Category Archives: Textilslöjd

Planering textilslöjd åk 7

Textilslöjd åk 7

Egen design i mjuka och hårda material

I detta temaarbete ska du göra ett plagg i textilslöjden och en tillhörande klädförvaring i trä/ metallslöjden. Du får själv designa dina slöjdföremål efter eget tycke och smak, huvudsaken är att de föremålen har en genomgående design så man ser att de hör ihop.

 

Slöjdprocessens 4 steg
1)    Idé → 2) Planera → 3) Utföra → 4) Reflektera
Du kan ta inspiration till dina idéer från olika håll. Se nedan. Du ska planera ditt arbete genom att göra något eller några av följande: Du ska utifrån genomgångarna arbeta, på ett säkert sätt, efter lämpliga; Du ska utvärdera din arbetsprocess genom att redovisa ditt arbete samt själv värdera hur den egna arbetsinsatsen påverkat det färdiga resultatet.

 

 

-Egen idé -Skiss -Metoder/hantverkstekniker
-Litteratur -Mall -Material
-Internet Måttagning/materi-alberäkning -Redskap/verktyg
-Konst -Rita av mönster -Maskiner
-Lärare -Loggbok
-Kamrat

 

Du ska arbeta efter denna arbetsgång:

 

 • Göra en idéskiss
 • Ta mått och storleksbestämning
 • Rita av mönstret i rätt storlek
 • Mönsterutläggning/klippa ut
 • Göra ditt tryck/applikation/maskinbroderi
 • Planera din fortsatta arbetsordning
 • Driva ditt arbete framåt
 • Slutföra ditt arbete (i båda slöjdarterna)
 • Dokumentera din arbetsprocess genom att fotografera och skriva i loggboken efter varje lektion i iPaden.
 • Utvärdera ditt arbete, både vad och hur du gjort
Efter arbetsområdet ska eleven kunna/förstå dessa begrepp:
Material: Tekniker: Verktyg/redskap:
Bomullstrikå Applikation Sax papper/tyg
Mudd Tryck Måttband/måttlisa
Sytråd Maskinbroderi Knappnålar
Vliseline Overlock Tygpenna
Vlisofix Använda tvillingnål Stoppresarfot/matare/ symaskin
Maskeringstejp
Schablonplast

Slöjd         planering, årskurs 7

Du kommer att lära dig att sy kläder i töjbart material, använda ”overlocksöm” (elastisk söm) och tvillingnål

Förankring i kursplanens syfte och centralt innehåll

 • Formger och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
 • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

Lärandemål

 • Handverktyg och symaskin och dess användning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Begrepp som används i samband med dessa.
 • Tvådimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet på I-pad..
 • Konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Elevens mål

Efter arbetsområdet ska eleven kunna/förstå dessa begrepp: 

tygvikning     trådriktningspil   sömsmån  trikå   mudd

applikation   maskinbroderi (byte av pressarfot, trådspänning, matare)   vliseline/vlisofix  schablontryck     tryck med maskeringstejp   elastisksöm ”overlock”       tvillingnål

 

 

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

Idé, planering, reflektion, genomförande varvat med genomgångar och därefter skriftlig utvärdering. Alla moment genomförs med hjälp av I-pad.

Hur visar du vad du lärt dig och hur bedöms detta?

Bedömningsmatris åk 7-9

Formge och framställa i olika material  Eleven kan på ett:

 

 

 

 

 

 

Eleven kan:

 

 

Betyg E 

enkelt och delvis genomarbetat sätt formge föremål i olika material utifrån instruktioner

 

 

använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ihuvudsak fungerande sätt

Betyg C 

utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge föremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ

 

använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert ochändamålsenligt sätt

Betyg A 

välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge föremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ

 

använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert ochändamålsenligt   sätt med precision

Välja och motivera tillvägagångssätt utifrån kvalitets- och miljöaspekter Utifrån syftet väljer eleven:

 

 

 

Eleven kan:

 

tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val

 

bidra till att utvecklaidéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial

 

tillvägagångssätt och ger utvecklande motiveringar till sina val

 

utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial

 

tillvägagångssätt och ger välutvecklande motiveringar till sina val

 

utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial ochsådant som eleven själv har sökt upp

Analysera och värdera arbetsprocess och resultat med hänsyn till form, funktion och kvalitet  Eleven kan:

 

 

 

Under arbetsprocessen ska eleven:

 

 

 

 

 

Eleven kan ge:

 

 pröva hur material och tekniker kan kombineras med hänsyn till form och funktion

 

 

bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

 

 

enkla omdömen med viss användning av slöjdspecifika begrepp

 

 

pröva och omprövahur material och tekniker kan kombineras med hänsyn till form och funktion

 

formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt

 

utvecklade omdömen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp

 

systematiskt pröva och ompröva hur material och tekniker kan kombineras med hänsyn till form och funktion

 

formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

 

 

 

utvecklade omdömen med god användning av slöjdspecifika begrepp

 

Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck Eleven för:  enkla resonemang utifrån egna erfarenheter, trender och traditioner från olika kulturer  utvecklanderesonemang utifrån egna erfarenheter, trender och traditioner från olika kulturer  välutvecklanderesonemang utifrån egna erfarenheter, trender och traditioner från olika kulturer