Category Archives: NO

no- läxa till vecka 8

Läs boken på s. 95, 97 och svara på frågorna:

  1. Hur fungerar en glödlampa? Vad får den att lysa?
  2. Nämn minst två andra typer av lampor ( du fick själv testa tre olika sorters lampor på no- lektionen)
  3. Vad kallas ämnen som leder ström? Ge två exempel på sådana ämnen.
  4. Vad kallas ämnen som inte leder ström? Ge två exempel på sådana ämnen.

Vi går igenom läxan på no- lektionen måndag den 18 februari med 4A, 4C och 4D och tisdag
den 19 februari med 4b.

Elektroniskt frågespel

På sista no- lektionerna innan sportlovet ska alla fyror göra ett eget elektroniskt frågespel. Man får jobba själv eller två och två.
Först behöver du bestämma dig för vad du vill göra spelet om. Det kan vara olika ämnen som geografi, musik, matematik, idrott, bild, djur, växer, historia mm.
Sedan ska du komma på minst sex frågor om du jobbar med själv och minst nio frågor som ni jobbar två och två om. Du måste även kunna svaren på dina frågor. På en del av no-lektionen får du söka på internet och förbereda dina frågor.

Du får gärna diskutera hemma vad som kan vara roligt att göra spelet om.

 

 

Info hem vecka 6

Hej,

Ännu en vit vecka är slut!
Jättekul med snölek. Men det behövs varma kläder OCH ombyte.

 

Till nästa vecka:

Engelskaläxa 4A & 4B: Wordsearch “Vocabulary London” (16 ord). WORD SEARCH: Vocabulary London 4A ordtest 13/2, 4B ordtest 15/2.

NO-läxa 4ABCD:
Ta hem din no- bok, läs s. 92 och 96 och försök att svara muntligt på frågorna:
1. Vad finns det för typer av elektriska laddningar?
2. Var finns elektronerna i en atom?
3. Vilken typ av laddning har elektronerna?
4. Vilken typ av laddning har atomkärnan?
5. Hur bildas statisk elektricitet?
6. Elektriska laddningar påverkar varandra. Vad händer när vi närmar två laddade
föremål till varandra om:
– Båda är negativt laddade?
– Båda är positivt laddade?
– Om de har olika laddningar?
7. Hur funkar ett batteri? Vad får elektronerna att strömma i den elektriska kretsen?
8. Varför blir ett batteri urladdat?
Vi går igenom läxan på no- lektionen måndag den 11 februari med 4A, 4C och 4D och tisdag
den 12 februari med 4b.

SO Kunskapstest

4A Onsdag 13 februari 
4BCD Torsdag 14 februari

Eleverna behöver bara träna på Sveriges namngeografi hemma. Klicka på länken: 

https://online.seterra.com/sv/l/swe

Det som de ska öva på är:

  • Sveriges 25 landskap
  • De 12 största tätorterna/städerna
  • De största älvarna/åarna
  • De största sjöarna
  • De största öarna

Kalendarium

Sportlov vecka 9

 

Vi börjar studera elektricitet

Hej alla föräldrar och elever i åk 4!

Vi har börjat jobba med ett nytt arbetsområde: Elektricitet.
Nu i veckan har vi gått genom olika typer av elektriska laddningar, vilka laddade partiklar som finns i atomerna och hur olika laddningar påverkar varandra.
Eleverna har gjort flera experiment med statisk elektricitet.

 

 

 

 

Det finns en datorsimulering som också visar hur statisk elektricitet fungerar:

https://phet.colorado.edu/sims/html/balloons-and-static-electricity/latest/balloons-and-static-electricity_en.html

Med hjälp av ett batteri, en elsladd och en glödlampa fick eleverna undersöka vad krävs för att en lampa ska lysa. Så lyste våra små lampor när vi släckte i klassrummet.

Det finns mycket att utforska och lära sig om elektricitet. Under tiden som vi jobbar med elektricitet kommer alla fyror ha sina no- lektioner i no- salen.

Hälsningar

Marina