Veckobrev vecka 12

Veckan som gått

Denna vecka har vi arbetat med veckans bokstav genom att samla ord på Cc tillsammans samt skriva ord i ASL. Vi har även bl.a. sett på avsnittet i koppling till bokstaven i Fem myror är fler än fyra elefanter och sjungit Majas alfabetssång om Cc.

Under högläsningen har vi läst bilderboken ”Om du skulle fråga Micha” som handlar om hur det kan kännas att vara flykting. Detta i koppling till värdegrunden. Vi har även börjat läsa fakta om djur ur boken ”Fantastiska fakta om djur” för att hitta rolig/intressant fakta om olika djur samt läsa en kapitelbok som heter ”Djurfiket”. Dessa två sistnämnda för att koppla till barnens intresse för Djurtemat via toa-tävlingen, som för övrigt avgörs kommande torsdag.

På svenska lektionen har vi i koppling till Bornholmsmetoden övat på första ljudet i ord, barnen fick även teckna två saker som börjar med samma ljud.

Besöket till Årsta bibliotek var även denna vecka givande och uppskattade av barnen.

Eftersom det tillkommer nya bokhyllor till skolbiblioteket framöver har barnen även fått vara delaktiga i hur de önskar att möbleringen sedan ska se ut  i biblioteket. Barnen fick en planskiss över bibliotekslokalen och fick arbeta med denna genom att planera, tänka över, rita, klippa och klistra sina förslag, som sedan skolbibliotekarien Memme får ta del av.

Vi har även samtalat om vad barnen anser vara trygga och otrygga platser på skolan och varför, detta då Trygghetsgruppen och elevrådet kommer att gå en trygghetsvandring på skolan kommande vecka.

I matematiken har vi haft uppgifter om talraden från 1-8 för att uppmärksamma barnen om tal före och efter i talordningen.

På idrotten lekte vi leken ” den Kinesiska muren” denna gång med grupp 2 medan grupp 1 gick på walkingrundan.

Under NTA lektionerna har barnen fortsatt med uppgiften om att mäta och jämföra.  

Vecka 13

Måndag

Förmiddag; vi arbetar med veckans bokstav som är Uu.

Efter lunch är det lång rast på bakgården då vi pedagoger har enhetsmöte.

Tisdag

Förmiddag; matematik grupp 1 och NTA grupp 2.

Efter lunch har grupp 1 idrott och grupp 2 walking.

Onsdag

Förmiddag; Skolbiblioteksbesök grupp 1, Svenska grupp 2.

Efter lunch ASL grupp 1, skapande grupp 2.

Torsdag

Förmiddag; NTA grupp 1 och Matematik grupp 2.

Efter lunch; Lena från övervåningen tar hand om klassen då vi pedagoger har arbetslagsmöte.

Fredag

Förmiddag; Matematik i helklass.

Efter lunch; Skapande grupp 1 och ASL grupp 2.

Viktiga datum

26 Mars stänger skolan tidigare pga. Skolutvecklingsmöte. Skolan stänger 15.15, det är jourfritids.

11 April har vi APT. Skolan stänger 16.45.

Vecka 16 är det påsklov.

16 Maj har vi APT, enhetsråd och skolråd. Skolan stänger 16.45.

23 Maj är det Årstafestivalen kl. 16-19. Hämta gärna innan kl. 16.00 om ni har möjlighet. Inget jourfritids.

31/5 & 7/6 är lovdagar (fritids).

11 juni är det skolavslutning! Sommarlovet börjar!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *