Tag Archives: Futura

Svenska – #1 Faktatext och lästjuven

Lästjuven är en läsförståelsestrategi som används på faktatexter. Det handlar om att läsa det viktigaste först, eller att prioritera. Vi kan likna det vid en tjuv som bryter sig in i texten. Tjuven har bara kort tid på sig innan larmet går. Var finns det mest värdefulla? Hur vet tjuven det?

Saker att lästjuva:

  • Titel
  • Rubriker och Underrubriker
  • Inledning
  • Första meningen i varje stycke.
  • Bilder, bildtext och faktarutor.
  • Avslutningen / Sista meningen

Efteråt ska du fråga dig – Vad hann du få med dig? Det lästjuven snodde stoppas i en stor tjuvsäck. I säcken sorteras det viktigaste överst:

  1. “WOW! Det här var det coolaste!”. Det här ska vara det som fångade dig. Det första du minns.
  2. Din inre faktaruta – Korta fakta du skulle kunna använda till en ny faktaruta. Kort och viktigt, gärna siffror och värden.
  3. Viktigt – Det som du måste lära dig nu! Exempel på underrubriker:

Klassificering, utseende, storlek/vikt, ungar, livslängd

Föda/jakt, utbredning, livsmiljö, fienden/hot

  1. Övrigt – Det som du kan vara utan eller lära dig sist.

Lästjuven bygger på den kanadensiska forskaren Adrianne Gears böcker om att läsa och skriva faktatexter.

Apstjärnan – Futura

Hjärtligt välkomna till läsandet av Apstjärnan av Frida Nilsson. Nästa ska vi sätta igång att läs boken, men innan det ska vi börja med att öva vår första läsförståelsestrategi – Futura.

Futura förutspår. Hen kan gissa in i framtiden, inte veta exakt vad som händer, men se ledtrådar och hitta bevis som gör det möjligt att gissa smart. Det är det som kallas att förutspå. En bra läsare förutspår nästan hela tiden.

Vi ska börja med att analysera omslaget och baksidan på lektionen. Vad kan du se, alltså om du kollar supernoga? Vad säger omslaget? Kan du med hjälp av omslaget förutspå vad boken handlar om? Vad står det på baksidan? Vad får du veta mer om boken där?

Källa: F.Nilson (2012, Natur&Kultur)