Author Archives: Julia Renlund

Veckobrev vecka 12

Veckan som gått

Denna vecka har vi arbetat med veckans bokstav genom att samla ord på Cc tillsammans samt skriva ord i ASL. Vi har även bl.a. sett på avsnittet i koppling till bokstaven i Fem myror är fler än fyra elefanter och sjungit Majas alfabetssång om Cc.

Under högläsningen har vi läst bilderboken ”Om du skulle fråga Micha” som handlar om hur det kan kännas att vara flykting. Detta i koppling till värdegrunden. Vi har även börjat läsa fakta om djur ur boken ”Fantastiska fakta om djur” för att hitta rolig/intressant fakta om olika djur samt läsa en kapitelbok som heter ”Djurfiket”. Dessa två sistnämnda för att koppla till barnens intresse för Djurtemat via toa-tävlingen, som för övrigt avgörs kommande torsdag.

På svenska lektionen har vi i koppling till Bornholmsmetoden övat på första ljudet i ord, barnen fick även teckna två saker som börjar med samma ljud.

Besöket till Årsta bibliotek var även denna vecka givande och uppskattade av barnen.

Eftersom det tillkommer nya bokhyllor till skolbiblioteket framöver har barnen även fått vara delaktiga i hur de önskar att möbleringen sedan ska se ut  i biblioteket. Barnen fick en planskiss över bibliotekslokalen och fick arbeta med denna genom att planera, tänka över, rita, klippa och klistra sina förslag, som sedan skolbibliotekarien Memme får ta del av.

Vi har även samtalat om vad barnen anser vara trygga och otrygga platser på skolan och varför, detta då Trygghetsgruppen och elevrådet kommer att gå en trygghetsvandring på skolan kommande vecka.

I matematiken har vi haft uppgifter om talraden från 1-8 för att uppmärksamma barnen om tal före och efter i talordningen.

På idrotten lekte vi leken ” den Kinesiska muren” denna gång med grupp 2 medan grupp 1 gick på walkingrundan.

Under NTA lektionerna har barnen fortsatt med uppgiften om att mäta och jämföra.  

Vecka 13

Måndag

Förmiddag; vi arbetar med veckans bokstav som är Uu.

Efter lunch är det lång rast på bakgården då vi pedagoger har enhetsmöte.

Tisdag

Förmiddag; matematik grupp 1 och NTA grupp 2.

Efter lunch har grupp 1 idrott och grupp 2 walking.

Onsdag

Förmiddag; Skolbiblioteksbesök grupp 1, Svenska grupp 2.

Efter lunch ASL grupp 1, skapande grupp 2.

Torsdag

Förmiddag; NTA grupp 1 och Matematik grupp 2.

Efter lunch; Lena från övervåningen tar hand om klassen då vi pedagoger har arbetslagsmöte.

Fredag

Förmiddag; Matematik i helklass.

Efter lunch; Skapande grupp 1 och ASL grupp 2.

Viktiga datum

26 Mars stänger skolan tidigare pga. Skolutvecklingsmöte. Skolan stänger 15.15, det är jourfritids.

11 April har vi APT. Skolan stänger 16.45.

Vecka 16 är det påsklov.

16 Maj har vi APT, enhetsråd och skolråd. Skolan stänger 16.45.

23 Maj är det Årstafestivalen kl. 16-19. Hämta gärna innan kl. 16.00 om ni har möjlighet. Inget jourfritids.

31/5 & 7/6 är lovdagar (fritids).

11 juni är det skolavslutning! Sommarlovet börjar!

Veckobrev vecka 11

Veckan som gått

Denna vecka har vi arbetat med veckans bokstav genom att samla ord på Gg tillsammans samt skriva ord i ASL. Vi har även bl.a. sett på avsnittet i koppling till bokstaven i Livet i bokstavslandet och sjungit Majas alfabetssång om Gg.

Under högläsningen har vi nu hunnit läsa klart äventyret i kapitelböckerna om ”Jakten på Jack”. Nu fokuserar vi även på andra bok- genrer och har läst bilderboken ”Malalas magiska penna”; en sann berättelse om Malala Yusufzay som vunnit Nobels fredspris. Vi har även läst ur en fakta bok om klimatet; ”Lilla klimatboken”. Dessa två sistnämnda böcker härleder således till frågor gällande värdegrunden samt miljön. Vi har även tagit upp yrkena författare samt illustratör i koppling till läsningen.

Skolbiblioteksbesöket samt besöket till Årsta bibliotek var givande och uppskattade av barnen och många nya böcker har lånats.

I anslutning till miljötema lektionen har vi även tittat på och samtalat kring  avsnitt ur ”Barr och pinne” som handlade om återvinning av glas och tidningar, batterier samt hav och kretslopp. Efter påsk kommer vi sedan att ha en skräpplockardag. 

Elevrådet med elever från klass 1-3 har även anordnat en toalett tävling som vi i förskoleklasserna deltar i. Detta för att uppmärksamma att hålla rent och snyggt på toaletterna. Givetvis ska det också kännas tryggt att gå på toaletterna. Barnen har fått ge förslag på olika teman för att dekorera en av toaletterna och det förslag som blev vinnande efter röstningen i 0B var ”djurtema”. Barnen har ritat valfria djur som vi plastat in och nu påbörjat att dekorera den valda toaletten med. Tävlingen pågår t.o.m. 28.3. Den toalett som anses fräschast och snyggast vinner. Det viktiga är dock att tänka att vi själva är nöjda med våra toaletter och vår gemensamma inne- och utemiljö.

I matematiken har vi fortsatt att öva på addition samt tecknen + samt = med litet mer utmanande uppgifter.

På idrotten lekte vi leken ” den Kinesiska muren” medan walking gruppen gick på walkingrundan.

Under NTA lektionerna har barnen fortsatt med uppgiften om att mäta och jämföra.

Vecka 12

Måndag

Förmiddag; vi arbetar med veckans bokstav som är Cc.

Efter lunch är det lång rast på bakgården då vi pedagoger har enhetsmöte.

Tisdag

Förmiddag; matematik grupp 1 och NTA grupp 2.

Efter lunch har grupp 2 idrott och grupp 1 walking.

Onsdag

Förmiddag; Svenska grupp 2, skapande grupp 1.

Efter lunch ASL grupp 1 och grupp 2 i halvklasser.

Torsdag

Förmiddag; matematik grupp 2 och NTA grupp 1.

Efter lunch; Lena från övervåningen tar hand om klassen då vi pedagoger har arbetslagsmöte.

Fredag

Förmiddag; matematik helklass.

Efter lunch; grupp 2 går till Årsta biblioteket.

Viktiga datum

26 Mars stänger skolan tidigare pga. Skolutvecklingsmöte. Skolan stänger 15.15, det är jourfritids.

11 April har vi APT. Skolan stänger 16.45.

Vecka 16 är det påsklov.

16 Maj har vi APT, enhetsråd och skolråd. Skolan stänger 16.45.

23 Maj är det Årstafestivalen kl. 16-19. Hämta gärna innan kl. 16.00 om ni har möjlighet. Inget jourfritids.

31/5 & 7/6 är lovdagar (fritids).

11 juni är det skolavslutning! Sommarlovet börjar!

Veckobrev v.10

Veckobrev 

Veckan som gått

Efter föregående veckas sportlov med färre barn och sportlovsaktiviteter är vi nu åter igång med skolarbetet. Veckans bokstav har varit Ff, och i koppling till detta har vi bl.a jobbat med att skriva ord på denna bokstav i ASL, sjungit Majas alfabetssång samt tittat på ”fem myror är fler än fyra elefanter”.

I matematiken har vi övat på addition samt tecknen + samt = .

I svenska pratade vi om korta och långa ord. Under högläsningen har vi nu hunnit klart den tredje boken av fyra i den spännande serien om ”Jakten på Jack”. 

På idrotten hade vi bollspel samt lekar. NTA lektionerna har denna vecka handlat om att mäta och jämföra sig med en kompis.

Samlingarna har påbörjats med lugn musik och nedsläckt belysning. Barnen har fått fråga frågor om mig samt delge åsikter om hur en bra lärare ska vara enligt dem 🙂 Vi har även pratat om hur man är en bra kompis och tittat på ”Ugglan och kompisproblemet”, där avsnittet handlade om att säga ifrån då någon inte beter sig schysst.

Det har varit en mycket bra start denna vecka på mitt uppdrag som förskoleklass lärare i klassen, barngruppen är fantastisk.

 

Vecka 11

Måndag

Förmiddag; vi arbetar med veckans bokstav som är Gg.

Efter lunch är det lång rast på bakgården då vi pedagoger har enhetsmöte.

Tisdag

Förmiddag; vi har matematik och NTA i halvklass.

Efter lunch har grupp 1 idrott och grupp 2 walking.

Onsdag

Förmiddag; ASL grupp 1, grupp 2 går till skolbiblioteket.

Efter lunch ASL grupp 2.

Torsdag

Förmiddag; matematik och NTA i halvklass.

Efter lunch; Lena från övervåningen tar hand om klassen då vi pedagoger har arbetslagsmöte.

Fredag

Förmiddag; vi har ett miljötema på lektionen.

Efter lunch; grupp 1 går till Årsta biblioteket.

 

Viktiga datum

14 Mars har vi APT, enhetsråd och skolråd. Vi stänger Sörgården 16.45.

26 Mars stänger skolan tidigare pga. Skolutvecklingsmöte. Skolan stänger 15.15, det är jourfritids.

11 April har vi APT. Skolan stänger 16.45.

Vecka 16 är det påsklov.

16 Maj har vi APT, enhetsråd och skolråd. Skolan stänger 16.45.

23 Maj är det Årstafestivalen kl. 16-19. Hämta gärna innan kl. 16.00 om ni har möjlighet. Inget jourfritids.

31/5 & 7/6 är lovdagar (fritids).

11 juni är det skolavslutning! Sommarlovet börjar!

Veckobrev v.8

Veckobrev

Veckan som gått

Hej på er alla vårdnadshavare,

Idag var då Emmys sista dag innan föräldraledigheten och jag (Julia) ska fortsätta terminen ut med klassen. Jag har mycket nytt att lära mig men det är spännande och ska nog gå bra. Jag har redan börjat lära känna igen många namn och lovar att göra mitt allra bästa i det jag företar mig med.

Emmy har blivit kramad och avtackad av många. Barnen fick en festlig fika stund efter lunch då Emmy bjöd på massa godsaker, vilket förstås uppskattades stort. Barnen tackade även av Emmy med att rita en varsin teckning till henne. Mer roligheter på eftermiddagen är då ”Vattenmannen och speed” uppträder för barnen och så är det vinterdisco utomhus efter det.

Veckans fokus i svenska har varit bokstaven Jj som vi bl.a. skrivit ord till tillsammans på tavlan samt Ipaden/ASL. Vi har haft högläsning ur boken ”Jakten på Jack”.

På idrotten hade vi olika bollövningar samt lekar. I onsdags var vi på Vinterutflykten till Gubbängens IP. Vädret var soligt men bjöd även på blåst. En del av barnen åkte skridskor på fin och jämn is och en del av barnen lekte i skogsdungen bredvid. Vi fick grillade hamburgare samt juice till lunch. Resan till och från Gubbängen gick utmärkt då barnen kunde gå i led och hålla sig samman i gruppen.

Framöver kommer vi att ha en skräpplockardag och i koppling till att vi pratat om de globala målen/miljö och hållbar utveckling så har barnen fått frågan om hur de tycker att miljön ska bli bättre. Barnen gav en hel massa väldigt kloka förslag som vi sedan kan återkoppla till då vi lärt oss än mer om ämnet.

I matematiken har vi bl.a. arbetat med former (cirkel, triangel, kvadrat, rektangel) som vi kan se inne och utomhus t.ex. en klocka, vimplar i klassrummet, lampknappen, bordet.

Vi har även tagit upp incidenten ni vårdnadshavare meddelats om som hände på Sjöängsskolan. Ni får gärna fråga era barn om det så vi kan följa upp ämnet om det skapat oro.

Vecka 9, sportlov

Nästa vecka är det SPORTLOV/SPOTLOVSFRITIDS för alla anmälda.

Obs! Glöm inte att fylla i brukarenkäten ni fått hemskickat! Sista svarsdag är 1 Mars. Detta är ett verktyg för oss för att kunna utvärdera vår verksamhet! Om ni är det minsta osäkra på hur vi arbetar med vissa frågor är det bara att fråga!

Viktiga datum

Vecka 9 är det sportlov, 25/2-1/3. Lovanmälan på bloggen!

14 Mars har vi APT, enhetsråd och skolråd. Vi stänger Sörgården 16.45.

26 Mars stänger skolan tidigare pga. Skolutvecklingsmöte. Skolan stänger 15.15, det är jourfritids.

11 April har vi APT. Skolan stänger 16.45.

Vecka 16 är det påsklov.

16 Maj har vi APT, enhetsråd och skolråd. Skolan stänger 16.45.

23 Maj är det Årstafestivalen kl. 16-19. Hämta gärna innan kl. 16.00 om ni har möjlighet. Inget jourfritids.

31/5 & 7/6 är lovdagar (fritids).

11 juni är det skolavslutning! Sommarlovet börjar!