plats. Nu, fyra månader efter uppropsdagen är det i princip bara lite jobb med inredningsdetaljer och skolgård kvar. När det gäller skolgården lär det dock, på grund av snö och is, dröja ända till vårsolens strålar börjar värma innan vi kommer kunna använda den fullt ut.

Med tanke på den ovanligt händelserika höstterminen har vi alla tvingats gör det där lilla extra för att få hjulen att snurra. Vi mentorer vill tacka alla elever för ert stora tålamod. Efter den här terminen är ni nog alla lite extra trötta och välförtjänta av lov och ledighet. Ta vara på er under lovet. Sov, ät, ha kul och kom sedan utvilade och redo att göra ert allra bästa av den sista grundskoleterminen i era liv.

 

Terminsstart

Vårterminen startar torsdagen den 11 januari med en halv mentorsdag kl. 08.45-11.45. Efter lunch fortsätter lektionerna enligt ordinarie schema.

Mentorsdagen kommer bl.a. att innehålla genomgång av Office 365, uppdatering av lösenord, färdigställande och uppdatering av anteckningsboken ”Mina Ämnen” i OneNote samt arbete med planering och individuella mål i de olika skolämnena.

OBS! Det är superviktigt att ha med en fulladdad iPad denna dag.

Öppet Hus

Torsdagen 18 januari är det öppet hus mellan 17.00-19.00. Under kvällen kan alla intresserade bl.a. se sig om i skolans lokaler, prata med lärare och elevrepresentanter.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal på Årstaskolan Årstaviken kommer att genomföras under två eftermiddagar. Måndagen den 29 januari och torsdagen den 1 februari. Mer information och detaljer kring detta kommer i samband med terminsstarten. 

 

God Jul & Gott Nytt År!

/Mentorerna

Planering matematik åk9

Samband och förändring

Förankring i kursplanens syfte och centralt innehåll
Syfte:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll:

 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband, strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Elevens mål

Du ska kunna

 • Begreppen funktion och linjär funktion
 • Tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler
 • Formler som beskriver linjära funktioner, proportionaliteter
 • Räta linjens ekvation
 • Procentuell förändring

Begrepp du ska kunna

Variabel

Funktion

Graf

Linjär funktion

Proportionalitet

Räta linjens ekvation

Procent

Förändringsfaktor

Procentuell förändring

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning i grupp/redovisning
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor/självbedömning

Bedömning av förmågor/kunskaper grundar sig på

 • Redovisningar och genomgångar
 • Läxor och uppgifter
 • Prov

Veckoplanering

Vecka Det här ska du lära dig under veckan Läxa till tisdag
49 2.1 Vad är en funktion?

2.2 Linjära funktioner

 

 

50 2.2 Linjära funktioner

2.3 Räta linjens ekvation

 

 

Grafer i koordinatsystem

 

51 2.4 Procentuell förändring

 

 

 

Räta linjens ekvation

 

2 2.5 Upprepad procentuell förändring

 

 

 

3 2.5 Upprepad procentuell förändring

Kapiteltest

Repetition/fördjupning

 

Förändringsfaktor
4 Repetition/fördjupning

Prov fredag 26/1