Category Archives: Diverse

Information om personalförändring i klass 0E

Awet Kahasi har sent (förra veckan) fått reda på att han fått möjlighet att studera på halvtid, en möjlighet som jag som närmsta chef vill ge honom. Det är förstås olyckligt att detta blev klart så sent. Awet kommer fr.o.m. måndag den 27/8 arbeta eftermiddagar på Tegelbo.

Anledningen till att Awet inte kommer vara kvar på Bakgården är i första hand att det för kontinuitetens skull bör vara samma person som följer barnen under skoldagen och på fritids.

Rekrytering av ersättare för Awet påbörjas denna vecka. Fr.o.m måndag den 27/8 kommer Alicia Vouti arbeta med era barn tillsammans med Eva och Tobias. Alicia är en av våra mycket duktiga och erfarna vikarier som är välkänd för elever och personal på Bakgården. Hon kommer i första hand att arbeta fram t.o.m. fre 7/9.

Vänligen

Nina Park

Biträdande rektor

christina.park@stockholm.se

08-508 46 205

Information från fritids

Välkomna tillbaka till Bakgårdens fritids och varmt välkommen alla nya sexåringar!

Här kommer lite information som berör fritidsomsorgen. De flesta av er känner redan till informationen men eftersom vi har en ny klass så vill vi ändå vara tydliga för att slippa missförstånd. Är det något som känns krångligt eller oklart så är ni varmt välkomna att prata med oss på fritids.

Årstaskolans barnomsorg öppnar 6.30 på avdelningen Tegelbo. Bakgårdens morgonomsorg öppnar 7.30 fram tills att eleven början skolan. Det går bra att äta medhavd frukost på Tegelbo fram till 7.30 (vi serverar alltså ingen frukost). Nytt från och med i år är att vi kommer att vara ute mellan 7.45 till ca 8.05 och sedan gå in lagom tills att skolan börjar 8.10 för alla förutom förskoleklassen 0E som börjar 8.30. Detta gäller alla klasser förutom förskoleklassen 0E som kommer att ha morgonfritids i sitt klassrum.

Bakgårdens fritids stänger 17.00, därefter är det fritidsomsorg på Tegelbo. Personal på fritids går över med de barn som är kvar efter 17.00 och ni vårdashavare hämtar på Tegelbo som stänger 18.00.

På Bakgården kommer det i år att gå fem klasser, en förskoleklass (0E), två ettor (1E och 1D) och två tvåor (2B och 2C). Tillsammans bildar vi Bakgårdens fritids. Skolan och fritids delar lokaler, vi är alltså kvar i samma lokaler hela dagen och klassrum blir till lekrum på eftermiddagarna. Vi har också flera grupprum samt en populär ateljé för skapande verksamhet.

Vi äter mellanmål i matsalen varje dag 14.15 till 14.45. När vi är på lunch, mellanmål eller på utflykt låser vi Bakgårdens dörrar. Om möjligt ser vi helst att ni hämtar antingen innan eller efter mellanmålet och inte i matsalen för matrons skull.

Vi erbjuder fritidsaktiviteter varje dag mellan 15-16. Dessa aktiviteter kommer vi att skriva ut här på bloggen samt på våra aktivitetstavlor (mer om aktivitetstavlor längre ner). Pedagogerna som arbetar på fritids går igenom eftermiddagen med sin klass och hjälper till att välja ut vilka barn som går på respektive aktivitet. De barn som inte går på aktivitet är generellt ute mellan 15-16.

Varje klass har en egen närvarolista som fylls i på morgonen. Är det speciell information för dagen exempelvis att någon annan ska hämta ert barn så behöver detta meddelas och vi pedagoger skriver in det på listan. Det är också viktigt att säga till när ni hämtar så att ert barn blir avprickat på listan. Ni kan meddela vilken pedagog som helst att ni går och i början behöver ni även meddela i vilken klass barnet går.

Vi har två stycken valtavlor där veckans fritidsaktiviteter skrivs. På valtavlorna finns även alla Bakgårdens rum som barnen kan vara på med ett förbestämt antal platser. Varje barn har en egen “plupp” med sin bild/namn på. Under fritids väljer barnen vart hen ska vara och sätter upp sin “plupp” på respektive rum. Ibland är en del rum stängda och då står det en röd stängt skylt på rummet. Valtavlorna hjälper barnen att bestämma vad de ska göra vilket leder till mindre spring och oro. De hjälper även till att få en bra spridning på barnen i de olika rummen. Samt att det är lättare för elever, pedagoger och er som vårdashavare att veta vart respektive barn är. Oftast väljer barnen själva vart de vill vara men ibland bestämmer vi vuxna. Självklart finns vi vuxna också nära som stöd. Vi upplever att valtavlorna underlättar genom tydligare struktur för såväl elever, pedagoger som vårdnadshavare.

Vi har två telefonnummer till Bakgården (ej mobiltelefon). För klasserna 1D och 2B är det 08-508 46 233 och för klasserna 0E, 1E och 2C är det 08-508 46 231. Vi försöker svara så gott vi kan i mån av tid men under lektioner, aktiviteter, äter samt när vi är ute har vi svårt att svara. Om vi inte svarar så går det bra att lämna meddelande eller prova lite senare.

Tegelbo går det bra att ringa till fram till 7.30 samt mellan 17.00 och 18.00.

Sjukanmälan sker för samtliga klasser via skolplattformen, alltså inte via telefon.

För äldre elever som går hem själva gäller detta:
Det är ni vårdnadshavare som avgör när ni tycker att ert barn är moget att gå hem själv. En del bor väldigt nära medan en del har längre med fler övergångsställen som barnen behöver gå över. Detta avgör ni bäst i er familj.

Vi önskar också att ni som har möjlighet även kommer och hämtar ibland, kanske en gång i veckan för att inte förlora den dagliga kontakten och informationen. 

I nuläget är det endast några få som går hem själva. 

Ni bestämmer hemma vilken tid ert barn ska gå hem. Detta kan ni meddela oss muntligt, på mejl senast klockan 8 samma dag eller skriva en lapp som ni skickar med till skolan där det står att barnen får gå hem själv samt vilken tid. Då vi har svårt att hinna svara i telefon samt lyssna av telefonsvararen så ber vi er att inte ringa angående detta.

När barnen går vid den bestämda tiden så måste barnen säga till en vuxen att den går hem, där tar även vårt ansvar slut. Barnet behöver själv öva på att hålla koll på tiden och det är kanon om barnet har tillgång till en egen klocka och att ni övar med ert barn hemma. Vi hjälper självklart till, men för att det ska bli hållbart behöver vi bra rutiner kring detta. Vi vill inte att ni ringer och påminner barnet/oss om detta eftersom det snabbt blir många samtal då vi är fem klasser.

Elever som har med sig egna telefoner. Telefonerna låses in i ”mobildagis” på morgonen i köket. Vi vuxna rör inte barnens mobiler, utan de får själva lägga i sin mobil och sedan hämta den när de går hem. De får inte ta ut sina mobiler för att ringa till er och kolla om de får gå hem, detta ska bestämmas hemma.

Gällande leka hemma med kompisar så gäller detta:
Det är många av barnen som vill leka med varandra efter skolan eller på fritids. Vilket är roligt, men ibland uppstår det även mycket tjat från barnen. För att undvika detta vill vi att ni tillsammans med ert barn bestämmer hur ni gör i er familj, nedan finns olika exempel.

1. Att leka med vänner bestäms alltid i förväg.

2. Det är okej att fråga när en blir hämtad. 

Om ett barn frågar den som hämtar, så ska inte kompisarna stå bredvid och tjata på den vuxna som hämtar.

Schema för vecka 34

Förskoleklassen 0E kommer att ha egna fritidsaktiviteter första veckan. Information kommer på fritidstavlan under måndagen.

Måndag 20/8
Första skoldagen, vi är hemma på Bakgården.

Tisdag 21/8
Närliggande skog för 1D och 2B. 2C och 1E går till närliggande lekpark. Vi skriver aldrig ut på bloggen vart vi går eftersom bloggen är offentlig för alla. På våra valtavlor kan du se vart vi går, eller prata med oss på fritids.

Onsdag 22/8
Pärplatteverksta

Torsdag 23/8
How to draw

Fredag 24/8
Utedisco med soppbubblor, stafflimålning och musik.

Vi som arbetar på fritids är:

Love, Sophie, Tobias, Awet, Cicci, Monika, Antonio, Nilla, Göran och Felicia (Felicia och Göran saknas på bilden)

Vi ser fram emot en ny härlig termin!

Med vänliga hälsningar
Bakgårdens fritidshem