Category Archives: Veckobrev

matematik 4B och 4D

Hej alla barn och föräldrar i 4B och 4D!

Nu har båda klasserna skrivit prov om bråktal och börjat lära sig decimaltal.

Vi fortsätter jobba med laborativt material även på mattelektionerna.

 

Den här veckan har eleverna i 4B räknat på s. 46- 49, 50, 51(uppgift 3), 54, 55 i matteboken.

Eleverna i 4D har räknat på s. 46- 48, 50- 51, 53- 55 i matteboken.

De som inte hunnit räkna klart de sidorna får göra det hemma till tisdag den 9 april.

Trevlig helg!

Marina

Nya rutiner gällande modersmål

Nya rutiner för anmälan till modersmål gäller från och med vårterminen 2019.

Vårdnadshavare anmäler intresse att läsa modersmål till skolan. Utgångspunkten är att en elev som anmält sig till modersmålsundervisning betraktas som anmäld under hela sin skolgång med undantag av elevs byte av skola. Istället för ny anmälan inför varje nytt läsår tillämpas aktiv avanmälan. Avanmälan kan endast göras inför nytt läsår.

Observera att skolan kommer att, inför ett nytt läsår, avanmäla elever som har en frånvaro högre än 35 %. Vid dessa tillfällen kommer vårdnadshavare informeras.

Det betyder att vårdnadshavare endast ska ansöka om modersmål:

· om eleven inte läst modersmål förut

· om eleven bytt skola, då ska ny anmälan görs till mottagande skola

· om en elev har haft högre frånvaro än 35 % och avregistrerats. Då krävs dock att vårdnadshavare och elev i samförstånd kommit fram till att eleven verkligen ska fortsätta läsa modersmål. I detta fall är det mycket viktigt att eleven verkligen går på modersmål och att vårdnadshavare har koll på att så är fallet.

Observera att sista anmälningsdatum är den 29 april.

Blanketterna anmälan och avanmälan hittar du på stockholm.se samt Årstaskolans hemsida https://arstaskolan.stockholm.se/modersmal

Info hem vecka 14

Hej,

I dag ska vi träffa Emilia som kan en hel del om Vikingatiden!

Nu är våren här och det är dags att rensa hyllorna i hallen! Skridskorna ska tas hem och hopprep och solglasögon fram.

Påminnelse
Alla föräldrar i 4A & 4C ombeds fylla i TIMSS-enkäten och skicka med den tillbaka till skolan så snart som möjligt.

Arbete att göra klart eller öva hemma på:
Svenska 4ABCD: Läsläxa – Vikingatiden, 4-11 april.
Engelska 4A & 4B: Hyde Park – Word test (efter påsklovet).

NO: Den här veckan har eleverna testat solceller.

 

 

Vi har även gått igenom begreppen förnyelsebara och icke-förnyelsebara energikällor och diskuterat för- och nackdelar med de olika energikällorna.

Nästa vecka skriver alla fyra klasser prov om elektricitet: 4 A och 4D på måndag, 4C på tisdag och 4 B på onsdag.

Kalendarium:
Påsklov vecka 16, 13-22/4.
Hälsomånad på hela skolan 22/4-23/5.
Tisdag 7/5 inga lektioner efter kl. 12.00.
Torsdag. 23/5 Årstafestivalen, kl. 16-19.
Skolavslutning tisdag 11/6.

Det var en fin vecka med mycket sol och glädje

Trevlig Helg!

Information till alla vårdnadshavare på Årstaskolan

Hej!

Igår, tisdag den 2 april föll ett öppnat fönster in i ett klassrum, när vinden fick tag i det. Ingen i rummet blev skadad vid det inträffade och vårdnadshavarna till eleverna i den aktuella klassen fick ett mejl av mig igår.

Direkt efter incidenten såg vi till att alla skolans fönster av samma typ låstes och inte kan öppnas förrän anledningen till incidenten är utredd. Vi inväntar nu utredning och handlingsplan från fastighetsägaren SISAB och deras entreprenör.

Med vänliga hälsningar, Kalle Enström – rektor