Category Archives: NO

no- läxa till vecka 8

Läs boken på s. 95, 97 och svara på frågorna:

  1. Hur fungerar en glödlampa? Vad får den att lysa?
  2. Nämn minst två andra typer av lampor ( du fick själv testa tre olika sorters lampor på no- lektionen)
  3. Vad kallas ämnen som leder ström? Ge två exempel på sådana ämnen.
  4. Vad kallas ämnen som inte leder ström? Ge två exempel på sådana ämnen.

Vi går igenom läxan på no- lektionen måndag den 18 februari med 4A, 4C och 4D och tisdag
den 19 februari med 4b.

Elektroniskt frågespel

På sista no- lektionerna innan sportlovet ska alla fyror göra ett eget elektroniskt frågespel. Man får jobba själv eller två och två.
Först behöver du bestämma dig för vad du vill göra spelet om. Det kan vara olika ämnen som geografi, musik, matematik, idrott, bild, djur, växer, historia mm.
Sedan ska du komma på minst sex frågor om du jobbar med själv och minst nio frågor som ni jobbar två och två om. Du måste även kunna svaren på dina frågor. På en del av no-lektionen får du söka på internet och förbereda dina frågor.

Du får gärna diskutera hemma vad som kan vara roligt att göra spelet om.

 

 

Vi börjar studera elektricitet

Hej alla föräldrar och elever i åk 4!

Vi har börjat jobba med ett nytt arbetsområde: Elektricitet.
Nu i veckan har vi gått genom olika typer av elektriska laddningar, vilka laddade partiklar som finns i atomerna och hur olika laddningar påverkar varandra.
Eleverna har gjort flera experiment med statisk elektricitet.

 

 

 

 

Det finns en datorsimulering som också visar hur statisk elektricitet fungerar:

https://phet.colorado.edu/sims/html/balloons-and-static-electricity/latest/balloons-and-static-electricity_en.html

Med hjälp av ett batteri, en elsladd och en glödlampa fick eleverna undersöka vad krävs för att en lampa ska lysa. Så lyste våra små lampor när vi släckte i klassrummet.

Det finns mycket att utforska och lära sig om elektricitet. Under tiden som vi jobbar med elektricitet kommer alla fyror ha sina no- lektioner i no- salen.

Hälsningar

Marina

 

 

Papper och papperstillverkning

 

I teknik arbetar vi med papper och papperstillverkning.

Vi har diskuterat vad man använder papper till. Eleverna har fått kvalitetstesta papper och diskutera sambandet mellan användning av papper och olika papperskvaliteter.

Nu jobbar vi med tekniska system. Eleverna har gjort eget papper med och utan tillsatser.
Nästa steg är att lära sig om industriell papperstillverkning och pappersmassa.
Det är en del av ämnet teknik att lära sig om tekniska system, några delar i systemen och hur de samverkar.

Frågeställning och följdfrågor

Vad använder man papper till?
Skriv några egenskaper som är viktiga för var och en av följande pappersprodukter: kopieringspapper, kartong och hushållspapper. Som t ex slätt eller strävt, hårt eller mjukt, tjockt eller tunt, starkt eller svagt( lätt att riva), absorberar eller stöter bort vatten.
Beskriv hur du har gjort eget papper. Använd gärna namn på olika redskap som däckel (form), däckelram, kavel, tvättsvamp, kar, läskapper.
Vilka delar finns i en pappersmaskin? Använd gärna olika begrepp som vira, viraparti, pressparti, torkparti.
Vad ser du för likheter och skillnader mellan din egen tillverkning och den industriella papperstillverkningen?
Vad består papper av? Vad är cellulosa och lignin för något?
Hur framställer man mekanisk och kemisk pappersmassa? Nämn fördelar och nackdelar med dem?
Vad skrev man på innan pappret uppfanns?
Hur har papperstillverkningen förändrats över tid och vad beror den på?

Hur arbetar vi?

Studiebesök till Tumba Bruksmuseum, genomgångar, muntliga diskussioner, filmvisning, experiment, egen papperstillverkning.