Category Archives: Veckobrev

Informationsbrev till vårdnadshavare gällande ny organisation läsåret 19/20

Inför nästa läsår 19/20 genomför vi en organisationsförändring som berör förskoleklasserna samt årskurserna 1 och 2. I nuläget är våra klasser i årskurs F-2 spridda i olika delar av skolan. Vi kommer från och med starten av höstterminen 2019 att ha alla klasser inom en årskurs i samma del av skolan. Det kommer innebära att vi har en parallellorganisation från förskoleklass upp till årskurs 9 på Årstaskolan.

Huvudsyftet med förändringen är att öka likvärdigheten för eleverna, detta underlättas när klasserna i samma årskurs är nära varandra.

Lokalplanering för läsår 19/20

Bakgården – förskoleklasserna (5 stycken)
Sörgården – årskurs 1 (5 stycken)
Tegelbo + F112 – årskurs 2 (5 stycken)
Norrgården – årskurs 3 (3 stycken)

Lokalplanering för läsår 20/21 (preliminär men trolig)

Bakgården – förskoleklasserna (5 stycken)
Sörgården – årskurs 2 (5 stycken)
Tegelbo + F112 – årskurs 1 (5 stycken)
Norrgården årkurs 3 (5 stycken)

Vi hoppas på gott samarbete och återkommer med mer information gällande verksamheten.

Ni är välkomna att höra av er till:
Kalle Enström kalle.enstrom@stockholm.se
Nina Park christina.park@stockholm.se
Susanne van der Kwast susanne.vanderkwast@stockholm.se

Med vänlig hälsning Kalle Enström

Nya rutiner gällande modersmål

Nya rutiner för anmälan till modersmål gäller från och med vårterminen 2019.

Vårdnadshavare anmäler intresse att läsa modersmål till skolan. Utgångspunkten är att en elev som anmält sig till modersmålsundervisning betraktas som anmäld under hela sin skolgång med undantag av elevs byte av skola. Istället för ny anmälan inför varje nytt läsår tillämpas aktiv avanmälan. Avanmälan kan endast göras inför nytt läsår.

Observera att skolan kommer att, inför ett nytt läsår, avanmäla elever som har en frånvaro högre än 35 %. Vid dessa tillfällen kommer vårdnadshavare informeras.

Det betyder att vårdnadshavare endast ska ansöka om modersmål:

· om eleven inte läst modersmål förut

· om eleven bytt skola, då ska ny anmälan görs till mottagande skola

· om en elev har haft högre frånvaro än 35 % och avregistrerats. Då krävs dock att vårdnadshavare och elev i samförstånd kommit fram till att eleven verkligen ska fortsätta läsa modersmål. I detta fall är det mycket viktigt att eleven verkligen går på modersmål och att vårdnadshavare har koll på att så är fallet.

Observera att sista anmälningsdatum är den 29 april.

Blanketterna anmälan och avanmälan hittar du på stockholm.se samt Årstaskolans hemsida https://arstaskolan.stockholm.se/modersmal

Information till alla vårdnadshavare på Årstaskolan

Hej!

Igår, tisdag den 2 april föll ett öppnat fönster in i ett klassrum, när vinden fick tag i det. Ingen i rummet blev skadad vid det inträffade och vårdnadshavarna till eleverna i den aktuella klassen fick ett mejl av mig igår.

Direkt efter incidenten såg vi till att alla skolans fönster av samma typ låstes och inte kan öppnas förrän anledningen till incidenten är utredd. Vi inväntar nu utredning och handlingsplan från fastighetsägaren SISAB och deras entreprenör.

Med vänliga hälsningar, Kalle Enström – rektor

Till vårdnadshavare på Årstaskolan

Några av er har hört av sig till oss på skolan om en man som rör sig runt i Årsta.
Han beskrivs vara i 50-55-årsåldern med grått hår och hästsvans. Hans beteende har upplevts som udda och ibland obehagligt, han söker kontakt med både vuxna och barn.
Han har inte varit på skolans område men runt omkring.

Vi har rådfrågat vår kommunpolis vid polisen Globen, hon hälsar att hon vill att ni hör av er till polisen genom att ringa 112 om ni råkar ut för något som ni uppfattar som ofredande.
En patrull kan då förhoppningsvis vara på plats ganska snabbt för att förhindra vidare ofredande i det specifika fallet men även förhindra kommande incidenter.

Vi vill med detta meddelande inte bidra till hets eller ytterligare känsla av otrygghet.
Däremot vill vi att ni ska vara medvetna om vad som pågått, vara uppmärksamma och meddela i första hand polisen men även oss om fler incidenter inträffar.

Med hopp om fortsatt gott samarbete för allas trygghet.
/Rektor Kalle Enström