Tre förmågor – Jämföra, tolka och samtala

Nu har ni gått igenom tre av förmågorna i LGR11:

 • Att kunna jämföra likheter och skillnader
 • Att kunna tolka
 • Att kunna samtala

Att kunna jämföra likheter & skillnader – Jämföra är en analysförmåga. Att analyser betyder att titta noga på något och sedan dra slutsatser. Titta på en penna och dra slutsatsen att den antagligen har samma färg i stiftet som i korken. Titta på en huvudperson och se att den troligen kommer att klara sig ur den svåra situationen i boken. Men hur vi analyserar är olika.

Ett sätt att analysera är att jämföra likheter och skillnader. Skillnaderna är oftast lättare att se än likheterna, men likheterna tar oss istället ofta längre i tanken. Det gör att vi kan skapa mönster.

 • Vilka likheter finns mellan dig och Jonna?
 • Vilka likheter fanns mellan metoderna som gjorde att isbiten höll sig kall länge på NO:n?
 • Vilka likheter och skillnader finns mellan Little Red Ridinghood och Jonna?

Att kunna tolka – Tolka är en metakognitiv förmåga. Meta betyder efter, utanför eller vidare. Kognition handlar om tankar. Du kan alltså tänka att metakognition handlar om att tänka efter, tänka vidare eller tänka utanför boxen.

Ett sätt att tänka vidare är att tolka. Vi tolkar kroppsspråk, vi tolkar det någon säger som sant eller falskt, vi tolkar musik som glad eller ledsen. Samma musikstycke går att tolka på olika sätt, typ som Shorline tolkas här eller här.

Hur tolkar du SMS-konversationen här?

Att kunna samtala – Samtala är en kommunikativ förmåga. Det handlar om kommunikation. Kommunikation handlar om att ta en tanke, mening eller åsikt och förflytta den till en eller flera andra människor. Det finns många olika sätt att kommunicera och människor kommunicerar konstant. Många skulle säga att det är på detta sätt vi tagit över den här planeten (på gott och ont), även fast vi inte kan springa som geparder, kasta en trädstam som en elefant eller överleva extrema miljöer som kackerlackor.

Vi kommunicerar genom att välja kläder eller frisyrer. Vi kommunicerar när vi skriver eller målar. Vi kommunicerar när vi samtalar.

Hur en samtalar enligt 4D

Ett samtal skiljer sig från en diskussion. I en diskussion fäktas vi med åsikter och målet är att bestämma hur något är. Alltså är målet olika för olika diskussioner. Ett samtal handlar alltid om att byta tankar med hjälp av talet. Ett samtal drivs framåt genom att deltagarna:

 • Lyssnar
 • Talar – Berättar v ad de tänker och tycker
 • Ställer frågor
 • Försöker göra samtalet bredare genom att få det att handla om mer saker utan att tappa den röda tråden.
 • Försöker göra samtalet djupare t.ex. genom att ställa frågor sam kanske inte har något direkt svar.

Vi kan lätt döda ett samtal genom att vara tysta, avbryta, inte fråga eller genom att säga att andra har fel. Eventuellt utvecklas samtalet till en diskussion, eller bara helt enkelt försvinner i tysthet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *