Category Archives: Spanska

Inför prov i spanska 13 maj + 17 maj

Repasar para el examen de español 13 mayo + 17 mayo

Att repetera inför provet i spanska 13 maj + 17 maj  

Repetera texterna i textboken kapitel 8 och 9 samt de glosor vi haft under terminen. Du kan öva på glosorna via www.glosboken.se (se planering för vilka glosor de gäller). Du kan lyssna på texterna igen, öva fler glosor och grammatik http://ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/14.  Vi använder boken ¡Vamos 2!.   

Provet kommer att innehålla delar som testar: 

  • Skriftlig uttrycksförmåga  
  • Hörförståelse  
  • Grammatik   

Fredagen den 17 maj genomför vi ett prov i läsförståelse. 

 

Använd gärna nedanstående kunskapsmål som en checklista! 

 

Capítulo 8: Un gran día en el Camp Nou  

Kunskapsmål:  

  • Några fotbollsord och fraser  
  • Uttryck med tener och estar  
  • Verbet hacer i presens  

Capítulo 9: Chile, un país de talento 

Kunskapsmål:  

  • Adjektivets komparation    
  • Några ord som har med musik att göra   

 

Tips för att förbereda provet 

 

  1. Uttryck med tener (att ha)  och estar (att vara).  

 

Se till att du kan böja dessa verb i presens 

Se sidorna 65 samt 66 i textboken.  

 

Uttryck med tener: http://ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/exercise/lucktext/5884 

 

Uttryck med estar:  http://ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/exercise/lucktext/5883 

 

2. Se till att du kan böja verbet hacer (att göra)  

Se sidan 66 i textboken.  

 

 

3. Adjektivets böjning, placering och komparation.   

Se sidorna 70-72 i textboken.  

 

Adjektivets böjning och komparation:  http://ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/exercise/skrivtext/5890 

 

4. Se till att du kan böja regelbuna verb i presens . Läs mer på sida 64 i textboken.  

Presens = nutid (jag pratar) Regelbundna verb 

 

   HABLAR att prata 

(verb som slutar på –ar) 

COMER att äta 

(verb som slutar på –er) 

VIVIR att bo/leva 

(verb som slutar på –ir) 

yo jag  hablo  como  vivo 
du   hablas  comes  vives 
él/ella han/hon  habla  come  vive 
nosotros vi  hablamos  comemos  vivimos 
vosotros ni  habláis  coméis  vivís 
ellos de  hablan  comen  viven 

 

Exempelmeningar 

Hablo con mis amigos = Jag pratar med mina kompisar 

Laura come un helado = Laura äter en glass 

¿Vives en Årsta? = Bor du i Årsta? 

 

OBS tänk på att alla regelbundna verb böjs på samma sätt. 

 

5. Se till att du kan använda futurum med ir:  

Repetera hur vi formar futurum i spanska: IR + A + grundverb. Exempel: voy a estudiar español  (jag ska/kommer att studera spanska).    

 

Futurum = framtid (jag ska prata) 

     

Presens av IR 

  

Prepositionen A 

Grundform av huvudverbet 
yo jag  voy  a  hablar/comer/vivir 
du  vas  a  hablar/comer/vivir 
él/ella han/hon  va  a  hablar/comer/vivir 
nosotros vi  vamos  a  hablar/comer/vivir 
vosotros ni  vais  a  hablar/comer/vivir 
ellos de  van  a  hablar/comer/vivir 

 

Futurum: http://ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/exercise/lucktext/5854  

Futurum med ir: http://ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/exercise/skrivtext/5875 

 

Mucha suerte!

/Spansklärarna

 

Läxa vecka 18 och 19 (OBS! Bara Rocios grupp!)

Hej

Läxa vecka 18 är att öva på adjektivets böjning samt komparation. Ni kommer få ett läxförhör som bygger på övning 8, sida 101 i övningsboken. Ni kommer få skriva en liknande text där ni visar att ni behärskar grammatiken. Vi har öva på detta de senaste 3 lektionerna. TIPS! Läs sidorna 70-72 i textboken, om du behöver repetera reglerna.

Läxa vecka 19 är att arbeta på egen hand med repasamos 8-10 sidorna 113-120 i övningsboken.

Glöm inte att vi genomför prov 13 maj och läsförståelseprov 16 maj.

Buena suerte!

/Rocío

Planering vecka 12-23

Español curso 7

Semana 12-23

Vi arbetar med ett läromedel som heter ¡Vamos 2!. Det finns en textbok och en övningsbok. När eleverna arbetar med övningarna skriver de i en skrivbok eller på sin iPad, som de även använder till att anteckna vid genomgångar på lektionerna. Det är inte meningen att vi arbetar med allt i böckerna, men de ger ändå en bra grund till undervisningen. Varje fredag får eleverna en läxa som förhörs fredagen efter. Mestadels består den av att repetera och lära sig ord och fraser som vi arbetat med på lektionerna.

Länk till bokens online-del, här kan man också repetera glosor, grammatik och lyssna på texterna igen: http://ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/14.

 

Våra lärare:

 

Boris Mardones Guerrero

boris.guerro@stockholm.se

Arbetsenhet 8 hus A plan 3

Grupp A

 

Rocío Räisänen Arrué

rocio.raisanen.arrue@stockholm.se

Arbetsenhet 7 hus A plan 3

Grupp B

 

Juan Delgado Serrano

juan.delgado.serrano@stockholm.se

Arbetsenhet 9 hus A plan 3

Grupp C

 

Vi kommer att arbeta med (Kunskapsmål):

Namn på några maträtter

Några fotbollsord och fraser

Uttryck med tener och estar

Verbet hacer i presens

Adjektivets komparation

Några ord och fraser som har med musik att göra

 

Vi kommer också att repetera:

Böja regelbundna AR-verb, ER-verb och IR-verb samt i futurum (framtid).

 

Eleverna bedöms genom:

Arbete och deltagande i övningar och diskussion under lektionstid

Läxförhör

Slutprov

Läsförståelseprov

 

  Lunes

Måndag

Jueves

Torsdag

Viernes

Fredag

Deberes

Läxa

(till veckan efter)

Semana 12 Kapitel 8: Un gran día en el Camp Nou

Textgenomgång

Öva uttal, läsa högt

 

 

 

Kapitel 8

 

Kapitel 8

 

Un gran día en el Camp Nou 1
Semana 13 Kapitel 8

 

Kapitel 8

 

Kapitel 8

 

Un gran día en el Camp Nou 2
Semana 14 Kapitel 8

 

Kapitel 8

 

Kapitel 8

 

Tener, estar y hacer
Semana 15 Capítulo 9: Chile, un país de talentos 2

Textgenomgång

Öva uttal, läsa

Capítulo 9 Capítulo 9

 

Chile, un país de talentos 1
Semana 16 Påsklov.

(Vacaciones de semana santa)

Vacaciones Vacaciones Chile, un país de talentos 2
Semana 17 Vacaciones Capítulo 9

 

Capítulo 9 ER- och IR-verb
Semana 18 Capítulo 9

 

Capítulo 9

 

Capítulo 9

 

Adjektivets komparation
Semana 19 Repetition Repetition Repetition Repetera till provet
Semana 20 Slutprov:

Presens (pratar)

Framtid (ska prata)

Hacer (att göra)

Uttryck med tener och estar

Kapitel 8 & 9

 

Friidrottsdag Läsförståelse
Semana 21 Film Spanien Film Spanien

 

FILMRECENSION
Semana 22 Música el mundo hispanoablante

 

Lov (día de la ascensión) Lov
Semana 23 Utvärdering

Lämna tillbaka böcker

Lov (día nacional de Suecia) Film