Category Archives: Matematik

matematik 4B och 4D

Hej alla barn och föräldrar i 4B och 4D!

Nu har båda klasserna skrivit prov om bråktal och börjat lära sig decimaltal.

Vi fortsätter jobba med laborativt material även på mattelektionerna.

 

Den här veckan har eleverna i 4B räknat på s. 46- 49, 50, 51(uppgift 3), 54, 55 i matteboken.

Eleverna i 4D har räknat på s. 46- 48, 50- 51, 53- 55 i matteboken.

De som inte hunnit räkna klart de sidorna får göra det hemma till tisdag den 9 april.

Trevlig helg!

Marina

Matematik 4AC – #2 Programmera en spelmotor

När du programmerat klart intro-skärmen är det dags att programmera spelmotorn. För att klara detta måste du kunna:

  • Använda ett koordinatsystem
  • Veta att ett varv är 360 och att en rät vinkel är 90, vilket är 1/4 av ett varv
  • Använda villkor
  • Använda loopar
  • Använda variabler

Du ska även kunna programmera med hjälp av en variabel kallad “Gravitation” för att kunna få huvudpersonen att hoppa. Det fungerar såhär:

Matematik 4AC – Vinklar, Babylon och skate-trick

Anledningen till att vi räknar ett varv i 360°, är att de gamla babylonierna hade ett ganska knasigt talssytem (kallas talbas på fint matematikspråk) som byggde på både tior OCH sexor. Ett varv blir alltså 6 x 6 x 10 grader, alltså 360°. Då blir 1/2 varv 180° och 1/4 varv blir 90°. En 90° kallas också en rät vinkel.

Räta vinklar hittar du oftast i byggnader och andra saker människor gjort. Vi älskar räta vinklar, så mycket att de markeras med en kvadrat istället för en liten parabol faktiskt.

Vinklar blir väldigt viktiga när en ska göra skate-trick. Det kan göra fantastiskt ont annars. Glöm inte hjälm!!!

Du måste bli grymt säker på vinklar och koordinater för att kunna styra sprajtar i Scratch. Det är viktigt för #sistabossen

matematik 4B och 4D

Hej alla barn och föräldrar i 4B och 4D!

Den här veckan har eleverna i 4B räknat på s. 26, 27, 30, 31 i matteboken.

Eleverna i 4D har räknat på s. 26, 27, 30- 32, 38, 40 i matteboken.

De som inte hunnit räkna klart de sidorna får göra det hemma till tisdag den 26 mars.

Eleverna har jobbat mycket i grupp och övat på att lösa matematiska problem med bråk som t ex

Problemlösning med bråk

4 D ska skriva prov om bråk onsdag den 27 mars och 4B på torsdag den 28 mars.

Nästa veckans multiplikationer blir 6 gånger nio, sju gånger fyra och åtta gånger fem.

Trevlig helg!

Marina