Category Archives: Bild

Grundplanering i Bild åk 7 2018-19

Hösttermin

Valaffischer (ca 3 veckor)
Vi lär oss om propaganda och argumentation genom bild
Teori + praktisk uppgift – fiktiv propaganda om skolfrågor
Serier (10-12 veckor)
Vi övar oss på att berätta i bild. Vi använder serieformatet, där alla elever gör varsin egen serie/bildberättelse om fattande 4-10 välgjorda bilder. Berättelsen skapar vi själva som hämtas från den ”valaffisch” om skolfrågor som vi tidigare producerat.
Vi arbetar enligt ordningen:
Idé – skisser, utkast, text – om vad ska det handla, hur ser bilderna ut?
Ca 1 lektion
Manus – Hur ska handlingen fortskrida? Vad händer på varje bild?
Ca 2 lektioner
Originalteckningar – De färdiga bilderna tecknas upp, en/ark, valfri teknik
Ca 8 lektioner
Digital bearbetning i ”serieapp” – slutproduktion
Ca 2 gånger
Vårtermin
Skulptur (ca 8 veckor)
Vi arbetar med skulptur i gips (gipsbinda) och armerad i ståltråd.
Vi kommer att titta en del på skulptur och lära oss om hur man kan uppfatta olika uttryck och hur man kan använda och benämna olika formspråk (stilar).
Vi arbetar med ett gemensamt tema.
Vi färgsätter de färdiga skulpturerna med akrylfärg.
Upplägg
Armering ca 2 lektioner
Skulpterande ca 4 lektioner
Färgsättning ca två lektioner
Teori integreras under övriga lektionspass
Linoleumsnitt
Vi arbetar med linoleumsnitt, då vi trycker bilder med utgångspunkt från egna tecknade bilder, baserat på ett gemensamt tema. Vi kommer att lära oss om grafiska tekniker, hur de används och har kommit till.
(ca 7 veckor)

Betygssammanställning för åk 7-9

Nedanstående kunskapskrav bedöms om möjligt kontinuerligt vid varje övning. En del av dem är relevanta hela tiden, andra ibland. (sammanställd av Martin Nordström)

 

1. Bildspråk

(din vana och säkerhet i att uttrycka dig i bild)

E: Du framställer bilder med ett enkelt, fungerande bildspråk

C: Du framställer bilder med ett utvecklat bildspråkspråk

A: Du framställer bilder med ett väl utvecklat bildspråk

2. Material/teknik

(din förmåga att hantera bildverktyg)

E: Du hanterar material och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt

C: Du hanterar material och tekniker på ett fungerande sätt

A: Du hanterar material och tekniker på ett väl fungerande sätt

3. Genomförande

(hur färdiga blir/upplevs dina bilder)

E: Dina bilder är delvis genomarbetade

C: Dina bilder är relativt genomarbetade

A: Dina bilder är genomarbetade

4. Bildkomposition

(Din förmåga att bygga upp bilder)

E: Du hanterar bildkomposition på ett i huvudsak fungerande sätt

C: Du hanterar bildkomposition på ett fungerande sätt

A: Du hanterar bildkomposition på ett väl fungerande sätt

5. Tillvägagångssätt

(hur du arbetar)

E: Du tar dig framåt genom att pröva idéer, material och arbetssätt

C: Du tar dig framåt genom att pröva och ompröva idéer, material och arbetssätt

A: Du tar dig framåt genom att systematiskt pröva och ompröva idéer, material och arbetssätt

6. Process

(hur du tänker)

E: Du driver ditt arbete genom att bidra till att formulera handlingsalternativ och utveckla idéer som leder framåt

C: Du driver ditt arbete genom att formulera handlingsalternativ och utveckla idéer som efter bearbetning leder framåt

A: Du driver ditt arbete genom att formulera handlingsalternativ och utveckla idéer som leder framåt

7. Presentation

(Hur du anpassar ditt arbete till uppgift och sammanhang)

E: Du utför och visar dina arbeten med viss anpassning

C: Du utför och visar dina arbeten med relativt god anpassning

A: Du utför och visar dina arbeten med god anpassning

8. Omdöme

(Din förmåga att ge omdöme om eget arbete)

E: Du ger enkla omdömen om den egna arbetsprocessen

C: Du ger utvecklade omdömen om den egna arbetsprocessen

A:  Du  ger välutvecklade omdömen om den egna arbetsprocessen

9. Bildtolkning

(Förstå sig på bild – uttryck, funktion, kategorisering mm)

E: Du beskriver och tolkar bilder på ett enkelt sätt, med viss underbyggnad och användning av ämnesspecifika begrepp

C: Du beskriver och tolkar bilder på ett utvecklat sätt, med relativt god underbyggnad och god användning av ämnesspecifika begrepp

A: Du beskriver och tolkar bilder på ett väl utvecklat sätt, med mycket god underbyggnad och väl utvecklad användning av ämnesspecifika begrepp