Veckansinfo 18

Måndag:

iPad/SV

NTA

Veckans bokstav

Utflykt

Tisdag:

Matematik

Bild

Veckans bokstav

Onsdag:

1 maj

Torsdag:

iPad/SV

NTA

Idrott (Helklass) Saker att packa ner till idrottslektionerna: Idrottskläder, gymnastikskor/inneskor och handduk.

Bibliotek

Fredag:

Matematik

Veckans bokstav

Städa

Kommande datum:

17/5 Friidrottsdag

23/5 Årstafestivalen

31/5 Lovdag

4/6 Heldagsutflykt med egen matsäck

7/6 Lovdag

11/6 Skolavslutning

Kommande datum för APT-möten:

16/5 APT, enhetsråd

Nedan bilder från Junibacken

Vi önskar er alla en trevlig helg!

Carol, Marianna, Karin och Awet

Informationsbrev till vårdnadshavare gällande ny organisation läsåret 19/20

Inför nästa läsår 19/20 genomför vi en organisationsförändring som berör förskoleklasserna samt årskurserna 1 och 2. I nuläget är våra klasser i årskurs F-2 spridda i olika delar av skolan. Vi kommer från och med starten av höstterminen 2019 att ha alla klasser inom en årskurs i samma del av skolan. Det kommer innebära att vi har en parallellorganisation från förskoleklass upp till årskurs 9 på Årstaskolan.

Huvudsyftet med förändringen är att öka likvärdigheten för eleverna, detta underlättas när klasserna i samma årskurs är nära varandra.

Lokalplanering för läsår 19/20

Bakgården – förskoleklasserna (5 stycken)
Sörgården – årskurs 1 (5 stycken)
Tegelbo + F112 – årskurs 2 (5 stycken)
Norrgården – årskurs 3 (3 stycken)

Lokalplanering för läsår 20/21 (preliminär men trolig)

Bakgården – förskoleklasserna (5 stycken)
Sörgården – årskurs 2 (5 stycken)
Tegelbo + F112 – årskurs 1 (5 stycken)
Norrgården årkurs 3 (5 stycken)

Vi hoppas på gott samarbete och återkommer med mer information gällande verksamheten.

Ni är välkomna att höra av er till:
Kalle Enström kalle.enstrom@stockholm.se
Nina Park christina.park@stockholm.se
Susanne van der Kwast susanne.vanderkwast@stockholm.se

Med vänlig hälsning Kalle Enström