Author Archives: Julia Renlund

Veckobrev vecka 15

Veckan som gått

Denna vecka har vi skrivit ord kopplat till påsken på ASL. Vi gick igenom de vårtecken som barnen sett under helgen (hemläxan)och konstaterade att det nog trots lite snö och kyla fortfarande är vår.

Under högläsningen har vi fortsatt att lyssna på Sagostunden på nätet där Astrid Lindgren läser ur boken om Mio min Mio. Barnen fortsätter månaden ut med uppdraget att färglägga och lösa små uppgifter under högläsningen på det stora uppdragsarket som de fått.

På svenska lektionen har vi pratat om meningar och skrev en saga tillsammans. Huvudfiguren i sagan var trollet Trulle.

I matematiken har vi arbetat med subtraktion genom att räkna kompisar samt konkret material då vi tagit bort ett antal från den ursprungliga mängden. Sedan fick barnen öva på subtraktions-tal i pappersformat.

På idrotten lekte vi bollkull med grupp 1 medan grupp 2 gick på walkingrundan.

Under NTA lektionerna har barnen fortsatt med uppgiften om att mäta och jämföra.

Påsk temat har genomsyrat skapandet denna vecka.

Nästa vecka är det påsklov och påsklovsfritids för anmälda barn.

Efter påsklovs veckan kommer vi att ha en skräpplockardag och i samband med det åter ta upp frågor kopplat till miljö och hållbar utveckling. 

Vi kommer även påbörja en hälsomånad med syfte att röra på oss mer under dagarna enligt Stockholms stads rekommendation.Vi vill också prata om hälsa och vilka olika saker som påverkar hur vi mår. Hälsa är ju så mycket mer än bara träning och rörelse, det är också hur du äter, sover, hur du har det hemma och med kompisar. Det egentliga startdatumet är måndag den 22 april och så håller vi igång detta t.o.m. Årstafestivalen, torsdag 23 maj. 

Vi vill också meddela att vi kommer att besöka Junibacken den 9/5 och då skulle vi behöva ha med oss tre stycken vårdnadshavare för att täcka upp vuxen närvaron. Meddela någon av oss i 0B om ni har möjlighet till att följa med oss. Vi önskar även att barnen har matsäck med sig hemifrån denna dag.

Några barn har önskat sig fler hemläxor, så tar upp det också efter lovet 😉

 

Vecka 17

Måndag

Annandag påsk

Tisdag

Förmiddag; vi arbetar med veckans bokstav Öö.

Efter lunch har grupp 2 idrott och grupp 1 walking.

Onsdag

Förmiddag; svenska grupp 2, NTA  grupp 1.

Efter lunch ASL i halvklasser.

Torsdag

Förmiddag; NTA grupp 2 och matematik grupp 1.

Efter lunch; Lena från övervåningen tar hand om klassen då vi pedagoger har arbetslagsmöte.

Fredag

Förmiddag; matematik.

Efter lunch; vi sammanfattar veckan och plockar undan och gör klart ogjort.

Viktiga datum

11 April har vi APT. Skolan stänger 16.45.

Vecka 16 är det påsklov.

9 Maj utflykt till Junibacken.

16 Maj har vi APT, enhetsråd och skolråd. Skolan stänger 16.45.

23 Maj är det Årstafestivalen kl. 16-19. Hämta gärna innan kl. 16.00 om ni har möjlighet. Inget jourfritids.

31/5 & 7/6 är lovdagar (fritids).

11 juni är det skolavslutning! Sommarlovet börjar!

Veckobrev vecka 14

Veckan som gått

Denna vecka har vi arbetat med veckans bokstav genom att samla ord på Xx och Zz och arbeta med bokstäverna under ASL lektionerna. Vi har även bl.a. sett på avsnittet i koppling till bokstäverna i Livet i bokstavslandet, Fem myror är fler än fyra elefanter och sjungit Majas alfabetssång.

Under högläsningen har vi nu läst klart kapitelboken Djurfiket och har börjat lyssna på sagor av Astrid Lindgren. Vi har lyssnat på Sagostunden på nätet där Astrid läst om Nils Karlsson Pyssling och har nu börjat lyssna på boken om Mio min Mio. Samtidigt som barnen lyssnar har de fått i uppdrag att färglägga små bilder och dylikt på ett uppdragsark.

På svenska lektionen har vi i koppling till Bornholmsmetoden övat på sista ljudet i ord nu även med grupp 1.

I matematiken har vi övat vidare på tiokompisarna med att dela varandra i tiokompis par och genom användning av konkret material. 

På idrotten lekte vi leken Indiansmyg denna gång med grupp 2 medan grupp 1 gick på walkingrundan.

Under NTA lektionerna har barnen fortsatt med uppgiften om att mäta och jämföra. 

Under skapande lektionerna har barnen skapat fritt utefter temat påsk.

Denna vecka skickar vi med en liten hemläxa över helgen, detta enligt önskan av några barn i klassen. Uppgiften lyder: ”hitta minst tre vårtecken utomhus” (t.ex. knoppar på träd).

Vecka 15

Måndag

Förmiddag; påsk tema skapande.

Efter lunch är det lång rast på bakgården då vi pedagoger har enhetsmöte.

Tisdag

Förmiddag; matematik grupp 1 och NTA grupp 2.

Efter lunch har grupp 1 idrott och grupp 2 walking.

Onsdag

Förmiddag; svenska grupp 1, skolbiblioteksbesök grupp 2.

Efter lunch ASL i halvklasser.

Torsdag

Förmiddag; NTA grupp 1 och matematik grupp 2.

Efter lunch; Lena från övervåningen tar hand om klassen då vi pedagoger har arbetslagsmöte.

Fredag

Förmiddag; påsk tema och skapande.

Efter lunch; vi sammanfattar veckan och avslutar med påskfilm.

Viktiga datum

11 April har vi APT. Skolan stänger 16.45.

Vecka 16 är det påsklov.

16 Maj har vi APT, enhetsråd och skolråd. Skolan stänger 16.45.

23 Maj är det Årstafestivalen kl. 16-19. Hämta gärna innan kl. 16.00 om ni har möjlighet. Inget jourfritids.

31/5 & 7/6 är lovdagar (fritids).

11 juni är det skolavslutning! Sommarlovet börjar!

Veckobrev vecka 13

Veckan som gått

Denna vecka har vi arbetat med veckans bokstav genom att samla ord på Uu. Vi har även bl.a. sett på avsnittet i koppling till bokstaven i Livet i bokstavslandet och sjungit Majas alfabetssång om Uu.

Under högläsningen har vi fortsatt att läsa kapitelboken Djurfiket. Vi har även läst vidare fakta om djur ur boken Fantastiska fakta om djur och det finns även info om djuren att läsa i koppling till djurtemat vid våra toaletter. För övrigt är nu toa tävlingen avgjord och vi har gratulerat klass OA för första pris. 

På ASL lektionerna har vi denna gång skrivit ord kopplat till årstiden vår.

På svenska lektionen har vi i koppling till Bornholmsmetoden övat på sista ljudet i ord.

Skolbiblioteksbesöket gav barnen nya boktips. Barnens förslag på biblioteks möbleringen finns uppsatta på dörren till biblioteket och ommöbleringen har påbörjats men slutresultatet är inte helt klart än.

I matematiken har vi övat på tiokompisarna och barnen har skapat tiokompis-nyckelpigor. 

På idrotten lekte vi leken ” Indiankull” denna gång med grupp 1 medan grupp 2 gick på walkingrundan.

Under NTA lektionerna har barnen fortsatt med uppgiften om att mäta och jämföra.  

Under skapande lektionerna har barnen skapat fiskar.

Vecka 14

Måndag

Förmiddag; vi arbetar med veckans bokstäver x och y.

Efter lunch är det lång rast på bakgården då vi pedagoger har enhetsmöte.

Tisdag

Förmiddag; matematik grupp 1 och NTA grupp 2.

Efter lunch har grupp 2 idrott och grupp 1 walking.

Onsdag

Förmiddag; svenska grupp 1, skapande grupp 2.

Efter lunch ASL i halvklasser.

Torsdag

Förmiddag; NTA grupp 1 och matematik grupp 2.

Efter lunch; Lena från övervåningen tar hand om klassen då vi pedagoger har arbetslagsmöte.

Fredag

Förmiddag; matematik i helklass.

Efter lunch; skapande grupp 1 och svenska grupp 2

Viktiga datum

11 April har vi APT. Skolan stänger 16.45.

Vecka 16 är det påsklov.

16 Maj har vi APT, enhetsråd och skolråd. Skolan stänger 16.45.

23 Maj är det Årstafestivalen kl. 16-19. Hämta gärna innan kl. 16.00 om ni har möjlighet. Inget jourfritids.

31/5 & 7/6 är lovdagar (fritids).

11 juni är det skolavslutning! Sommarlovet börjar!

Veckobrev vecka 12

Veckan som gått

Denna vecka har vi arbetat med veckans bokstav genom att samla ord på Cc tillsammans samt skriva ord i ASL. Vi har även bl.a. sett på avsnittet i koppling till bokstaven i Fem myror är fler än fyra elefanter och sjungit Majas alfabetssång om Cc.

Under högläsningen har vi läst bilderboken ”Om du skulle fråga Micha” som handlar om hur det kan kännas att vara flykting. Detta i koppling till värdegrunden. Vi har även börjat läsa fakta om djur ur boken ”Fantastiska fakta om djur” för att hitta rolig/intressant fakta om olika djur samt läsa en kapitelbok som heter ”Djurfiket”. Dessa två sistnämnda för att koppla till barnens intresse för Djurtemat via toa-tävlingen, som för övrigt avgörs kommande torsdag.

På svenska lektionen har vi i koppling till Bornholmsmetoden övat på första ljudet i ord, barnen fick även teckna två saker som börjar med samma ljud.

Besöket till Årsta bibliotek var även denna vecka givande och uppskattade av barnen.

Eftersom det tillkommer nya bokhyllor till skolbiblioteket framöver har barnen även fått vara delaktiga i hur de önskar att möbleringen sedan ska se ut  i biblioteket. Barnen fick en planskiss över bibliotekslokalen och fick arbeta med denna genom att planera, tänka över, rita, klippa och klistra sina förslag, som sedan skolbibliotekarien Memme får ta del av.

Vi har även samtalat om vad barnen anser vara trygga och otrygga platser på skolan och varför, detta då Trygghetsgruppen och elevrådet kommer att gå en trygghetsvandring på skolan kommande vecka.

I matematiken har vi haft uppgifter om talraden från 1-8 för att uppmärksamma barnen om tal före och efter i talordningen.

På idrotten lekte vi leken ” den Kinesiska muren” denna gång med grupp 2 medan grupp 1 gick på walkingrundan.

Under NTA lektionerna har barnen fortsatt med uppgiften om att mäta och jämföra.  

Vecka 13

Måndag

Förmiddag; vi arbetar med veckans bokstav som är Uu.

Efter lunch är det lång rast på bakgården då vi pedagoger har enhetsmöte.

Tisdag

Förmiddag; matematik grupp 1 och NTA grupp 2.

Efter lunch har grupp 1 idrott och grupp 2 walking.

Onsdag

Förmiddag; Skolbiblioteksbesök grupp 1, Svenska grupp 2.

Efter lunch ASL grupp 1, skapande grupp 2.

Torsdag

Förmiddag; NTA grupp 1 och Matematik grupp 2.

Efter lunch; Lena från övervåningen tar hand om klassen då vi pedagoger har arbetslagsmöte.

Fredag

Förmiddag; Matematik i helklass.

Efter lunch; Skapande grupp 1 och ASL grupp 2.

Viktiga datum

26 Mars stänger skolan tidigare pga. Skolutvecklingsmöte. Skolan stänger 15.15, det är jourfritids.

11 April har vi APT. Skolan stänger 16.45.

Vecka 16 är det påsklov.

16 Maj har vi APT, enhetsråd och skolråd. Skolan stänger 16.45.

23 Maj är det Årstafestivalen kl. 16-19. Hämta gärna innan kl. 16.00 om ni har möjlighet. Inget jourfritids.

31/5 & 7/6 är lovdagar (fritids).

11 juni är det skolavslutning! Sommarlovet börjar!