Author Archives: Rolando Carrera

Inför fysik prov

Krafter

Inför provet i fysik åk 7, Ht 2018

Provdatum: torsdag 20 december

Läs fysikboken och läs även dina lektionsanteckningar.

Du ska kunna följande

 • Massa och tyngd
 • Kraftbegreppet – t ex hur vi visar krafter, olika typer av krafter, gravitation
 • Enheter
 • Tyngdpunkt, stödyta
 • Jämvikt, hävstänger
 • Friktion, t ex vad är det, olika typer, när uppkommer friktion

Du ska kunna begreppen, beskriva, resonera och förklara ovanstående.

LPP Fysik

Krafter och tryck – åk 7

Vi arbetar med detta arbetsområde under veckorna 48-50 och har prov vecka 50.

Förmågor du ska utveckla

 • Du ska kunna söka information från flera källor och granska denna information.
 • Du ska kunna kommunicera fysik.
 • Du ska kunna använda fysikens begrepp.
 • Du ska kunna förklara vad fysikens teorier har för samband med naturen och samhället.
 • Du ska kunna genomföra systematiska undersökningar.

Centralt innehåll som vi kommer att behandla

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
 • Krafter och rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer):

 • Gemensamma genomgångar.
 • Planering och genomförande av laborationer, dokumentering av resultat.
 • Arbete med uppgifter/frågeställningar enskilt och i grupp.

Bedömning av förmågor/kunskaper grundar sig på:

 • Delaktighet under lektioner.
 • Hur du genomför och dokumenterar laborationer.
 • Din förmåga att använda, beskriva och förklara begrepp som du lärt dig i arbetsområdet.
 • Redovisningar och genomgångar.
 • Läxor och uppgifter.
 • Prov.

Veckoplanering:

Vecka Veckans innehåll Läxa

Veckans uppgifter

Laboration
 

48

Isaac Newton, Kraft, massa, tyngd, gravitation, friktion, kraft och motkraft.

 

Boken s. 54 -63

Veckans uppgifter:

s. 69 – 70 uppg. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, och 9

Läxa: s. 75, vara klar med frågorna 1 – 3 ”Minns du”?.

Laboration med dynamometer
 

49

Tyngdpunkt, stödyta Hävstång

 

Boken s. 64 – 68

Veckans uppgifter:

s. 71 – 73

uppg. 13, 14, 15.

Läxa: s. 75, vara klar med frågorna 4 – 6 ”Minns du”?

Laboration – friktion
 

50

PROV

 

Puls Fysik.

Ni kommer att ha läxor på de aktuella moment/avsnitt som vi gått igenom under veckan.

 

Inför kemiprov åk 7

Materia och luft

Inför provet i kemi åk 7,

Tisdagen 13/11 2018

 

Läs på och sök svaren på sidorna i Puls kemi

Separationsmetoder s.22 – 23

Materians byggstenar s.32 -37, 39-43

Luft s. 46-51, 53-58, 59

Läs även på dina lektionsanteckningar.

Du ska kunna följande

vad är:

 • några olika separationsmetoder
 • materia
 • atom
 • molekyl
 • grundämne
 • blandning
 • kemisk förening
 • kemiska tecken
 • fysikalisk förändring
 • hur en atom är uppbyggd
 • i vilka tre former de flesta ämnen kan förekomma, och vad som avgör i vilken form de är
 • vad luft består av
 • vad som menas med atmosfär
 • atmosfärens betydelse
 • berätta om syre och dess betydelse på jorden
 • ge exempel på olika luftföroreningar, hur de kan minskas
 • vad ozon är, hur det bildas, betydelsen av ozon
 • växthuseffekten