Mobiltelefoner – Från och med måndag vecka 42 ska mobiltelefon/mobiltelefoner förvaras i skåpet.

Googlekalendrar – Googlekalendrarna är nu igång för 7A och 7C. 7B förväntas vara igång i slutet av vecka 42. Vecka 43 försvinner fliken Läxor. Alla läxor kommer därefter stå inskrivna i respektive klass Googlekalender.

Arbetet med arbetsro – Under vecka 42 kommer Pontus, bitr. rektor, att komma ut till klasserna och växla några ord om hur det går. Ni föräldrar kommer, som utlovats, under veckan att få mer information via mejl.

Enhetsråd / Skolråd

Torsdag den 11 oktober är det dags för terminens första Enhetsråd och Skolråd.
Enhetsråd och Skolråd för årskurs 7-9 slås ihop och startar klockan 18.00.
Vi fortsätter tills vidare som förra terminen, det vill säga att årskurs F-6 träffas på Årsta torg och årskurs 7-9 träffas på Årstaviken.

Varmt välkomna!

Orienteringsdagen – Fredagens orienteringsdag flöt på fint. Fantastiska elever att åka dit med. God tidspassning och bra uppförande på både buss och tunnelbana. Väl framme på Farstanäset gjorde alla sitt bästa. Bra jobbat!

 

Matsalsvärdar – Åk 7 har varit först ut med att ansvara för att det är rent och trevligt i matsalen. Två elever per dag hjälps under en timme åt att torka bord och ställa iordning stolar. Kökspersonalen har vid flera tillfällen uttryckt att de är väldigt nöjda med insatserna. Bra jobbat även här.

 

Utvecklingssamtalen – Arbetsro

Högstadiet ställer högre krav på både kunskap, förmåga att ta till sig undervisning och eget ansvar. Detta är något som, speciellt i början av åk 7, kan vara svårt att anpassa sig till. Det är många förmågor som vi under de kommande tre åren kommer att träna och utveckla och en av dessa är förmågan att kunna förhålla sig till arbetet i skolan på ett sådant sätt att både klasskamrater och lärare upplever att arbetsron är god.

Utvecklingssamtalen är nu avslutade och vi mentorer har under dessa samtal uppmärksammat att det är många elever som vill att arbetsron ska förbättras. För att vi alla ska kunna arbeta i lugn och ro och därigenom lägga en bra grund för det fortsatta arbetet kommer vi i åk 7 den närmsta tiden först och främst att prioritera arbetet med arbetsron. För att konkretisera och göra arbetet tydligare har vi definierat vad vi i enhet 7 menar med arbetsro och hur vi kommer att jobba. Klicka här Arbetsro – Vår definition för att ta del.

Utöver att alla lärare i sin undervisning kommer lägga extra fokus på arbetsro kommer enhetsledare för åk 7 under v.41 gå runt i klasserna och förklara och visa på vilket sätt man som elev kan bidra, men också vad som händer om man bryter mot våra regler och förhållningssätt. Under vecka 42 kommer vår biträdande rektor Pontus att besöka klasserna för att ge sin version, påminna och se hur det går.

Inom kort kommer ni föräldrar att få ett mejl med vidare information om arbete, rutiner och tips på vad ni kan göra för att hjälpa och stötta era barn i det fortsatta arbetet med arbetsro.

 

Teater – Tisdagen den 9 oktober

Föreställningen ”My life” spelas på Folkets Hus och börjar kl.10.15. Klasserna går härifrån skolan kl.9.45. OBS! Lunch 11.45 lektioner börjar 12.15

 

Skolråd/enhetsråd – Torsdagen den 11 oktober

Om du som vårdnadshavare har frågor som du vill tas upp på mötet är du välkommen att mejla någon av dina klassrepresentanter. Följande klassrepresentanter kommer:

7A Anette anette16@outlook.com och Vendela vendela.blomstrom@su.se

7B – Erika erika@branell.se , Sophie tryggan@yahoo.com och Annika annika.bakman@vgy.se

7C – Anna anna@omaccounting.se och Marie  hiller.marie@gmail.com