Author Archives: Micke Kring

Information om Skolplattformen för vårdnadshavare

Skolplattformen är en gemensam digital plattform för Stockholms stads skolor och förskolor och innehåller information om ditt barns skolgång. Mängden information och funktioner kommer att fyllas på successivt. Skolplattformen ersätter från höstterminen 2018 Skolwebben.
Läs mer på vår webbsida https://arstaskolan.stockholm.se/skolplattformen

Hur loggar jag som vårdnadshavare in?

Du som vårdnadshavare / förälder loggar in på startsidan via skolplattformen.stockholm.se/vardnadshavare.

Om jag har problem med inloggning eller annat, vart vänder jag mig då?

Vårdnadshavarsupport vardagar klockan 08.00–16.30
Telefon: 08-508 11 552
E-post: e-support@stockholm.se

Välkommen till ett nytt läsår på Årstaskolan!

Rektorn har ordet

Årstaskolan önskar alla elever och vårdnadshavare välkomna till ett nytt läsår!

Vid starten av läsåret 2018/19 kommer vi att vara cirka 980 elever i årskurs F-9 samt 150 medarbetare. Det är cirka 60 elever fler än vad vi var i augusti 2017. Vi fortsätter alltså att växa.
En annan skillnad från förra året är att vi nu etablerat oss i vår nya skoldel för årskurs 7-9, Årstaviken.
Årstaskolan består alltså nu av Årstaskolan Årsta torg för årskurs F-6 och Årstaskolan Årstaviken för årskurs 7-9. Vi är fortfarande en och samma skola.

Om skolan

Continue reading