Tag Archives: Explora

Svenska – #1 Faktatext och lästjuven

Lästjuven är en läsförståelsestrategi som används på faktatexter. Det handlar om att läsa det viktigaste först, eller att prioritera. Vi kan likna det vid en tjuv som bryter sig in i texten. Tjuven har bara kort tid på sig innan larmet går. Var finns det mest värdefulla? Hur vet tjuven det?

Saker att lästjuva:

  • Titel
  • Rubriker och Underrubriker
  • Inledning
  • Första meningen i varje stycke.
  • Bilder, bildtext och faktarutor.
  • Avslutningen / Sista meningen

Efteråt ska du fråga dig – Vad hann du få med dig? Det lästjuven snodde stoppas i en stor tjuvsäck. I säcken sorteras det viktigaste överst:

  1. “WOW! Det här var det coolaste!”. Det här ska vara det som fångade dig. Det första du minns.
  2. Din inre faktaruta – Korta fakta du skulle kunna använda till en ny faktaruta. Kort och viktigt, gärna siffror och värden.
  3. Viktigt – Det som du måste lära dig nu! Exempel på underrubriker:

Klassificering, utseende, storlek/vikt, ungar, livslängd

Föda/jakt, utbredning, livsmiljö, fienden/hot

  1. Övrigt – Det som du kan vara utan eller lära dig sist.

Lästjuven bygger på den kanadensiska forskaren Adrianne Gears böcker om att läsa och skriva faktatexter.

Apstjärnan – Explora

Den sista läsförståelsestrategien vi ska utforska är just ExploraAtt utforska det okända. Hur gör du egentligen när du läser eller hör ett ord du inte förstår? När du inte vet var La Paz ligger? Hur gör du när du inte vet vem J.K. Rowling eller Angela Davis är? Hur gör du när du inte vet vad Hg är för grundämne, eller kanske vad ett grundämne (fråga Marina) är?
Ja, då utforskar du det! Du letar! Du frågar!

Continue reading