Matematik 4AC – En gammal sjuk magister

Kära elever!

Som ni säkert märkt har jag varit hemma en hel vecka nästan, sjuk som en… ja, som någon som är riktigt sjuk. Nu har det blivit mina barns tur. Jag hoppas att de blir friska fortare än jag, men till dess måste jag ta hand om dem såklart. Jag vet inte hur många dagar det blir den här veckan.

Här är vad ni ska göra på matematiklektionerna. Det är en lista med grejer. Gör så mycket ni kan. Skriv ned vad du gjort på lektionen. Du ska redovisa detta i veckobrevet på fredag.

  1. Tillverka 3 multiplikationer med en tresiffrig och en tvåsiffrig faktor. Den ska kunna lösas med algoritm som metod. Du måste ha löst dem själv så att du vet vilken produkt som är rätt.
  2. Gå till tre kompisar och be om att få en multiplikation från varje kompis. Lös multiplikationerna. Be kompisarna som gjort dem rätta.
  3. Spela King of Math 15 min. Ta tid på dig själv.
  4. Gå 200 steg, börja vid klassrummet och gå utomhus. När du är färdig försöker du ta dig tillbaka till klassrummet med så nära 200 steg som möjligt utan att ta samma väg tillbaka.
  5. Programmera i Scratch – En gullig figur som slumpvis säger ett tal mellan 2 och 12. Är det svårt? Lek dig fram och fråga en kompis. Ni klarar det tillsammans.
  6. Spela multiplikationsspel 10 min – Klicka här. Det är ok att använda uppställningar. Vilken nivå är lagom svår för dig?
  7. Spela algebraspel 10 min – Klicka här. Vilken nivå är lagom svår för dig?

Vi börjar studera elektricitet

Hej alla föräldrar och elever i åk 4!

Vi har börjat jobba med ett nytt arbetsområde: Elektricitet.
Nu i veckan har vi gått genom olika typer av elektriska laddningar, vilka laddade partiklar som finns i atomerna och hur olika laddningar påverkar varandra.
Eleverna har gjort flera experiment med statisk elektricitet.

 

 

 

 

Det finns en datorsimulering som också visar hur statisk elektricitet fungerar:

https://phet.colorado.edu/sims/html/balloons-and-static-electricity/latest/balloons-and-static-electricity_en.html

Med hjälp av ett batteri, en elsladd och en glödlampa fick eleverna undersöka vad krävs för att en lampa ska lysa. Så lyste våra små lampor när vi släckte i klassrummet.

Det finns mycket att utforska och lära sig om elektricitet. Under tiden som vi jobbar med elektricitet kommer alla fyror ha sina no- lektioner i no- salen.

Hälsningar

Marina