Category Archives: NO

Vi börjar studera elektricitet

Hej alla föräldrar och elever i åk 4!

Vi har börjat jobba med ett nytt arbetsområde: Elektricitet.
Nu i veckan har vi gått genom olika typer av elektriska laddningar, vilka laddade partiklar som finns i atomerna och hur olika laddningar påverkar varandra.
Eleverna har gjort flera experiment med statisk elektricitet.

 

 

 

 

Det finns en datorsimulering som också visar hur statisk elektricitet fungerar:

https://phet.colorado.edu/sims/html/balloons-and-static-electricity/latest/balloons-and-static-electricity_en.html

Med hjälp av ett batteri, en elsladd och en glödlampa fick eleverna undersöka vad krävs för att en lampa ska lysa. Så lyste våra små lampor när vi släckte i klassrummet.

Det finns mycket att utforska och lära sig om elektricitet. Under tiden som vi jobbar med elektricitet kommer alla fyror ha sina no- lektioner i no- salen.

Hälsningar

Marina

 

 

Papper och papperstillverkning

 

I teknik arbetar vi med papper och papperstillverkning.

Vi har diskuterat vad man använder papper till. Eleverna har fått kvalitetstesta papper och diskutera sambandet mellan användning av papper och olika papperskvaliteter.

Nu jobbar vi med tekniska system. Eleverna har gjort eget papper med och utan tillsatser.
Nästa steg är att lära sig om industriell papperstillverkning och pappersmassa.
Det är en del av ämnet teknik att lära sig om tekniska system, några delar i systemen och hur de samverkar.

Frågeställning och följdfrågor

Vad använder man papper till?
Skriv några egenskaper som är viktiga för var och en av följande pappersprodukter: kopieringspapper, kartong och hushållspapper. Som t ex slätt eller strävt, hårt eller mjukt, tjockt eller tunt, starkt eller svagt( lätt att riva), absorberar eller stöter bort vatten.
Beskriv hur du har gjort eget papper. Använd gärna namn på olika redskap som däckel (form), däckelram, kavel, tvättsvamp, kar, läskapper.
Vilka delar finns i en pappersmaskin? Använd gärna olika begrepp som vira, viraparti, pressparti, torkparti.
Vad ser du för likheter och skillnader mellan din egen tillverkning och den industriella papperstillverkningen?
Vad består papper av? Vad är cellulosa och lignin för något?
Hur framställer man mekanisk och kemisk pappersmassa? Nämn fördelar och nackdelar med dem?
Vad skrev man på innan pappret uppfanns?
Hur har papperstillverkningen förändrats över tid och vad beror den på?

Hur arbetar vi?

Studiebesök till Tumba Bruksmuseum, genomgångar, muntliga diskussioner, filmvisning, experiment, egen papperstillverkning.

no- läxa

Hej! Nästa vecka börjar vi jobba med ämnet teknik, nämligen Papper och papperstillverkning.

4A och 4C har redan varit på Tumba bruksmuseum. Onsdag den 17 oktober ska 4B och 4D besöka museet.
Vilka slags papper använder vi själva varje dag? Till nästa vecka har fyrorna som en no läxa att undersöka den frågan.
Läxan:
Du ska dokumentera vilka grejer gjorda av papper som du har använt under en dag eller som du har hemma.
Du får skriva ner läxan på papper och lämna in till mig. Som alternativ kan du fota alla grejer av papper som du har använt under en dag/som du har hemma. Som t ex hushållspapper, tidningar. Sedan mailar du dina bilder till
marina.bakeeva@stockholm.se
4A ska göra läxan till torsdag den 18 oktober, 4B till tisdag den 23 oktober, 4C till tisdag den 16 oktober och 4d till fredag den 19 oktober.

Trevlig helg!

Marina