minnesanteckningar från föräldramötet

*Barnen är försäkrade i skolan , gå via hemsidan om du vill läsa mer om detta.

*Sjukanmälan sker via  skolplattformen, några föräldrar sa att man kunde göra sjukanmälan via en app också.

*Det ordnades datum och samordnare för trevligheter för klassen. Röd/gröna la fram två datum 27/9 eller 1/10, samordnare Filip, Alberts pappa ( maila honom vilket datum som passar bäst).Blå/gula föreslog 8/5 eller 15/5 , mer info kommer. Samordnare Smulan ,Teds mamma.

*Vi valde två representanter till Bakgårdens enhets råd. Sofia , Theodors mamma och Mattias, Leonards pappa tog på sig det. Maila dom inför mötet om det är något ni vill att dom ska ta upp. Möte 11/10 och 6/12.

*När det är APT så stänger Bakgården 16.50, meddela bitr rektor om ni behöver omsorg efter det. Christina.park@stockholm.se

*Upphittade kläder läggs i lådan vid torkskåpet, därefter hamnar det i röda skåpet hos vaktmästarna, för att efter ett tag skänkas bort.

*Inga födelsedagsinbjudningar på hyllorna, samt inga leksaker med till skolan, vi ordnar leksaksdagar.