Tag Archives: Lazo

Svenska – #1 Faktatext och lästjuven

Lästjuven är en läsförståelsestrategi som används på faktatexter. Det handlar om att läsa det viktigaste först, eller att prioritera. Vi kan likna det vid en tjuv som bryter sig in i texten. Tjuven har bara kort tid på sig innan larmet går. Var finns det mest värdefulla? Hur vet tjuven det?

Saker att lästjuva:

 • Titel
 • Rubriker och Underrubriker
 • Inledning
 • Första meningen i varje stycke.
 • Bilder, bildtext och faktarutor.
 • Avslutningen / Sista meningen

Efteråt ska du fråga dig – Vad hann du få med dig? Det lästjuven snodde stoppas i en stor tjuvsäck. I säcken sorteras det viktigaste överst:

 1. “WOW! Det här var det coolaste!”. Det här ska vara det som fångade dig. Det första du minns.
 2. Din inre faktaruta – Korta fakta du skulle kunna använda till en ny faktaruta. Kort och viktigt, gärna siffror och värden.
 3. Viktigt – Det som du måste lära dig nu! Exempel på underrubriker:

Klassificering, utseende, storlek/vikt, ungar, livslängd

Föda/jakt, utbredning, livsmiljö, fienden/hot

 1. Övrigt – Det som du kan vara utan eller lära dig sist.

Lästjuven bygger på den kanadensiska forskaren Adrianne Gears böcker om att läsa och skriva faktatexter.

Apstjärnan – Lazo

Vår tredje läsförståelsestrategi heter Lazo – att sammanfatta. Sammanfatta handlar om att plocka ut vad som är det viktigaste och att rensa bort det som är oviktigt. Sedan berättar eller redogör en det viktigaste för någon annan eller för sig själv.

Ibland blandas sammanfatta ihop med återberätta. Att återberätta är att berätta vad som hänt, från början till slut. Det är alltså inte samma sak som att sammanfatta.

En som är ovan vid att sammanfatta kan behöva lite bra metoder för att få strategin att fungera:

 • Tre viktiga ord – Plocka ut tre viktiga ord som du tycker passar för att beskriva det du läst eller hört.
 • Det viktigaste är… – Säg “Det viktigaste är…” och fyll på meningen med det viktigaste.
 • Citat – Ett citat är när du skriver av en meninga, högst två. Du får inte ändra något alls och du måste vara nog. Sedan sätter du citattecken runt (de ser ut såhär: “citat“). Det visar att du själv inte kommit på det du skrivit.
 • Tema – Att titta efter teman är ett bra sätt att sammanfatta. Säg t.ex. “Ett tema i boken är…” och fyll sedan på med ett ämne som boken handlar om. Teman är ofta saker som fattigdom, utanförskap, mobbing, mod, olycklig kärlek, kamp eller liknande.

I långa sammanfattningar kan du återberätta lite grann, men det tar vi sedan när vi tränat så vi blivit supergrymma på att sammanfatta.

Innan har vi använt Futura och Curioso.