Category Archives: SO

Geografi, klimat, vegetation och sårbara platser v.17-v.23

Terminens sista SO-ämne är geografi

Centralt innehåll

  • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilket sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  • Sårbara platser och naturgivna risker och hot
  • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Utvärdering genom lektionsarbete, inlämningsuppgifter och ett prov 21 maj. Man behöver kunna:

– ge exempel på olika klimat, berätta var de finns i relation till jordens gradnät och kunna resonera kring hur det är att leva under de olika klimatens förhållanden.

– ge exempel på hur vegetation och klimat hänger ihop

kunna redogöra för Köppendiagrammet så som det beskriv i läroboken

– kunna alla världsdelar och kunna placera varje land någorlunda rätt. Det vill säga i rätt världsdel och pricka rätt kvadrat om du tänker dig landet uppdelat i fjärdedelar utifrån de fyra väderstrecken.

-kunna redogöra för olika exempel på naturligt sårbara platser som exempelvis vulkanområden samt veta på ett ungefär var de finns och varför (plattektonik).

– reflektera över platser som är extra sårbara för förändringar kopplade till klimatet samt konsekvenser av naturkatastrofer

-kunna använda begreppen klimat, vegetation etc på ett adekvat sätt

 

Bild:https://www.google.com/search?q=vegetationszoner&rlz=1C1_____enSE810SE810&tbm=isch&source=lnt&tbs=sur:fc&sa=X&ved=0ahUKEwi-vKPqiMPhAhVC_SoKHX4zA5UQpwUIHw&biw=1366&bih=625&dpr=1#imgrc=gUxmcEfJfM3dOM:

 

 

 

religion

Mellan vecka 12 -15 blir det religion

Den judiska och kristna gemensamma ursprungshistorien. Vad som skiljer dem och vad som är lika.
Påskens betydelse för de båda religionerna samt bägge religionernas urkunder.
Centralt innehåll: Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna //… // huvuddragen i världsreligionernas historia,
samt att analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.

Utvärdering genom fredagsfrågor och lektioner/inlämningsuppgifter.

Bild: Carl Milles skulptur “Gud Fader på himmelsbågen” i Nacka.

SO vecka 6-10 2019, samhällskunskap

Framför allt handlar perioden om rättigheter, skyldigheter samt lag och rätt.

Det centrala innehållet vi behandlar är främst:

  • Diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen.
  • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet.

 

Konkret behöver man kunna:

Ge exempel på mänskliga rättigheter och skyldigheter

Känna till de 7 diskrimineringsgrunderna

Veta hur lagar stiftas

Kunna skilja på grundlag och annan lag

Kunna ge exempel på olika brottsrubriceringar

Kunna ge exempel olika typer av påföljder

Veta vad som händer i en rättegång

Känna till de olika domstolarna

Diskutera likhet inför lagen

Ha koll på lagens yrken

Utvärdering: lektionsuppgifter, prov vecka 10.

Bilden föreställer Justitia, den romerska gudinnan för rättvisa

Historia i åk 7

Vecka 45 till – ungefär 5 2018 handlar det om antiken.

Vi stöder oss på följande centrala innehåll:

  • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Som alla vet är det historiska stoffet enormt och det kommer tyvärr bara bli några få nedslag i historien. Flodkulturens framväxt i Asien, och sedan antiken i Egypten, Grekland och Rom. Vecka 47 går vi till Medelhavsmuseet på mumiebesök.

Betygskraven hittas i sin helhet på Skolverket.se och har för den här kursen konkretiserats till:

När kursen är klar ska man kunna:

I stora drag beskriva livet i antikens Egypten, Grekland och Rom

Ge exempel på hur dagens värld har påverkats av antiken

Resonera om och ge exempel på hur den tid man lever i kan påverka ens sätt att tänka.

Använda olika källor samt reflektera över deras trovärdighet

Kunna använda relevanta begrepp som kultur och civilisation

Bedömning sker kontinuerligt i klassrumsarbetet samt vecka 45, 46, 48 och 49 som veckofråga där eleverna får frågeställningen på tisdagen och svarar på bloggen.

Bloggfrågor 2019; Vecka 3,4 och 5