Author Archives: Martin Fernström

Svenska – #1 Faktatext och lästjuven

Lästjuven är en läsförståelsestrategi som används på faktatexter. Det handlar om att läsa det viktigaste först, eller att prioritera. Vi kan likna det vid en tjuv som bryter sig in i texten. Tjuven har bara kort tid på sig innan larmet går. Var finns det mest värdefulla? Hur vet tjuven det?

Saker att lästjuva:

 • Titel
 • Rubriker och Underrubriker
 • Inledning
 • Första meningen i varje stycke.
 • Bilder, bildtext och faktarutor.
 • Avslutningen / Sista meningen

Efteråt ska du fråga dig – Vad hann du få med dig? Det lästjuven snodde stoppas i en stor tjuvsäck. I säcken sorteras det viktigaste överst:

 1. “WOW! Det här var det coolaste!”. Det här ska vara det som fångade dig. Det första du minns.
 2. Din inre faktaruta – Korta fakta du skulle kunna använda till en ny faktaruta. Kort och viktigt, gärna siffror och värden.
 3. Viktigt – Det som du måste lära dig nu! Exempel på underrubriker:

Klassificering, utseende, storlek/vikt, ungar, livslängd

Föda/jakt, utbredning, livsmiljö, fienden/hot

 1. Övrigt – Det som du kan vara utan eller lära dig sist.

Lästjuven bygger på den kanadensiska forskaren Adrianne Gears böcker om att läsa och skriva faktatexter.

Matematik 4AC – #2 Programmera en spelmotor

När du programmerat klart intro-skärmen är det dags att programmera spelmotorn. För att klara detta måste du kunna:

 • Använda ett koordinatsystem
 • Veta att ett varv är 360 och att en rät vinkel är 90, vilket är 1/4 av ett varv
 • Använda villkor
 • Använda loopar
 • Använda variabler

Matematik 4AC – Vinklar, Babylon och skate-trick

Anledningen till att vi räknar ett varv i 360°, är att de gamla babylonierna hade ett ganska knasigt talssytem (kallas talbas på fint matematikspråk) som byggde på både tior OCH sexor. Ett varv blir alltså 6 x 6 x 10 grader, alltså 360°. Då blir 1/2 varv 180° och 1/4 varv blir 90°. En 90° kallas också en rät vinkel.

Räta vinklar hittar du oftast i byggnader och andra saker människor gjort. Vi älskar räta vinklar, så mycket att de markeras med en kvadrat istället för en liten parabol faktiskt.

Vinklar blir väldigt viktiga när en ska göra skate-trick. Det kan göra fantastiskt ont annars. Glöm inte hjälm!!!

Du måste bli grymt säker på vinklar och koordinater för att kunna styra sprajtar i Scratch. Det är viktigt för #sistabossen