Category Archives: Veckobrev

Årstafestivalen 2019

På torsdag den 23 maj är det dags för Årstafestivalen igen!
Tiden är 16.00-19.00 och uppträdanden på scenen pågår samtidigt med olika aktiviteter på skolgården.
Vi ser som vanligt fram emot att våra elever ska få visa upp det de vill på scenen, med stöd av våra musiklärare.

Hela Årstaskolan F-9 är samlade på Årstaskolan Årsta Torg. Eleverna har obligatorisk närvaro klockan 16.00-19.00 (förskoleklasserna något kortare och meddelas i respektive klassblogg).
Eleverna kompenseras för tiden de är här genom att vara helt lediga fredag den 7 juni, som annars hade varit en skoldag. Den 7 juni är det därför endast jourfritids på skolan.

Informationsbrev till vårdnadshavare gällande ny organisation läsåret 19/20

Inför nästa läsår 19/20 genomför vi en organisationsförändring som berör förskoleklasserna samt årskurserna 1 och 2. I nuläget är våra klasser i årskurs F-2 spridda i olika delar av skolan. Vi kommer från och med starten av höstterminen 2019 att ha alla klasser inom en årskurs i samma del av skolan. Det kommer innebära att vi har en parallellorganisation från förskoleklass upp till årskurs 9 på Årstaskolan.

Huvudsyftet med förändringen är att öka likvärdigheten för eleverna, detta underlättas när klasserna i samma årskurs är nära varandra.

Lokalplanering för läsår 19/20

Bakgården – förskoleklasserna (5 stycken)
Sörgården – årskurs 1 (5 stycken)
Tegelbo + F112 – årskurs 2 (5 stycken)
Norrgården – årskurs 3 (3 stycken)

Lokalplanering för läsår 20/21 (preliminär men trolig)

Bakgården – förskoleklasserna (5 stycken)
Sörgården – årskurs 2 (5 stycken)
Tegelbo + F112 – årskurs 1 (5 stycken)
Norrgården årkurs 3 (5 stycken)

Vi hoppas på gott samarbete och återkommer med mer information gällande verksamheten.

Ni är välkomna att höra av er till:
Kalle Enström kalle.enstrom@stockholm.se
Nina Park christina.park@stockholm.se
Susanne van der Kwast susanne.vanderkwast@stockholm.se

Med vänlig hälsning Kalle Enström

Nya rutiner gällande modersmål

Nya rutiner för anmälan till modersmål gäller från och med vårterminen 2019.

Vårdnadshavare anmäler intresse att läsa modersmål till skolan. Utgångspunkten är att en elev som anmält sig till modersmålsundervisning betraktas som anmäld under hela sin skolgång med undantag av elevs byte av skola. Istället för ny anmälan inför varje nytt läsår tillämpas aktiv avanmälan. Avanmälan kan endast göras inför nytt läsår.

Observera att skolan kommer att, inför ett nytt läsår, avanmäla elever som har en frånvaro högre än 35 %. Vid dessa tillfällen kommer vårdnadshavare informeras.

Det betyder att vårdnadshavare endast ska ansöka om modersmål:

· om eleven inte läst modersmål förut

· om eleven bytt skola, då ska ny anmälan görs till mottagande skola

· om en elev har haft högre frånvaro än 35 % och avregistrerats. Då krävs dock att vårdnadshavare och elev i samförstånd kommit fram till att eleven verkligen ska fortsätta läsa modersmål. I detta fall är det mycket viktigt att eleven verkligen går på modersmål och att vårdnadshavare har koll på att så är fallet.

Observera att sista anmälningsdatum är den 29 april.

Blanketterna anmälan och avanmälan hittar du på stockholm.se samt Årstaskolans hemsida https://arstaskolan.stockholm.se/modersmal