Author Archives: Ilham Berrada

Prov Fredag V.10

Det ska ni kunna till provet:

Klocka (alla klockslag).

verbet être: je suis, ……

verbet avoir: j´ai, ………..

Berätta om ditt schema på franska. Du måste kunna skolämnen på franska, veckodagar.

Några klassrumsfraser:

Du ska kunna några skolmaterial såsom: linjal, tavlan, dator, skrivhäfte på franska.

För att klara provet så måste du: läsa och översätta kapitel 2a, 2b, 2c till svenska ( med hjälp av ordlista som finns i text boken).

Göra alla övningar i övningsboken som tillhör kapitel 2a, 2b, 2c.

Lyssna på ovningsmastaren.se på alla texter och kolla också på övningsuppgifter som finns på samma sida. (det hjälper er att förstå bättre)

 

 

 

 

 

Planering Åk 7 V.2-V.8

Planering: V.2-V.8

Åk: 7

Ämne: Franska

 

 

Målet med undervisning:

 

Att du ska kunna klockan (alla klockslag)

Skolämnen.

Veckodagarna

Verbet être i plural: nous sommes (vi är), vous êtes (ni är), ils sont (de är), elles sont (de är)

Du ska kunna klassrumfraser.

Franska ord för saker i klassrummet.

Verb avoir (att ha) i plural: nous avons (vi har), vous avez (ni har), ils ont (de har), elles ont (de har).

Substantiv i bestämd form: le, la, l´.

Realia: du ska kunna några saker om den nordöstra delen av Frankrike som kallas Alsace.

Muntligt, kan du beskriva en vanlig dag: när börjar du dagen, när vaknar du på morgonen, när börjar du skolan, vilka ämnen läser du, berätta lite om ditt skolschema….

 

 

Vecka Lundi Jeudi Vendredi Test/ läxförhör
Vecka 2   Presentera planeringen och gå igenom den

Text 2b S. 32/33

Ord förståelse S.35 (Ö.B)  
Vecka 3 Klocka: läs om hela klocka i text boken S. 35

Uppgifter i Ö.B S. 36

 

Hörförståelse Vebe être: att vara S: 39 i Ö.B/40  
Vecka 4 Berätta om din dag.

Uppgift 9 S.40

Hörförståelse S.41 Veckodagar: lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche . skriv vilka ämne har du på vissa dagar Läxförhör: Verbe être på fredag
Vecka 5 Text 2C S. 36/37

 

Ordförståelse S. 43 Verbe avoir S. 45/46  
Vecka 6 Hör förståelse S. 47 Bestämda artikeln: le, la, l´ S. 48 Berätta om ditt klassrum. Läxförhör: Verbe avoir och veckodagar
Vecka 7 Lecture: läs texten 40/41 och svara på frågorna s. 49 i Ö.B Realia: läsa om Nordöstra delen av Frankrike Skriva skolsystem i Frankrike. Liknar det svenska systemet.  
Vecka 8 Repetera inför provet Ett prov som bedömer läs, hör och skrivförmåga    

 

Underlag för bedömning:

Muntliga och skriftliga övningar på lektionstid.

Läxförhör varje vecka samt en inlämningsuppgift.

Skrivuppgift V. 8

 

Detta måste du göra hemma: läs texten högt och kontrollera att du förstår den (lyssna på texten i ovningsmastaren.se)

Arbeta med övningarna både som finns på ovningsmastaren.se och i övningsboken: Chez nous.

Träna på glosor.

 

Hur kommer vi att arbeta?

Läsa texter som står på planeringen samt glosor och grammatik i läroboken Chez nous.

Arbeta med texternas tillhörande övningsuppgifter om både ordförståelse och grammatik.

Dialoger och muntliga presentationer.

 

Kunskapskrav

  E C A
Lyssna

 

Du förstår det mest väsentliga i tydligt talat enkelt språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse i enkel form genom att tex kommentera eller svara på frågor. Du förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talat enkelt språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse i enkel form genom att tex kommentera eller svara på frågor Du förstår helheten och uppfatta viktiga detaljer i tydligt talat språk om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsa Du förstår det mest väsentliga i texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du förstår det huvudsakliga innehållet i texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du förstår helheten och viktiga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Tala  Muntlig framställning:

Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

 

Du formulerar dig tydligt och med sammanhang med fraser och meningar Du formulerar dig tydligare och mer sammanhängande. Du uttrycker dig tydligt och anpassa ditt språk till syfte, mottagare och situation.
Samtala Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar Du formulerarar dig tydligt och med sammanhang med fraser och meningar Du formulerar dig tydligare och ner sammanhängande
Skriva Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

 

 

Inför prov Torsdag V.49

Inför provet Torsdag v.49

Ni ska läsa texten 2a (s. 28/29) och översätta den till svenska med hjälp av ordlista i textboken s.107

phrass utiles. I textboken s. 30

Kunna klocka hel och halv ( kolla s. 30/31) i textboken.

Kunna böja verbe être, att vara, i singular: je suis, tu es, il est, elle est. Uppgifter 10 s. 33 i övningsboken.

Träna på uppgifter s. 29/30/31/32 i övningsboken.