Provfilmning

Hej,vi förmedlar en ansökan om att få ordna en provfilmning av en kille i 6-7 års åldern. 7 killar i klassen var intresserade, dom har två papper med sig hem i ryggsäcken, kolla om det gällde er son och hur ni ställer er till detta.

Informationsbrev till vårdnadshavare gällande ny organisation läsåret 19/20

Inför nästa läsår 19/20 genomför vi en organisationsförändring som berör förskoleklasserna samt årskurserna 1 och 2. I nuläget är våra klasser i årskurs F-2 spridda i olika delar av skolan. Vi kommer från och med starten av höstterminen 2019 att ha alla klasser inom en årskurs i samma del av skolan. Det kommer innebära att vi har en parallellorganisation från förskoleklass upp till årskurs 9 på Årstaskolan.

Huvudsyftet med förändringen är att öka likvärdigheten för eleverna, detta underlättas när klasserna i samma årskurs är nära varandra.

Lokalplanering för läsår 19/20

Bakgården – förskoleklasserna (5 stycken)
Sörgården – årskurs 1 (5 stycken)
Tegelbo + F112 – årskurs 2 (5 stycken)
Norrgården – årskurs 3 (3 stycken)

Lokalplanering för läsår 20/21 (preliminär men trolig)

Bakgården – förskoleklasserna (5 stycken)
Sörgården – årskurs 2 (5 stycken)
Tegelbo + F112 – årskurs 1 (5 stycken)
Norrgården årkurs 3 (5 stycken)

Vi hoppas på gott samarbete och återkommer med mer information gällande verksamheten.

Ni är välkomna att höra av er till:
Kalle Enström kalle.enstrom@stockholm.se
Nina Park christina.park@stockholm.se
Susanne van der Kwast susanne.vanderkwast@stockholm.se

Med vänlig hälsning Kalle Enström