Veckobrev vecka 14

Veckan som gått

Denna vecka har vi arbetat med veckans bokstav genom att samla ord på Xx och Zz och arbeta med bokstäverna under ASL lektionerna. Vi har även bl.a. sett på avsnittet i koppling till bokstäverna i Livet i bokstavslandet, Fem myror är fler än fyra elefanter och sjungit Majas alfabetssång.

Under högläsningen har vi nu läst klart kapitelboken Djurfiket och har börjat lyssna på sagor av Astrid Lindgren. Vi har lyssnat på Sagostunden på nätet där Astrid läst om Nils Karlsson Pyssling och har nu börjat lyssna på boken om Mio min Mio. Samtidigt som barnen lyssnar har de fått i uppdrag att färglägga små bilder och dylikt på ett uppdragsark.

På svenska lektionen har vi i koppling till Bornholmsmetoden övat på sista ljudet i ord nu även med grupp 1.

I matematiken har vi övat vidare på tiokompisarna med att dela varandra i tiokompis par och genom användning av konkret material. 

På idrotten lekte vi leken Indiansmyg denna gång med grupp 2 medan grupp 1 gick på walkingrundan.

Under NTA lektionerna har barnen fortsatt med uppgiften om att mäta och jämföra. 

Under skapande lektionerna har barnen skapat fritt utefter temat påsk.

Denna vecka skickar vi med en liten hemläxa över helgen, detta enligt önskan av några barn i klassen. Uppgiften lyder: ”hitta minst tre vårtecken utomhus” (t.ex. knoppar på träd).

Vecka 15

Måndag

Förmiddag; påsk tema skapande.

Efter lunch är det lång rast på bakgården då vi pedagoger har enhetsmöte.

Tisdag

Förmiddag; matematik grupp 1 och NTA grupp 2.

Efter lunch har grupp 1 idrott och grupp 2 walking.

Onsdag

Förmiddag; svenska grupp 1, skolbiblioteksbesök grupp 2.

Efter lunch ASL i halvklasser.

Torsdag

Förmiddag; NTA grupp 1 och matematik grupp 2.

Efter lunch; Lena från övervåningen tar hand om klassen då vi pedagoger har arbetslagsmöte.

Fredag

Förmiddag; påsk tema och skapande.

Efter lunch; vi sammanfattar veckan och avslutar med påskfilm.

Viktiga datum

11 April har vi APT. Skolan stänger 16.45.

Vecka 16 är det påsklov.

16 Maj har vi APT, enhetsråd och skolråd. Skolan stänger 16.45.

23 Maj är det Årstafestivalen kl. 16-19. Hämta gärna innan kl. 16.00 om ni har möjlighet. Inget jourfritids.

31/5 & 7/6 är lovdagar (fritids).

11 juni är det skolavslutning! Sommarlovet börjar!

Nya rutiner gällande modersmål

Nya rutiner för anmälan till modersmål gäller från och med vårterminen 2019.

Vårdnadshavare anmäler intresse att läsa modersmål till skolan. Utgångspunkten är att en elev som anmält sig till modersmålsundervisning betraktas som anmäld under hela sin skolgång med undantag av elevs byte av skola. Istället för ny anmälan inför varje nytt läsår tillämpas aktiv avanmälan. Avanmälan kan endast göras inför nytt läsår.

Observera att skolan kommer att, inför ett nytt läsår, avanmäla elever som har en frånvaro högre än 35 %. Vid dessa tillfällen kommer vårdnadshavare informeras.

Det betyder att vårdnadshavare endast ska ansöka om modersmål:

· om eleven inte läst modersmål förut

· om eleven bytt skola, då ska ny anmälan görs till mottagande skola

· om en elev har haft högre frånvaro än 35 % och avregistrerats. Då krävs dock att vårdnadshavare och elev i samförstånd kommit fram till att eleven verkligen ska fortsätta läsa modersmål. I detta fall är det mycket viktigt att eleven verkligen går på modersmål och att vårdnadshavare har koll på att så är fallet.

Observera att sista anmälningsdatum är den 29 april.

Blanketterna anmälan och avanmälan hittar du på stockholm.se samt Årstaskolans hemsida https://arstaskolan.stockholm.se/modersmal

Information till alla vårdnadshavare på Årstaskolan

Hej!

Igår, tisdag den 2 april föll ett öppnat fönster in i ett klassrum, när vinden fick tag i det. Ingen i rummet blev skadad vid det inträffade och vårdnadshavarna till eleverna i den aktuella klassen fick ett mejl av mig igår.

Direkt efter incidenten såg vi till att alla skolans fönster av samma typ låstes och inte kan öppnas förrän anledningen till incidenten är utredd. Vi inväntar nu utredning och handlingsplan från fastighetsägaren SISAB och deras entreprenör.

Med vänliga hälsningar, Kalle Enström – rektor