Tag Archives: Curioso

Svenska – #1 Faktatext och lästjuven

Lästjuven är en läsförståelsestrategi som används på faktatexter. Det handlar om att läsa det viktigaste först, eller att prioritera. Vi kan likna det vid en tjuv som bryter sig in i texten. Tjuven har bara kort tid på sig innan larmet går. Var finns det mest värdefulla? Hur vet tjuven det?

Saker att lästjuva:

 • Titel
 • Rubriker och Underrubriker
 • Inledning
 • Första meningen i varje stycke.
 • Bilder, bildtext och faktarutor.
 • Avslutningen / Sista meningen

Efteråt ska du fråga dig – Vad hann du få med dig? Det lästjuven snodde stoppas i en stor tjuvsäck. I säcken sorteras det viktigaste överst:

 1. “WOW! Det här var det coolaste!”. Det här ska vara det som fångade dig. Det första du minns.
 2. Din inre faktaruta – Korta fakta du skulle kunna använda till en ny faktaruta. Kort och viktigt, gärna siffror och värden.
 3. Viktigt – Det som du måste lära dig nu! Exempel på underrubriker:

Klassificering, utseende, storlek/vikt, ungar, livslängd

Föda/jakt, utbredning, livsmiljö, fienden/hot

 1. Övrigt – Det som du kan vara utan eller lära dig sist.

Lästjuven bygger på den kanadensiska forskaren Adrianne Gears böcker om att läsa och skriva faktatexter.

Apstjärnan – Curioso


Curioso är vår andra läsförståelsestrategi. Den handlar om att ställa frågor, gärna sådana som det inte ens finns något svar på. Om du ställer en fråga till texten kommer din hjärna genast att försöka besvara den. Det gör att du förstår texten bättre.

Här är några exempel på frågor som skulle passa på Apstjärnan:

 • Undrar hur det luktar i gorillans Volvo?
 • Varför bor Jonna på ett barnhem egentligen?
 • Jonna börjar inte gråta fast än hon verkar vilja. Undrar varför hon inte gör det?

Continue reading