Category Archives: Svenska

Apstjärnan – Explora

Den sista läsförståelsestrategien vi ska utforska är just ExploraAtt utforska det okända. Hur gör du egentligen när du läser eller hör ett ord du inte förstår? När du inte vet var La Paz ligger? Hur gör du när du inte vet vem J.K. Rowling eller Angela Davis är? Hur gör du när du inte vet vad Hg är för grundämne, eller kanske vad ett grundämne (fråga Marina) är?
Ja, då utforskar du det! Du letar! Du frågar!

Continue reading

Läsläxa till 28/9 hela åk4

Läsläxan “No Panic On Titanic” ur Apstjärnan av Frida Nilsson går hem idag 20/9 och ska göras innan 28/9. Läxan ska läsas högt för en vuxen minst en gång, gärna fler. På torsdag nästa vecka kommer vi att börja läsa kapitlet högt. Tre torsdagar i rad kommer en läsläxa att gå hem, så vänta er en ny till om en vecka.

 • Sammanfatta Apstjärnan så långt vi hittills läst för den vuxne som lyssnar. Svara på frågor om du får några.
 • Läs kapitlet högt för den vuxne som lyssnar.
 • Stryk under minst fem ord eller uttryck som är nya för dig (alltså som du inte förstår eller känner till).
 • Se till att den vuxne som lyssnat skriver på.
 • Ta med materialet till skolan. Det ska användas på svenskan nästa vecka.
92 views

 

Apstjärnan – Lazo

Vår tredje läsförståelsestrategi heter Lazo – att sammanfatta. Sammanfatta handlar om att plocka ut vad som är det viktigaste och att rensa bort det som är oviktigt. Sedan berättar eller redogör en det viktigaste för någon annan eller för sig själv.

Ibland blandas sammanfatta ihop med återberätta. Att återberätta är att berätta vad som hänt, från början till slut. Det är alltså inte samma sak som att sammanfatta.

En som är ovan vid att sammanfatta kan behöva lite bra metoder för att få strategin att fungera:

 • Tre viktiga ord – Plocka ut tre viktiga ord som du tycker passar för att beskriva det du läst eller hört.
 • Det viktigaste är… – Säg “Det viktigaste är…” och fyll på meningen med det viktigaste.
 • Citat – Ett citat är när du skriver av en meninga, högst två. Du får inte ändra något alls och du måste vara nog. Sedan sätter du citattecken runt (de ser ut såhär: “citat“). Det visar att du själv inte kommit på det du skrivit.
 • Tema – Att titta efter teman är ett bra sätt att sammanfatta. Säg t.ex. “Ett tema i boken är…” och fyll sedan på med ett ämne som boken handlar om. Teman är ofta saker som fattigdom, utanförskap, mobbing, mod, olycklig kärlek, kamp eller liknande.

I långa sammanfattningar kan du återberätta lite grann, men det tar vi sedan när vi tränat så vi blivit supergrymma på att sammanfatta.

Innan har vi använt Futura och Curioso.

Apstjärnan – Curioso


Curioso är vår andra läsförståelsestrategi. Den handlar om att ställa frågor, gärna sådana som det inte ens finns något svar på. Om du ställer en fråga till texten kommer din hjärna genast att försöka besvara den. Det gör att du förstår texten bättre.

Här är några exempel på frågor som skulle passa på Apstjärnan:

 • Undrar hur det luktar i gorillans Volvo?
 • Varför bor Jonna på ett barnhem egentligen?
 • Jonna börjar inte gråta fast än hon verkar vilja. Undrar varför hon inte gör det?

Continue reading