Nytt år, ny termin och nya möjligheter!

Dags för utvecklingssamtal

Inom kort kommer vi mentorer att mejla ut tider för utvecklingssamtal. Samtalen är förlagda till tisdag och torsdag vecka 7. Det är eftermiddagar 12-17 som gäller. Till samtalet ska man ta med sin iPad.

Studiestrategi – Nytt prioriterat mål och fokusområde

Under höstterminen fokuserade vi i enhet 7 på studiero. Sakta men säkert blev studieron i grupperna bättre. Arbetet med att säkerställa en så bra studiero som möjligt fortsätter, men fokus flyttas nu över till studiestrategi. Vi i enheten har definierat vad vi menar med studiestrategi och under vårterminen kommer vi att, på olika sätt, arbeta med att träna olika strategier. Vårt mål är att elever i åk 7 under läsåret 2018-19 ska veta vad studiestrategi är och även medvetet, inom ramen för olika ämnen, kunna använda sig av ett antal strategier.

Bloggen

I slutet av vecka 3 kommer alla ämnesplaneringar att vara uppdaterade. Under slutet av vecka 4 kommer även schemat för prov och inlämningar att vara uppdaterat.

Kommunikation

Om man som elev och vårdnadshavare har frågor som rör ett skolämne är det i första hand undervisande lärare som ska kontaktas.

Skavlan – ”Digital diciplin”

Digitala enheter som smartphones, iPads och datorer är fantastiska verktyg om de används på rätt sätt. Det finns dock en stor risk att samma digitala enheter sätter käppar i hjulet för både barn och vuxna. Med små enkla medel kan man förebygga psykisk och fysik ohälsa kopplat till för mycket skärmtid. Här är en intervjun med Anders Hansen överläkare och psykiatriker som väcker tankar. Se och diskutera gärna klippet tillsammans där hemma: https://www.svtplay.se/video/20676228/skavlan/skavlan-var-2019-intervjuerna-sasong-2-anders-hansen-darfor-ar-vi-sa-besatta-av-vara-mobiler

Öppet hus

Torsdagen den 24 januari mellan kl. 16.00-19.00 är det öppet hus. Om du känner någon som går i åk 3 eller åk 6 får du gärna tipsa. Förutom alla utifrån som är intresserade av att söka sig till Årstaskolan och Årstaskolan Årstaviken är även vårdnadshavare till elever som redan går på skolan välkomna.

 

Julinformation från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Till vårdnadshavare med barn i årskurs 7-9

Snart är det jullov!

Nu är det snart dags för jullov. Kanske ger det en möjlighet till mer tid tillsammans med din tonåring, vilket är värdefullt för en positiv relation. Vad ni gör är inte det viktiga – var öppen för vad din tonåring tycker är roligt. Mer information om vilka aktiviteter staden erbjuder finns på stockholm.se

Jul- och nyårshelgerna förknippas ofta med god mat och dryck. Det är också helger då många vuxna dricker med alkohol än vanligt, vilket kan skapa oro hos barn och unga. Nästan en av tio 15-åringar i staden tycker att någon i familjen dricker för mycket, enligt Stockholmsenkäten 2018. Som föräldrer har du en möjlighet att genom ditt beteende påverka din tonåring på ett positivt sätt.

>> Läs mer genom att ladda ned pdf:en här <<

Åsa Winfridsson
Preventionssamordnare
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Terminsavslutningen

Fredagen den 21 december är det terminsavslutning. Dagen börjar kl.09.00 och avslutas 11.00. Aktiviteter, fika och betygsutdelning sker klassvis i respektive hemklassrum. Den förälder som har vägarna förbi är hjärtligt välkomna att titta in. 7A är i A206, 7B är i A204 och 7C är i A302.

 

Ändring – Prov/test i svenska

Under prov och inlämningar står att det kommer vara prov v.51. Detta är ändrat, se ämnesbloggen i svenska. 7C kommer att ha testet efter julledigheten och 7a och 7b kommer att göra testet i två delar. Första delen nu v.51 och andra delen efter julen.

 

SO-bloggen

Här är den: https://site.arstaskolan.se/so/

 

Skolplattformen

Se till att gå in och uppdatera dina kontaktuppgifter. Här är en länk till sidan med kontaktuppgifter till supporten och länk till inloggning m.m.

http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Skolplattformen/

 

Förväntningar och betyg

Det är bra att ha höga förväntningar på sig själv och andra. Viktigt är dock att förväntningarna är realistiska och står i relation till hur mycket arbete man lagt ner i ett ämne, vad man har för förutsättningar och vilken årskurs man går i.

Går man i åk 7 är det en resa som har påbörjats. Kunskapskraven för åk 9 gäller redan från åk 7. Kraven jämfört med åk 6 är fler och högre och det är därför helt naturligt att betygen kan bli lägre. En förklaring till att betygen eventuellt blir lägre höstterminen i åk 7 kan bero på att ”ribban har höjts” och nya krav har tillkommit. För varje termin som sedan går ges tid och utrymme att utveckla och fördjupa sitt kunnande i olika ämnen. Om man har koll på vad man ska göra och vad man behöver utveckla samt har en genomtänkt strategi för sitt lärande ökar sannolikheten för att studieresultaten förbättras.

Inför utvecklingssamtalen ska alla elever ha förberett sig genom att i sin anteckningsbok ”Mina ämnen” (i OneNote) ha formulerat ett betygsmål i varje skolämne. Tillsammans med målet formulerar eleven, efter att ha fått tips av sin lärare, vad eleven ska fokusera på och vad eleven behöver öva/träna extra. Under ämnet ”Musik” och fliken ”Mina mål” i anteckningsboken kan det t.ex. se ut så här:

Mitt betygsmål: B

För att nå mitt mål behöver jag:

  • Ha koll på kunskapskraven för C och A.
  • Träna, öva och repetera.
  • Kommunicera med Simon för att ha koll på att jag är på rätt väg.

Förmågor att träna extra på:

  • Träna ackordspel för att få bättre flyt.
  • Öva tonträffningsförmåga.

Titta gärna tillsammans i anteckningsboken där hemma. Anteckningsböckerna ska vara klara och uppdaterade i god tid innan utvecklingssamtalen. Här är länken till hur man skapar ”Mina Ämnen” i OneNote: http://support.arstaskolan.se/onenote-skapa-mina-amnen/

 

Studiero – Hur går det?

Generellt har det skett en rejäl förändring till det bättre. Här och där finns fortfarande en del att jobba på. Men, som sagt, på det stora hela, har det har blivit mycket bättre.

Att börja åk 7 innebär att saker och ting inte längre är vad de brukade vara. En del elever har inga problem med det, medan andra kan ha svårt att finna sig till rätta bland alla nya regler, rutiner, lärare, klasskamrater och arbetssätt. Men genom att vi alla hjälps åt med att vara tydliga, tålmodiga och målinriktade kommer det att ordna sig.

Efter höstens utvecklings-/välkomstsamtal framkom det att många elever efterfrågade bättre arbetsro. Vi lärare höll med och kort därpå bestämde vi oss därför att fokusera extra på att synliggöra och stärka de faktorer som bidrar till en god studiero. Inledningsvis definierades begreppet arbetsro, vilket vi fortsättningsvis kommer att bemnämnas studiero. Enhetsledaren för åk 7 gick runt i klasserna och presenterade vad studiero är, varför det är bra och hur vi tillsammans skapar studiero. Det skrevs om arbetet här på bloggen och vårdnadshavare fick mejl med information och hur man, på olika sätt, kunde bidra till att hjälpa sina barn och oss i personalen. Strax därefter gick biträdande rektor runt i klasserna och informerade om vikten av studiero, regler och konsekvenser.

Efter höstlovet har vi, under mentorstiden, börjat kartlägga studieron i varje enskilt ämne. Eleverna får tänka tillbaka på den senaste veckans arbete och därefter bestämma om lektionerna i t.ex. idrott varit röde, gröna eller gula. För en av klasserna såg t.ex. vecka 49 ut på det här viset:

När resultatet av klassens syn på studiero synliggörs på detta sätt blir det konkret. Det går att jämföra veckor med varandra och lärare kan se om elevernas bild överensstämmer med den egna. Om meningar går isär kan lärare förtytidliga för eleverna vad studiero i dess ämne är och ska vara. Målet är att det sakta men säkert ska bli bättre och bättre samt att det ska råda samstämmighet, d.v.s. att lärare och elever ska ha samma bild av hur läget gällande studiero är.