Category Archives: Svenska

Argumenterande text: Insändare (v.20-23)

De sista veckorna innan sommarlovet kommer vi att arbeta med argumenterande texter och insändare i svenskämnet. Tillsammans kommer vi att läsa och diskutera olika insändare. Utifrån dessa kommer vi sedan gå igenom en insändares uppbyggnad innan eleverna skriver egna insändare. Skrivandet kommer att varvas med olika övningar som repeterar olika skrivregler. Slutligen kommer eleverna att både få och ge respons på sina insändare.

Begrepp som vi kommer att arbeta med: Åsikt, argument, motargument, signatur, avsändare, mottagare, insändare

Underlag för bedömning är:

 • Hur eleverna läser, förstår och analyserar insändare som vi läser under lektionerna (både muntligt och skriftligt)
 • Hur eleverna ger och tar respons
 • Elevens egen insändare som du skriver under lektionstid

 

 

Faktatext och författarporträtt (v.15-18)

Vi kommer under tre veckor att arbeta med faktatext och författarportätt i årskurs 7. Under de här veckorna kommer eleverna att söka reda på fakta om en nordisk barn- och ungdomsförfattare. Av den fakta de hittar ska de sedan skriva en faktatext om en författare. I början av arbetsområdet kommer vi först att läsa och diskutera olika faktatexter för att se hur man skriver en faktatext. Eleverna kommer de här veckorna också att fördjupa sina kunskaper i informationssökning och källkritik, för att avslutningsvis skriva en egen faktatext om en nordisk barn- och ungdomsförfattare.

Elevernas eget faktatext/författarporträtt ska innehålla:

 • Biografi: Namn, födelseår och eventuellt dödsår, födelseort, uppväxt och var hen bodde/bor och så vidare.
 • Hur påverkades författaren av sin samtid (hur var samhället när författaren levde)?
 • Bibliografi: Vilka böcker har författaren skrivit?
 • Ett känt verk/karaktär. Välj ut en bok eller en karaktär och berätta mer om den!
 • Vad handlar boken om/hur är karaktären? Vilka är huvudkaraktärerna i boken? Var utspelar den sig? Hitta ett citat ur boken/en händelse som karaktären är med om.
 • Passande bilder med bildtext. Det kan t.ex. vara på författaren, bokomslag eller karaktärer från böckerna.
 • Har författaren varit engagerad i andra sammanhang eller ämnen?
 • Till exempel politiska frågor, organisationer eller föreningar?
 • Försök hitta ett citat som författaren sagt.
 • En separat källförteckning

Läsprojekt (Tio över ett) + Sveriges nationella minoritetsspråk (v.4-13)

Under sammanlagt fyra skolveckor kommer vi i årskurs 7 att läsa ungdomsromanen och Augustripsvinnaren Tio över ett, en ungdomsroman skriven av Ann-Helén Laestadius. Utöver teman som vänskap, tonårskärlek och förändring berörs också ett av Sveriges nationella minoritetsspråk: meänkieli. I och med detta kommer vi efter att vi läst klart boken att arbeta med de nationella minoritetsspråken.

Under de här fyra veckorna som vi läser är det såklart jätteviktigt att eleverna utöver iPad, penna, sudd och mapp har med sig sin bok till svensklektionerna. Två lektioner i veckan kommer huvudsakligen att ägnas åt läsning, medan vi den tredje lektionen gör någon aktivitet kopplad till veckans läsning. Aktivitetet är exempelvid boksamtal och läsförståelsefrågor. Den här tredje lektionen ansvarar eleverna att själva ha hunnit läsa till rätt sida om de inte skulle ha hunnit läsa allt under lektionstid. Alla elever har fått ett bokmärke där det framgår exakt vilka sidor som gäller vilka veckor.

Läsmålen är i årskus7 till följande dagar:
7A: Läsmål onsdagar
7B: Läsmål fredagar
7C: Läsmål onsdagar

Tio över ett är skriven av Ann-Helén Laestadius. För den vann hon Augustprisen 2016.

Under arbetet med de nationella minoritetsspråken kommer eleverna sedan att arbeta i grupper, där varje grupp ansvarar för att lära den övriga klassen om just sitt minoritetsspråk genom att hålla en presentation inför klassen.

Eleverna kommer de här veckorna att bli bedömda på HUR de:

 • Läser, förstår och analyserar innehållet i romanen
 • Deltar i bokdiskussionerna
 • Uttrycker egna idéer, känslor och åsikter under lektionstid (både i tal och skrift)
 • Söker och värderar fakta
 • Förbereder och genomför en muntlig presentation

Underlag för bedömning de här veckorna:

 • Boksamtalen
 • Läsförståelsefrågorna
 • Den avslutande skrivuppgiften
 • Den muntliga presentationer

Grammatiktesten nästa vecka

Vecka 4 är det dags för eleverna i årskurs 7 att göra test i grammatik. Både datum och innehåll skiljer sig något åt, detta eftersom 7A och 7B i omröstningar valde att dela upp ordklasserna i två mindre test och därmed redan haft ett test innan jullovet.

Datum för grammatiktesten vecka 4:

7A: Grammatiktest på onsdag 23/1 (Fokus på pronomen, prepositioner, interjektioner, konjunktioner/subjunktioner och räkneord)

7B: Grammatiktest på tisdag 22/1 (Fokus på pronomen, prepositioner, interjektioner, konjunktioner/subjunktioner och räkneord)

7C: Grammatiktest på onsdag 23/1 (Alla nio ordklasserna)