Category Archives: Diverse

Brev från klassens nya lärare, Daniel.

 

Hej alla föräldrar!

Först måste jag skriva och berätta att det var kul att träffa så många av er på Årstafestivalen i förra veckan och jag känner mig redan som en i gänget, speciellt då många av barnen kommer fram och hälsar på skolgården. Mycket trevligt!

Skulle ni föräldrar känna att ni är i behov av ett informellt möte med mig inför hösten där ni vill förmedla eller berätta något om ert barn som vore bra för mig att veta om så är ni mer än välkomna att kontakta mig. Mötet kan i så fall ske per telefon, via mejl eller som ett fysiskt möte.

Jag och Marie kommer tillsammans med Josefin och Eva att ha överlämningssamtal där de delger mig hur barnen ligger till kunskapsmässigt, vilka utvecklingsområdena är samt kring det sociala.

Vi kommer även tidigt in på hösten att ha ett föräldramöte följt av ett utvecklingssamtal senare in på hösten.

Tanken med detta är dels att ni, föräldrar och barn, ska känna er lugna och trygga inför övergången dels ge förutsättningar för mig att ta vid det utomordentliga arbete som Marie påbörjat tillsammans med Eva och Josefin.

Kontaktinformation hittar ni på skolans hemsida,https://arstaskolan.stockholm.se/roller/personal

 

Vänliga Hälsningar

Daniel