Author Archives: Linda Gunnarsson

Myter och väsen från antikens Grekland (v.45-49)

Det finns berättelser som lever kvar hos oss människor, trots att de uppstod, berättades och så småningom skrevs ned för väldigt längesedan. Det fortsätter att göras nya filmer baserade på dem och karaktärerna och dess väsen får nytt liv även i vår tid.

Myterna som uppkom i antikens Grekland för ungefär 2500 år sedan är exempel på sådana berättelser. I Europa är de en del av vår allra tidigaste litteraturhistoria, och eftersom myterna och dess väsen fortsätter att dyka upp i dagens populärkultur på olika sätt är det också viktigt att känna till de ursprungliga berättelserna, de grekiska myterna.

För att du ska lära dig om de grekiska myterna kommer vi att arbeta med dem på olika sätt under sammanlagt fyra veckor. De grekiska myterna är många, och vi kommer inte att hinna läsa alla. Några stycken kommer vi dock att läsa, diskutera och gå på djupet med. De sista två veckorna  kommer du själv också att få ge nytt liv till ett väsen från antikens Grekland i en egen berättelse, en novell. Förhoppningsvis kommer du även att skaffa dig kunskaper som hjälper dig i SO-undervisningen de här veckorna också kommer att handla om antiken.

De här veckorna kommer vi att:

 • Läsa och diskutera olika grekiska antika myter
 • Prata om typiska drag hos myterna
 • Lära oss om några av antikens mytologiska väsen
 • Se en eller ett par korta filmer om antikens myter
 • Skriva en novell där ett mytologiskt väsen är en del av handlingen

Underlag för bedömning de här veckorna är:

 • Din läsförståelse och dina analyser av texterna under lektionstid
 • Kamratresponsen
 • Din novell

 

Ungefärlig veckoplanering

Vecka Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3
45 Uppstart: Grekiska myter

Myt 1: Persefone

Myt 1: Persefone

Skrivövning: Förstapersonsperspektiv

Väsen: Cykloper

Myt 2: Orfeus och Eurydike

Väsen: Kerberos

46 Myt 3: Kung Oidipus

Väsen: Orakel och sfinx

Myt 4: Narcissus

Väsen: Kvinnliga väsen

Skrivövningar
47                     Schemabrytande vecka                           Schemabrytande vecka
48 Genomgång:
Novell + Uppgift
Eget skrivande Eget skrivande
49 Eget skrivande Kamratrespons

Eget skrivande

Avslutning och repetition

Inlämning novell

Alex Dogboy (v.38-43)

Vi har nu påbörjat läsningen av den första romanen på högstadiet. Under några veckor kommer alla elever i årskurs 7 att läsa och jobba med ungdomsromanen Alex Dogboy på olika sätt. Två av tre lektioner i veckan kommer lektionerna huvudsakligen att ägnas åt läsning och den tredje lektioen kommer eleverna att få reflektera kring läsningen genom att skriva eller samtala om boken. Sista veckan innan höstlovet kommer eleverna sedan att få jobba på en skrivuppgift kopplad till boken.

Eftersom klasserna i årskurs 7 har svenska/svenska som andraspråk på olika veckodagar är det viktigt att eleverna har koll på sitt bokmärke som de fick tillsammans med boken för att veta vilken sida de förväntas ha läst till.

Alex Dogboy är en ungdomsroman skriven av den svenska författaren Monica Zak och handlar om en pojke som lever som gatubarn i Honduras.

Eleverna bedöms på HUR de:

 • Läser, förstår och analyserar innehållet i den lästa skönlitteraturen
 • Deltar i diskussioner
 • Uttrycker dina egna idéer, känslor och åsikter, både i tal och skrift
 • Beskriver och gestaltar texter samt använder skrivreglerna
 • Bearbetar sin text

Underlag för bedömning är:

 • Diskussioner i klassrummet
 • Svar på frågor som de svarar på i samband med läsandet
 • Den avslutande skrivuppgiften

 

Ungefärlig veckoplanering (varierar något mellan klasserna)

Vecka Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3
38 Uppstart

Gemensam läsning: Kap 1-2

Egen läsning Utvecklingssamtal
39 Läsmål: s.70 Egen läsning Läsmål: s.104
40 Internationella barndagen
Barnkonventionen
Egen läsning Orienteringsdag
41 Egen läsning Egen läsning Läsmål: s.151
42 Egen läsning Läsmål: s.200 Skrivande
43 Skrivande Skrivande Skrivande

Inlämning: Bokreflektion

Lässtrategier, läsförståelse och studieteknik (v. 35-37)

Ingen föds som en riktigt bra läsare. En riktigt bra läsare använder sig medvetet eller omedvetet av olika strategier för att ta till sig texter och förstå dem på olika sätt. Olika typer av texter läser vi ofta med olika syfte: ibland behöver vi snabbt hitta en viss information i en text, ibland försöker vi hitta budskap i texter och andra gånger ställer vi oss utanför texten för att fundera över formen och språket. Detta är alla olika exempel på olika typer av läsförståelse som också kräver olika lässtrategier. I det är inledande arbetsområdet i åk 7 kommer du att få öva på olika lässtrategier för att öva upp din läsförståelse. Arbetsområdet avslutas med ett individuellt läsförståelsetest.

Centrala begrepp: Lässtrategi, läsförståelse, sökläsning, översiktsläsning, djupläsning

Vi kommer de här veckorna att arbeta med följande:

 • Studieteknik med fokus på anteckningsteknik och minne
 • Lässtrategier
 • Läsning av olika typer av texter
 • Lilla Duvan (screening för läs- och skrivsvårigheter)

 

Ungefärlig veckoplanering

Vecka Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3
34 x x Uppstart och presentation

Brev

35 Introduktion och genomgång:
Begreppet lässtrategier

Text 1: Läsning tillsammans

Repetition lässtrategier

Olika typer av läsförståelse

Text 1: Läsförståelsefrågor

Lilla Duvan
36 Studieteknik

Anteckningsteknik

Studieteknik

Övning: Anteckningsteknik

Begrepp:
Sökläsning, översiktsläsning och djupläsning

Text 2

37
Text 3 Text 4
Läsförståelsetest