Tag Archives: radar

Matematik 4A & 4C – Elevproblem #2

På lektionerna har eleverna i 4A och 4C löst en ny typ av problem. Problemen går ut på att subtrahera ett tomt kärl från ett fullt kärl, få reda på vikten på innehållet och sedan dividera det med vikten på den minsta delen av innehållet. Problemen är helt ok att lösa med miniräknare, men alla problemen går att lösa “för hand” med t.ex. algoritmer.

När vi hade läst problemen tillverkade eleverna egna problem. De publiceras här under.

Olles vatten av Viktor 4A