Category Archives: Diverse

Rocka sockorna 21/3

Att rocka sockorna är enkelt! Genom att ta på dig olika strumpor hyllar du olikheter och slår ett slag för alla människors lika värde och rättigheter.FN har utlyst den 21/3 till Världsdagen för Downs syndrom och då rockar vi extra mycket!

Mvh Ulf, Julia & Jimmy

Veckobrev vecka 11

Veckan som gått

Denna vecka har vi arbetat med veckans bokstav genom att samla ord på Gg tillsammans samt skriva ord i ASL. Vi har även bl.a. sett på avsnittet i koppling till bokstaven i Livet i bokstavslandet och sjungit Majas alfabetssång om Gg.

Under högläsningen har vi nu hunnit läsa klart äventyret i kapitelböckerna om ”Jakten på Jack”. Nu fokuserar vi även på andra bok- genrer och har läst bilderboken ”Malalas magiska penna”; en sann berättelse om Malala Yusufzay som vunnit Nobels fredspris. Vi har även läst ur en fakta bok om klimatet; ”Lilla klimatboken”. Dessa två sistnämnda böcker härleder således till frågor gällande värdegrunden samt miljön. Vi har även tagit upp yrkena författare samt illustratör i koppling till läsningen.

Skolbiblioteksbesöket samt besöket till Årsta bibliotek var givande och uppskattade av barnen och många nya böcker har lånats.

I anslutning till miljötema lektionen har vi även tittat på och samtalat kring  avsnitt ur ”Barr och pinne” som handlade om återvinning av glas och tidningar, batterier samt hav och kretslopp. Efter påsk kommer vi sedan att ha en skräpplockardag. 

Elevrådet med elever från klass 1-3 har även anordnat en toalett tävling som vi i förskoleklasserna deltar i. Detta för att uppmärksamma att hålla rent och snyggt på toaletterna. Givetvis ska det också kännas tryggt att gå på toaletterna. Barnen har fått ge förslag på olika teman för att dekorera en av toaletterna och det förslag som blev vinnande efter röstningen i 0B var ”djurtema”. Barnen har ritat valfria djur som vi plastat in och nu påbörjat att dekorera den valda toaletten med. Tävlingen pågår t.o.m. 28.3. Den toalett som anses fräschast och snyggast vinner. Det viktiga är dock att tänka att vi själva är nöjda med våra toaletter och vår gemensamma inne- och utemiljö.

I matematiken har vi fortsatt att öva på addition samt tecknen + samt = med litet mer utmanande uppgifter.

På idrotten lekte vi leken ” den Kinesiska muren” medan walking gruppen gick på walkingrundan.

Under NTA lektionerna har barnen fortsatt med uppgiften om att mäta och jämföra.

Vecka 12

Måndag

Förmiddag; vi arbetar med veckans bokstav som är Cc.

Efter lunch är det lång rast på bakgården då vi pedagoger har enhetsmöte.

Tisdag

Förmiddag; matematik grupp 1 och NTA grupp 2.

Efter lunch har grupp 2 idrott och grupp 1 walking.

Onsdag

Förmiddag; Svenska grupp 2, skapande grupp 1.

Efter lunch ASL grupp 1 och grupp 2 i halvklasser.

Torsdag

Förmiddag; matematik grupp 2 och NTA grupp 1.

Efter lunch; Lena från övervåningen tar hand om klassen då vi pedagoger har arbetslagsmöte.

Fredag

Förmiddag; matematik helklass.

Efter lunch; grupp 2 går till Årsta biblioteket.

Viktiga datum

26 Mars stänger skolan tidigare pga. Skolutvecklingsmöte. Skolan stänger 15.15, det är jourfritids.

11 April har vi APT. Skolan stänger 16.45.

Vecka 16 är det påsklov.

16 Maj har vi APT, enhetsråd och skolråd. Skolan stänger 16.45.

23 Maj är det Årstafestivalen kl. 16-19. Hämta gärna innan kl. 16.00 om ni har möjlighet. Inget jourfritids.

31/5 & 7/6 är lovdagar (fritids).

11 juni är det skolavslutning! Sommarlovet börjar!

Veckobrev v.10

Veckobrev 

Veckan som gått

Efter föregående veckas sportlov med färre barn och sportlovsaktiviteter är vi nu åter igång med skolarbetet. Veckans bokstav har varit Ff, och i koppling till detta har vi bl.a jobbat med att skriva ord på denna bokstav i ASL, sjungit Majas alfabetssång samt tittat på ”fem myror är fler än fyra elefanter”.

I matematiken har vi övat på addition samt tecknen + samt = .

I svenska pratade vi om korta och långa ord. Under högläsningen har vi nu hunnit klart den tredje boken av fyra i den spännande serien om ”Jakten på Jack”. 

På idrotten hade vi bollspel samt lekar. NTA lektionerna har denna vecka handlat om att mäta och jämföra sig med en kompis.

Samlingarna har påbörjats med lugn musik och nedsläckt belysning. Barnen har fått fråga frågor om mig samt delge åsikter om hur en bra lärare ska vara enligt dem 🙂 Vi har även pratat om hur man är en bra kompis och tittat på ”Ugglan och kompisproblemet”, där avsnittet handlade om att säga ifrån då någon inte beter sig schysst.

Det har varit en mycket bra start denna vecka på mitt uppdrag som förskoleklass lärare i klassen, barngruppen är fantastisk.

 

Vecka 11

Måndag

Förmiddag; vi arbetar med veckans bokstav som är Gg.

Efter lunch är det lång rast på bakgården då vi pedagoger har enhetsmöte.

Tisdag

Förmiddag; vi har matematik och NTA i halvklass.

Efter lunch har grupp 1 idrott och grupp 2 walking.

Onsdag

Förmiddag; ASL grupp 1, grupp 2 går till skolbiblioteket.

Efter lunch ASL grupp 2.

Torsdag

Förmiddag; matematik och NTA i halvklass.

Efter lunch; Lena från övervåningen tar hand om klassen då vi pedagoger har arbetslagsmöte.

Fredag

Förmiddag; vi har ett miljötema på lektionen.

Efter lunch; grupp 1 går till Årsta biblioteket.

 

Viktiga datum

14 Mars har vi APT, enhetsråd och skolråd. Vi stänger Sörgården 16.45.

26 Mars stänger skolan tidigare pga. Skolutvecklingsmöte. Skolan stänger 15.15, det är jourfritids.

11 April har vi APT. Skolan stänger 16.45.

Vecka 16 är det påsklov.

16 Maj har vi APT, enhetsråd och skolråd. Skolan stänger 16.45.

23 Maj är det Årstafestivalen kl. 16-19. Hämta gärna innan kl. 16.00 om ni har möjlighet. Inget jourfritids.

31/5 & 7/6 är lovdagar (fritids).

11 juni är det skolavslutning! Sommarlovet börjar!